Annonce

Årmøde 2014
4. februar 2014 - 20:03

Forslag: Smid trodsige trotskister og gammelkommunister ud af Enhedslisten

Medlemmer af Internationale Socialister, Socialistisk Arbejderparti og Danmarks Kommunistiske Parti skal ikke kunne være medlem af Enhedslisten. Sådan lyder et forslag til Enhedslistens årsmøde, som har skabt debat.

11 medlemmer fra Jylland og Kalundborg har skabt debat i Enhedslisten med et opsigtsvækkende forslag om at forbyde dobbelt partimedlemskab. 

Forslaget, der skal behandles på Enhedslistens 25. årsmøde i maj, sigter helt konkret på at udelukke medlemmer af de trotskistiske Internationale Socialister (IS) og Socialistisk Arbejderparti (SAP) samt Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).

Ifølge forslagsstillerne, der blandt andet tæller folketingsmedlem Christian Juhl, er det et demokratisk problem, at særligt medlemmer af IS og DKP i flere tilfælde tilsyneladende har pantsat deres politiske loyalitet i deres respektive organiseringer frem for hos Enhedslisten.

– Skal vi sikre fremgang for vores politik, er vi selvfølgelig nødt til at trække i samme retning alle sammen og ikke i hver sin retning. Det kræver loyalitet overfor demokratisk trufne beslutninger, lyder det blandt andet i forslaget til ændringer af Enhedslistens vedtægter.

Læs forslaget til årsmødet nederst i denne artikel.

Et historisk opgør

Internt i Enhedslisten bliver det nye forslag betragtet som kontroversielt.

Og på et møde i partiets hovedbestyrelse fornyeligt afviste et flertal da også at anbefale de delegerede på årsmødet at stemme for forbuddet mod dobbelt medlemsskab. 

Årsagen er blandt andet historisk.

Danmarks pt største venstrefløjsparti blev dannet i 1989 som en liste af forskellige venstrefløjspartier, der fandt sammen efter murens fald.

Udover Venstresocialisterne (VS) var disse partier netop DKP og SAP, mens IS's medlemmer først meldte sig kollektivt ind i Enhedslisten i 2006.

VS valgte sidste år at nedlægge sig selv, men de andre småpartier kæmper fortsat for at dreje Enhedslisten i en mere »revolutionær« retning og opfatter sig gerne som venstrefløjen i partiet.

IS er en del af en international tendens med stærke bånd til det topstyrede engelske moderparti Socialist WorkersParty og udtalte kritikkere af Enhedslistens samarbejde med regeringen, mens DKP arbejder målrettet for en sammenlægning med Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) med det formål at genrejse »Danmarks Kommunistiske Parti«.

Læs artiklen »Danmarks Kommunistiske Parti vil genforenes« hos Modkraft.

Læs artiklen »Politisk strid i Internationale Socialister« hos Modkraft.

Læs artiklen »Venstresocialisterne nedlægger sig selv« hos Modkraft.

Frygter splittelse og handlingslammelse

De 11 medlemmer bag forslaget kommer fra Enhedslistens afdelinger i Kalundborg, Silkeborg, Holstebro-Struer-Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Viborg og Herning.

Blandt dem er Niels Erik Danielsen, som er byrådsmedlem for Enhedslisten i Kalundborg.

For ham handler sagen grundlæggende om at værne om partidemokratiet i Enhedslisten.

– Det er vigtigt, at vi har et demokrati, der fungerer i Enhedslisten. Vi har og skal fortsat have højt til loftet og mange muligheder for at tage initiativ til debatter. Men det er udemokratisk, når folk går udenom de demokratiske organer i partiet og fortsætter diskussionen og træffer nye beslutninger i andre fora, hvor vi andre ikke kan være med, siger Niels Erik Danielsen til Modkraft .

Han nævner en episode i hans egen afdeling i Kalundborg.

Et medlem af IS forsøgte at få vedtaget en kandidatliste forud for kommunalvalget, som ifølge Niels Erik Danielsen i virkeligheden var et organiseret forsøg på at fremme det lille trotskistpartis egne medlemmer på bekostning af resten af Enhedslisten. 

Han frygter, at hvis denne tendens fortsætter, så kan det føre til at partiet skal slås med konstante uenigheder og fraktionsdannelser.

En udfordring, som ikke er blevet mindre i lyset af SF's splittelse, og de mange nye medlemmer som strømmer til Enhedslisten.

– Jeg mener, at det er vigtigt at vi får taget denne debat og lavet en vedtagelse mens vi stadig har det godt sammen. Der er allerede meget fokus i medierne på vores parti og derfor skal vi kunne formulere et klart grundlag og en klar politik inden der kommer for meget kant, siger Niels Erik Danielsen.

»Grundlæggende uenighed«

I forbindelse med sidste års kommunalvalg var der ligeledes problemer med partidisciplinen hos dobbeltmedlemmer fra DKP.

Partiets folk stillede i Randers op på den lokale Velfærdslisten frem for Enhedslisten og man indgik i hovedstaden i en fællesliste med to andre mindre kommunistpartier.

Den ophobede frustration over de små partiers opførsel kommer tydeligt til udtryk i årsmødeforslaget. 

Forslagsstillerne skriver, at de mener, at der eksisterer en »grundlæggende uenighed« mellem Enhedslisten og det lille IS-parti, ligesom de advarer mod, at DPK'erne på grund af den demokratisk centralisme i det gamle kommunistparti befinder sig i en kronisk interessekonflikt.

– Det er således muligt for DKP at træffe beslutninger og fastlægge politikker, som er i modstrid med beslutninger og politikker, som er fastlagt i Enhedslisten. Sådan forholder det sig også med IS. IS har som mål at få flere medlemmer af IS og ser ikke Enhedslisten men alene IS som et socialistisk alternativ til en borgerlig liberal politik, lyder kritikken.

IS'er: Ugennemtænkt forslag

Ikke overraskende, så møder forslaget om at forbyde dobbeltmedlemskab i Enhedslisten modstand fra de omtalte småpartier.

Michael Voss, der udover en plads i Enhedslistens hovedbestyrelse, er medlem af Socialistisk Arbejderparti, skriver i et indlæg i februarnummeret af Enhedslistens medlemsblad Rød+Grøn, at forbuddet kan få alvorlige konsekvenser.  

– Umiddelbart vil effekten være at skræmme og disciplinere kritisk tænkende medlemmer og dermed svække den levende debat, som fører partiet fremad og samtidig jage en stor gruppe aktive medlemmer ud af partiet, skriver Michael Voss.

Han bakkes op af medlem af IS og Enhedslisten, Anna Rytter.

Hun skriver i et blogindlæg på Modkraft, at forslaget virker ugennemtænkt.   

– Jeg er bange for, at den gruppe af medlemmer, der har stillet forslaget om forbud mod dobbeltmedlemskab ikke har gennemtænkt deres forslag særligt nøje og ikke er klar over, hvilke konsekvenser forslaget vil få, hvis det bliver vedtaget. For ud over forslagets åbenlyse indskrænkende konsekvenser for medlemsdemokratiet og politikudviklingen, så vil det også få en række mere konkrete og håndfaste konsekvenser for partiet, skriver Anna Rytter og fortsætter:  

– I dag er det nemlig sådan, at mindst et par folketingsmedlemmer, en håndfuld byrådsmedlemmer og et par medlemmer af Enhedslistens Hovedbestyrelse også er medlemmer af ét af de partier, som forslagsstillerne selv nævner, at forbuddet vil ramme.

– Forslaget må derfor opfattes som en mistillidserklæring til disse medlemmer. Og vi kan kun gisne om, hvordan forslagsstillerne forestiller sig det videre forløb, hvis forslaget bliver vedtaget. I sidste ende kan det betyde, at Enhedslisten skal ekskludere en række af sine folkevalgte.

Læs bloggen »Det ekskluderende fællesskab?« og deltag i debatten hos Modkraft.

Læs: Forslag vedrørende medlemskab og kontingent

Stk. 1 Man kan blive medlem af Enhedslisten ved at tilslutte sig Enhedslistens formål og betale kontingent som fastsat af årsmødet. Medlemmer af andre partier er ikke medlemsberettigede.

Begrundelse

Det er modsætningsfyldt, at være medlem af 2 partier.

Umiddelbart er der ingen partier der tillader noget sådan. Med den vækst Enhedslisten har oplevet er der behov for at vise, at vi også er en enhed. Med muligheden for medlemskab af flere partier kan Enhedslisten meget nemt blive udstillet som modsætningsfyldt. Offentligheden vil meget nemt kunne få indtrykket af en organisation der er i splid med sig selv.

Samtidig er det udemokratisk, med medlemskab af flere partier.

Grupper af medlemmer fra andre partier kan modarbejde afgørelser truffet demokratisk i Enhedslisten eller fremme en udvikling som Enhedslistens demokratiske organer ikke har vedtaget. 

Ved Enhedslistens start, var det muligt at være medlem af både Enhedslisten og de partier, der i sin tid skabte listen. Men langt de fleste medlemmer af partiet i dag har ikke trådt deres politiske barnesko i et af de gamle partier, der stiftede Enhedslisten.

Der er plads og skal være plads til diskussioner om politik, mål og midler, men der skal også træffes beslutninger og handles. Vi kæmper politisk for socialismen, og vi har vedtaget programmer for vel stort set alle politikområder. Skal vi sikre fremgang for vores politik, er vi selvfølgelig nødt til at trække i samme retning alle sammen og ikke i hver sin retning.

Det kræver loyalitet overfor demokratisk trufne beslutninger.

En del medlemmer af Enhedslisten er også medlemmer af et andet parti/partilignende organisation. Det drejer sig bl.a. om medlemmer af Danmark Kommunistiske Parti (DKP), Internationale Socialister (IS) og Socialistisk Arbejderparti (SAP).  

Man kan ikke være medlem af SAP uden at være medlem af Enhedslisten. SAP har som formål at styrke Enhedslisten og udvikle den til et egentlig socialistisk parti. (Er målet ikke nået, så de kan nedlægge sig selv lige som VS?). Dermed udgør SAP på væsentlige punkter en anden organiseret gruppe end DKP og IS, hvor det er muligt at være medlem uden samtidig at være medlem af Enhedslisten.  

I DKP's vedtægter står bl.a.: ”Beslutninger truffet af et flertal i et distrikt eller afdeling er bindende for alle distriktets eller afdelingens medlemmer. Beslutninger truffet på en kongres eller af landsledelsen er bindende for alle medlemmer.”

Der er således muligt for DKP at træffe beslutninger og fastlægge politikker, som er i modstrid med beslutninger og politikker, som er fastlagt i Enhedslisten. 

Sådan forholder det sig også med IS.

IS har som mål at få flere medlemmer af IS og ser ikke Enhedslisten men alene IS som et socialistisk alternativ til en borgerlig liberal politik.

Læser man deres hjemmeside, vil man ved selvsyn kunne konstatere, at IS mener Enhedslisten forfølger en parlamentarisk forhandlingsvej, som ender blindt, og at de mener, at Enhedslistens 'enøjede parlamentariske sigte vil desværre gøre Enhedslisten til en tandløs opposition' (citat).

Med IS er der således ikke tale om en debat mellem forskellige opfattelser af enkeltstående politiske spørgsmål, men en grundlæggende uenighed.

Denne situation er uholdbar, hvilket er baggrunden for ovenstående forslag.

Stillere: Niels Erik Danielsen, Kalundborg, Lene Fruelund, Silkeborg, Flemming Gundersen, Viborg, Chr. Juhl MF, Silkeborg, Frederik Madsen, Holstebro - Struer – Lemvig, Peter Engsted, Herning, Jørn Vedel, Herning, Peder Chr. Hvistendahl, Ringkøbing-Skjern, Peder Meyhoff, Favrskov, Mogens Lyngsdal, Silkeborg, Henrik Qvist, Skanderborg.

Hovedbestyrelsen har indstiller til de delegerede på det kommende årsmøde, at der stemmes nej til forslaget. Begrundelsen er, at det fremgår klart af vedtægterne at man skal støtte Enhedslistens formål for at være medlem. Der er mulighed for at udelukke medlemmer, der modarbejder Enhedslisten. Der er ikke behov for yderligere. (Vedtaget af Hovedbestyrelsen For: 12 Imod: 7 Undlader: 0)

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce