Annonce

31. januar 2017 - 12:00

Tak for debatten - håber vi mødes på en anden platform!


Tak til alle som har taget sig tid til at læse mine blog-indlæg på Modkraft og til dem, der har reageret på dem, og som jeg har diskuteret med.

Hermed har jeg ordnet dem i kronologisk rækkefølge.


Blog-indlæg på Modkraft 2013-2017

 

2017

 

 

AF ERIK CHRISTENSEN17. JANUAR 2017 - 12:06

Fagforeninger og basisindkomst

Der er behov for en seriøs debat om fagbevægelsens forhold til borgerløns-/basisindkomst- tanken. Det bliver et emne på Borgerlønsbevægelsens årsmøde sidst i marts.

 

2016

 

AF ERIK CHRISTENSEN18. DECEMBER 2016 - 9:08

En gaveidé: ”Borgerløn er noget vi giver hinanden”

"Licens er noget vi giver hinanden" har vi hørt det sidste halve år - i fremtiden bør vi også høre at "Borgerløn er noget vi giver hinanden"

 

AF ERIK CHRISTENSEN22. NOVEMBER 2016 - 11:42

Flygtningekrisen – proportioner, myter og løsninger

Thomas Gammeltoft-Hansen har skrevet en vigtig lille, velskrevet og letlæst bog om et af vores største problemer, flygtningekrisen

 

AF ERIK CHRISTENSEN2. NOVEMBER 2016 - 10:17

Den korrupte rentier kapitalisme II - en diskussion af Guy Standings nye bog

En diskussion af Guy Standing nye bog: "The Corruption of Capitalism. Why Rentiers Thrive And Work Does not Pay"

 

AF ERIK CHRISTENSEN9. OKTOBER 2016 - 19:24

Den korrupte rentier kapitalisme I - en præsentation af Guy Standings nye bog

Præsentaton af Guy Standings nye bog: Kapitalismen er blevet en rentier kapitalisme ... og det velfærdsstatslige indkomstfordelingssystem er blevet radikalt forandret.

 

AF ERIK CHRISTENSEN10. SEPTEMBER 2016 - 14:42

Mincome – historien om et vellykket lokalsamfundseksperiment med basisindkomst

Når de store fejlslagne eksperimenters tid er forbi, må man lære af den glemte historie om de små vellykkede eksperimenter.

 AF ERIK CHRISTENSEN26. AUGUST 2016 - 16:08

Er borgerløn løsningen på et presset arbejdsmarked?

Hvorfor er borgerløn (ikke) en god idé netop nu? Hvordan ville en borgerløn kunne se ud i en dansk kontekst? Arbejdstidsnedsættelse og borgerløn - alternativ eller supplement?

 

 AF ERIK CHRISTENSEN30. JUNI 2016 - 21:00

Hvad kan vi lære af den schweiziske folkeafstemning om basisindkomst?

Resultatet af folkeafstemningen var et klart nederlag .. I de kommende år vil man se forskellige typer af lokale eksperimenter ..

 

AF ERIK CHRISTENSEN22. MAJ 2016 - 10:41

En folkeafstemning om frihed

Om selvforsørgelse og folkeafstemningen den 5. juni i Schweiz om basisindkomst

 

AF ERIK CHRISTENSEN25. APRIL 2016 - 9:37

Ny fase i kampen for borgerløn/basisindkomst – muligheder og problemer

Nu mangler man bare, at Enhedslisten og SF melder sig under fanerne i en ny bred debat om borgerløn/basisindkomst på venstrefløjen.

 

 AF ERIK CHRISTENSEN20. MARTS 2016 - 12:05

Velfærd og migration - afskærmning eller større international solidaritet

Vil vi skabe en negativ spiral med konkurrence mellem nationalstater eller skabe en positiv spiral, hvor fremmede inkluderes og de politiske fællesskaber fornyes

 

AF ERIK CHRISTENSEN18. FEBRUAR 2016 - 15:31

Fagforeninger og borgerløn/basisindkomst

Hvorfor er fagforeninger og socialistiske partier skeptiske eller direkte modstandere af indførelsen af borgerløn/basisindkomst,... ?

 

AF ERIK CHRISTENSEN25. JANUAR 2016 - 16:31

Basisindkomst – både realistisk og utopisk

Ideen om basisindkomst kan både ses som en lille fortælling om en teknisk rationalisering af velfærdsstaten, en større fortælling om en politisk videreudvikling af velfærdssamfundet og en stor fortælling om skabelsen af det bæredygtige samfund.

2015

 

AF ERIK CHRISTENSEN31. DECEMBER 2015 - 10:16

Naturtro – hvorledes vi genopdager en gammel form for tro

Midt i en mørk tid fremkalder læsning af Finn Gemynthes nye tankeprovokerende bog om naturtro en spontan glæde ...

 

AF ERIK CHRISTENSEN9. DECEMBER 2015 - 9:43

Liste Ø for økosocialisme

"Økosocialisme – fra systemkritik til alternativ" .. et opgør med den kapitalistiske og socialistiske produktivisme og væksttænkning hedder det i en ny bog.. Det vil det være oplagt at lægge op til en grøn idédebat fra EL med SF og Alternativet.!

 

 AF ERIK CHRISTENSEN27. OKTOBER 2015 - 9:30

Den universelle velfærdsstat – hvor er visionerne?

Alle priser den universelle velfærdsstat. Samtidig er højrefløjen i gang med at afvikle den, mens det samfundsvidenskabelige centrum-venstre laver et forsvar uden visioner.

 

AF ERIK CHRISTENSEN11. OKTOBER 2015 - 17:04

Det sociale medborgerskab – skrøbeligt og truet

En omtale og anmeldelse af Per Mouritsens analyse af det sociale medborgerskabs status i det danske demokrati i hans nye bog om medborgerskab

 

AF ERIK CHRISTENSEN8. SEPTEMBER 2015 - 12:40

Det overflødige menneske – et signalement af det moderne konkurrencesamfund

Som den bulgarske forfatter Ilija Trojanow ironisk siger: "Der er simpelthen for mange af de andre, mens der aldrig kan blive nok af vore egne”

 

AF ERIK CHRISTENSEN19. AUGUST 2015 - 16:13

Ubetinget basisindkomst til alle

Hvis ideen med arbejdstidsnedsættelse gennem overenskomstsystemet kombineres med en ide om en ubetinget basisindkomst, ville de to reformer samlet set kunne styrke hinanden.

 

AF ERIK CHRISTENSEN17. JULI 2015 - 9:25

Grækenlands krise – bureaukraternes neoliberale utopi og den kyniske fornufts dominans

Mange er klar over, at den plan, som grækerne nu er blevet påtvunget, er helt urealistisk, er utopisk. Men udadtil spiller de helt andet spil.

 

 AF ERIK CHRISTENSEN10. JULI 2015 - 20:06

Naturen er hellig – et forslag til sommerlæsning

De grundlæggende årsager til den økologiske katastrofe skal ikke alene søges i kapitalismen og de vækstideologier, vi hylder. Vi skal derimod helt ned i det religiøse lag hos menneskene for at finde den grundlæggende årsag.

 

AF ERIK CHRISTENSEN5. JUNI 2015 - 10:46

Den ”reaktionære” og den ”progressive” politiske retoriks grundmønstre

Et folketingsvalg er en god anledning til et nærmere studium af i hvilket omfang, man kan finde nogle af den politiske retoriks grundmønstre.

 

AF ERIK CHRISTENSEN19. MAJ 2015 - 9:24

Et arbejdsmarkedssystem præget af funktionel dumhed

Tidligere var arbejdsformidlingen en serviceorganisation, der formidlede job. I dag bruges det meste tid på evalueringer og en nedværdigende kontrol af de arbejdsløse. Hvorfor finder arbejdsformidlerne sig i det? Hvorfor er der ikke nogen der gør oprør? Det har en ung svensk sociolog lavet en spændende undersøgelse af.

 

AF ERIK CHRISTENSEN21. APRIL 2015 - 9:03

Oprør fra udkanten – mest fra oven og uden grønne langsigtede visioner

Den kreative middelklasse har kaldt til "Oprør fra udkanten". Men den mangler nogle langsigtede grønne visioner.

 

AF ERIK CHRISTENSEN2. APRIL 2015 - 19:18

Kampen imod de skjulte privilegier og monopoler i vort demokratiske samfund

De private banker, de private jordejere samt de privilegerede lønmodtagere inkasserer en monopol gevinst, som strider imod ideen om det privilegiefrie demokrati.

 

AF ERIK CHRISTENSEN4. MARTS 2015 - 9:54

Bare stik dem pengene!

Det værste man kan gøre ved de fattige og de ledige er blot at give dem en check og lade dem passe sig selv. Sådan hører man tit danske politikere sige. Forskellige forsøg ude i verden gør op med fordommene om fattiges reaktionsmønstre ved en ubetinget basisindkomst

 

AF ERIK CHRISTENSEN6. FEBRUAR 2015 - 9:53

Så sprang konkurrencestats-teoretikeren ud som rigtig ideolog!

..ved sin begrebsanvendelse får Professor Ove Kaj Pedersen det til at se ud som om, vi lever i en ideal verden med frihed, lighed og balance, ...

 

AF ERIK CHRISTENSEN19. JANUAR 2015 - 9:39

Kampen om dagpengene – dødskamp eller element i en ny og bedre velfærdsmodel

Behøver et enstrenget system at være en ulempe for fagbevægelsen og a-kasserne? Nej - det kan ses som en nødvendig fornyelse af den tyndslidte danske velfærdsmodel!

 

AF ERIK CHRISTENSEN7. JANUAR 2015 - 14:49

Så blev myten om arbejdsmarkedsdeltagelsens velsignelser gennemhullet!

Ny Phd-afhandling gennemhuller myten om arbejdsmarkedsdeltagelsens helbredende virkning

 

2014

 

AF ERIK CHRISTENSEN30. NOVEMBER 2014 - 17:57

Mørkelygten og hvordan man dræber alternative ideer

Det vil ofte være risikofrit for embedsmænd at fremlægge fordrejede tal og redegørelser - at begå ulovligheder - med mindre det bliver vurderet som klart ulovligt

 

 AF ERIK CHRISTENSEN5. NOVEMBER 2014 - 9:36

Den nye kapitalismes klassestruktur og klassekamp

Prekariatet er "en farlig klasse", men kan blive den progressive klasse, der sætter en nye dagsorden for skabelsen af en ny social sikkerhed.

 

AF ERIK CHRISTENSEN19. OKTOBER 2014 - 10:36

Kan EU blive et socialt Europa?

I dag findes der få visioner for, hvorledes EU-borger-rollen kan styrkes økonomisk. En EU-dividende og en EU børnecheck er to konkrete bud.

 

AF ERIK CHRISTENSEN26. SEPTEMBER 2014 - 12:40

”Big Casino” og friheden som magten til at sige nej

Den fagforeningsmæssige kamp for en højere løn og ret til arbejde må erstattes af en mere universel kamp for en basisindkomst for alle.

 

AF ERIK CHRISTENSEN7. SEPTEMBER 2014 - 10:01

Biokapitalisme og basisindkomst – en bogomtale

I biokapitalismen må arbejdsværditeorien ændres til en livs-værditeori, fordi det ikke kun er lønarbejdet - men livet selv - der producerer værdi. Derfor passer en universel basisindkomst til biokapitalismen.

 

AF ERIK CHRISTENSEN24. AUGUST 2014 - 11:02

Fra to-stats-tænkning til en-stats-tænkning – på vej mod et paradigmeskift i den israelsk-palæstinensiske konflikt

To-stats-løsningen har med Gaza-krigen lidt endeligt skibbrud som løsningsmulighed. .. Her melder en ny forestilling om en en-stats-løsning sig som en mulighed. I øjeblikket hænger alle danske partier fast i en to-stats-tænkning.

 

AF ERIK CHRISTENSEN5. AUGUST 2014 - 11:06

Enhedslistens og Alternativets programmer for Den Store Økologiske Omstilling

Enhedslisten og Alternativet henvender sig med deres politiske retorik til to helt forskellige befolkningsgrupper eller segmenter. Enhedslisten bruger især den revolutionære arbejderbevægelses sprogbrug, mens Alternativet især bruger den "kreative klasses" managements sprog.

 

AF ERIK CHRISTENSEN15. JULI 2014 - 9:37

Lidt om arbejde i en ferietid

Jeg forstår ikke rigtig hvad arbejde er!

 

AF ERIK CHRISTENSEN29. JUNI 2014 - 14:51

Folkemødet 2014 – en afspejling af demokratiet og samfundet på godt og ondt

Folkemødet har betydet en vældig styrkelse af Bornholm og allerede blevet et godt nyt element i det danske demokrati. I fremtiden bør Folkemøde-sekretariatet være betydelig mere kritisk overfor store private, offentlige og halvprivate organisationers muligheder for at købe sig til reklame og pladser.

 

AF ERIK CHRISTENSEN22. MAJ 2014 - 11:43

En ny vision for et socialt Europa i en fastlåst situation

EU har behov for en ny stor fortælling. Tænk hvis en kandidat til EU-parlamentet-valget havde dristet sig til at bryde den massive velfærdsnationalistiske ideologiske dominans ved at komme med en vision for skabelsen af en EU børnecheck!

 

AF ERIK CHRISTENSEN3. MAJ 2014 - 9:21

Behov for flere økonomiske kættere

Man får en mistanke om, at mange af vores universitetsøkonomer i det hele taget ikke ved noget, hvordan vores penge og banker i det hele taget fungerer.

 

AF ERIK CHRISTENSEN29. MARTS 2014 - 20:05

Lighed med nye mål og midler

Venstrefløjen er i offensiven i lighedsdebatten. Men de svigter ved ikke at pege på nye mål og nye midler

 

AF ERIK CHRISTENSEN16. MARTS 2014 - 14:36

Er SF et rigtig grønt parti – europæisk set?

I dag ligner SF et lidt gumpetungt venstresocialdemokratisk parti, men nu er SF kommet i et godt grønt selskab i EU-parlamentet og skal forhåbentlig så til at lære noget af sine grønne søsterpartier om, hvad rigtig grøn politik går ud på.

 

 

AF ERIK CHRISTENSEN2. MARTS 2014 - 19:29

En splittet socialdemokrats bekendelser og opgør med økonomismen

Socialdemokratisk professor i bemærkelsesværdigt selvopgør med økonomismen i Socialdemokratiet. Hvor skal det ende?

 

AF ERIK CHRISTENSEN17. FEBRUAR 2014 - 9:46

Økonomismen som samfundets hemmelige religion

Hvorledes argumenterer magthaverne i vort samfund? Og hvad er det de - dybest set - holder "helligt"? Økonomismen har fået religiøse træk.

 

 AF ERIK CHRISTENSEN2. FEBRUAR 2014 - 11:42

Demokratiske politikere – tjenere eller magthavere i forhold til deres vælgere? - Tanker om politik, magt og demokrati

Det må ses som et forfald i den demokratiske kultur, hvis opfattelsen af politik udelukkende ses som et rent magtspil mellem politikere uden øje for, at demokratiske politikeres magt bør være en ”tjenende” magt knyttet til det politiske fællesskab interesser.

 

 

AF ERIK CHRISTENSEN9. JANUAR 2014 - 19:20

Enhedslisten = SF Classic – og hvad så?

Enhedslisten ligner mere og mere SF Classic: Seriøst parlamentarisk arbejde, nedprioritering af bevægelsesarbejdet og den ideologisk markering.

 

 

AF ERIK CHRISTENSEN1. JANUAR 2014 - 14:03

Hykleriet og forvirringen omkring den universelle velfærdsmodel

Hvor universel er nu den velfærdsstat, som Enhedslisten står som snart den sidste rigtige forsvarer af?

 

 

2013

 

AF ERIK CHRISTENSEN13. DECEMBER 2013 - 19:05

Alternativet – er der plads til et nyt parti?

Alternativet har en chance som nyt politisk parti, hvis det finder de områder, hvor de eksisterende politiske partier svigter. Det kræver en klar utopi og klare konkrete udmeldinger.

 

AF ERIK CHRISTENSEN27. NOVEMBER 2013 - 15:53

Feminismens ”forlovelse” med lønarbejdet og de tabte visioner

Feminismens ”forlovelse” med lønarbejdet har betydet, at kvindebevægelsen er blevet fastlåst i bevægelsens klassiske dilemma mellem lighed og forskellighed. Som den amerikanske feminist, Nancy Fraser siger, mangler feminismen i dag visioner, der kan forene lighed og forskellighed

 

 AF ERIK CHRISTENSEN17. NOVEMBER 2013 - 19:39

CEVEA’s forsøg på en ideologisk genoplivning af det hendøende centrum-venstre

Præfordeling (predistribution) fremfor omfordeling (redistribution) er det nye politiske slogan i Labour i England. Det forsøger den danske tænketank CEVEA nu at importere til den danske politiske debat ved Ulighedens Topmøde 2013 den 3. december. Vil det give centrum-venstre et boost eller bliver det en fuser?

 

AF ERIK CHRISTENSEN7. NOVEMBER 2013 - 20:20

Grøn vækst eller bæredygtig udvikling? – en begrebsafklaring

Fortsat økonomisk vækst er i længden hverken ønskelig eller mulig. Ligevægtsøkonomi er en ægte bæredygtig udvikling.

 

 

AF ERIK CHRISTENSEN21. OKTOBER 2013 - 9:58

EU’s fremtid – et socialt og demokratisk Europa eller forfald og sammenbrud!

Europa befinder sig i en situation af magtesløshed. Mulighederne for en national politikudøvelse er blevet låst fast af en neo-liberal EU-politik. Enten skaber vi et socialt og demokratisk EU, eller så kommer vi til at opleve EU's forfald og sammenbrud. Derfor er det vigtigt at diskutere forskellige muligheder for et socialt EU. Det gør Philippe Van Parijs.

 

AF ERIK CHRISTENSEN9. OKTOBER 2013 - 15:47

Reel frihed for alle!

Philippe Van Parijs kommer 1-2. november til København og taler om reel frihed og basisindkomst

 

AF ERIK CHRISTENSEN20. SEPTEMBER 2013 - 17:30

Banker – en samfundsnødvendig forretning – og/eller et kapitalistisk kasino?

Forargelsen over bankerne kan være en begyndende motor i en erkendelse.

 

AF ERIK CHRISTENSEN10. SEPTEMBER 2013 - 9:09

Gode penge. Et kontant svar på gældskrisen – en anmeldelse

Man bør give Nationalbanken eneret til at skabe de elektroniske penge. Det vil demokratisere vort penge- og bankvæsen. Det gælder ikke om at nationalisere bankerne, men om at nationalisere pengeskabelsen.

 

AF ERIK CHRISTENSEN28. AUGUST 2013 - 15:23

Konkurrencestatens soldater eller myndige borgere - Corydon og Jelved i infight om konkurrencestaten

Corydon arbejder for at gøre velfærdsstaten til en konkurrencestat ved at styrke lønarbejdet, mens Jelved kæmper imod konkurrencestaten og forsøger at opprioritere medborgerrollen.

 

AF ERIK CHRISTENSEN20. AUGUST 2013 - 14:52

Opgør med myten om selvforsørgelse!

Opgør med myten om selvforsørgelse! Hvor er venstrefløjen henne i dette spørgsmål? Fraværende! Skyldes det mangel på politiske visioner og mod til at gøre op med en af samfundets grundlæggende myter?

 

 

AF ERIK CHRISTENSEN9. JULI 2013 - 14:10

Mette Frederiksen – fremtidens politiker, der fører os tilbage til fortiden!

At kalde udvidelsen af den gensidige forsørgelsespligt moderne er ren Orwellsk nysprog.

 

AF ERIK CHRISTENSEN22. JUNI 2013 - 15:36

Hvorfor frygter Venstre borgerløn?

Venstre frygter at regeringen vil indføre borgerløn ad bagvejen. Uha-da! Alle slår syv kors for sig! Hvad mon der ligger bag?

 

AF ERIK CHRISTENSEN2. JUNI 2013 - 20:49

Konkurrencestaten – videnskab og ideologi

Bryd ideologien, der er motor bag velfærdsstaters forvandling til konkurrencestater.

 

AF ERIK CHRISTENSEN26. MAJ 2013 - 20:56

Ret og pligt ideologien. Del II: Et alternativ

Tre argumenter for en ubetinget basisindkomst. Borgersamfundets logik: ”Noget for ingenting”. Sikring af et eksistensminimum er en menneskeret En fortsættelse af Ret og pligt ideologien Del I: Kritik - se http://modkraft.dk/blog/erik-christensen/ret-og-pligt-ideologien-del-i-k... Borgersamfundets logik: ”Noget for ingenting”. Sikring af et eksistensminimum er en menneskeret 1. 1. Argument for en...

AF ERIK CHRISTENSEN26. MAJ 2013 - 20:36

Ret og pligt ideologien. Del I: Kritik

Fem argumenter imod den dominerende forståelse af ret og pligt. Arbejdssamfundets logik: "Noget for noget". Rettigheder og pligter hører sammen: Et tilsyneladende skudssikkerts retorisk forsvarsværk. Arbejdssamfundets logik: ”Noget for noget”. Rettigheder og pligter hører sammen: Et tilsyneladende skudsikkert retorisk forsvarsværk Alle er enige om ret og pligt Når der diskuteres arbejdsmarkeds-...

 

AF ERIK CHRISTENSEN26. APRIL 2013 - 10:23

Den grønne politiks fallit: Produktivitet og vækst – midler uden mål

Regeringen svigter målet om grøn omstilling og har ikke forståelse for at der både er behov for en forøgelse af ressourceproduktiviteten og nedsættelsen af arbejdstiden, hvis man skal opnå en bæredygtig udvikling. Økonomi er en god videnskab om midler, en middel-videnskab, der beskæftiger sig med økonomisering af ressourcer. Den er derimod en meget dårlig og farlig, isoleret mål-videnskab, som...

 

AF ERIK CHRISTENSEN17. APRIL 2013 - 19:47

Et europæisk deltagelsesdemokratisk eksperiment - Styrk bevægelsesarbejdet i EU!

Mange ved meget om EU’s dårligdomme, men de fleste meget lidt om dets muligheder. I Lissabontraktatens artikel 11 fik EU et lille kim til deltagelsesdemokrati indført ved at give borgerne mulighed for at deltage i et direkte demokrati: Det europæiske borgerinitiativ. En gruppe borgere fra 15 forskellige lande foreslår at indføre en ubetinget basisindkomst (borgerløn) for alle borgere i Europa. En sådan grundlæggende ydelse skal være universel, individuel og høj nok til at forhindre fattigdom og samtidig give mulighed for aktiv deltagelse i samfundet. Basisindkomstinitiativet blev godkendt af EU-Kommissionen den 14. januar i år. Alle underskrifter skal være indhentet inden 14. januar 2014. http://basicincome2013.eu/ubi/da/?doing_wp_cron=1366190167.5916199684143... Støt verdens første direkte digitale og transnationale redskab for et deltagelsesdemokrati!

 

 AF ERIK CHRISTENSEN11. APRIL 2013 - 13:43

Venstrefløjen og behovet for en ny stor fortælling

Nogle taler direkte om, at centrum-venstre er død. Nu findes der kun nuancer mellem centrum og et centrum-højre. Der er behov for en videreudvikling af velfærdsstaten. Basisindkomst eller borgerløn kan ses som den næste store fortælling.Vi bliver nødt til at udvide arbejdsbegrebet, og overførselsindkomstbegrebet må omdefineres. Det sker ved indførelsen af en ubetinget basisindkomst.

 

 

AF ERIK CHRISTENSEN5. APRIL 2013 - 19:39

Enhedslistens social- og arbejdsmarkedspolitik – hvor er visionerne?

Enhedslisten mangler en langsigtet strategi med visioner på kontanthjælps- og a-kasseområdet. Manglerne i Enhedslistens social- og arbejdsmarkedspolitik: 1. Klassedelingen.Hvad er Enhedslistens principielle holdning til klassedelingen mellem a-kassemedlemmer og kontanthjælpsmodtagere? 2. Det ensidige fokus på det normale lønarbejde.3. Rådighedsforpligtelsen: Hvad skal man stå til rådighed for? 4. Nyt slogan. Ret til tryghed. Ret til indkomst.

 

 

 

Annonce