Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

Baggrund
10. januar 2014 - 16:28
Produktivitetskommissionen løsninger handler om liberalisering i den private sektor og New Public Management i den offentlige.
Baggrund
26. december 2013 - 11:20
New Public Management sigter på at rehabilitere markedet overfor, i og på bekostning af velfærdsstaten.
Baggrund
4. december 2013 - 15:33
Indgreb mod skatteunddragelse? Farcen fortsætter.
Kommunevalg2013
18. november 2013 - 11:32
SRSF har ikke blot videreført, men endog skærpet VK-regeringens sparepolitik overfor den kommunalt leverede velfærd.
Baggrund
17. november 2013 - 14:45
De sidste tal tyder på, at det atter går tilbage for økonomien i Euro-området. Det har konsekvenser for dansk økonomi, hvor den officielle optimisme nok burde neddrosles.
Boganmeldelse
4. november 2013 - 9:54
Anders Lundkvists nye bog holder, hvad den lover; at forklare eurokrisen for ikke-økonomer.
Baggrund
26. oktober 2013 - 14:48
Demokratiet udtyndes i Danmark og EU. Og det er helt efter den liberale kogebog: Hvor Hørup sagde 'Ingen over og ingen ved siden af Folketinget', vil liberalismen svække folkesuveræniteten ved at afbalancere parlamentets magt med andre magtorganer.
Baggrund
20. oktober 2013 - 15:25
S-R-SF's finanslovsforslag for 2014 viderefører VK's stramme økonomiske politik.
Analyse
17. oktober 2013 - 14:27
Hvor kommer renten fra? Hvad er gældens rolle i moderne kapitalisme? I Eurosystemet? Tredje del af kapitel i Anders Lundkvists bog »Eurokrisen. Europa mellem pengestyre og folkestyre«.
Analyse
15. oktober 2013 - 16:19
Sveriges Rigsbank uddelte mandag dens Nobelpris i økonomi til Eugene Fama, Robert Shiller og Lars Peter Hansen. Det er en interessant og modsætningsfyldt udvælgelse. Men lige så interessant som årets vindere, er det at se på, hvorfor der overhovedet er en Nobelpris i økonomi.

Sider

Annonce