Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

Ulighed
3. juli 2014 - 11:34
Piketty leverer i »Capital in the 21st Century« en ambitiøst og seriøst omfortolkning af de sidste århundreders økonomiske historie, som han forstår som drevet af simple matematiske sammenhænge. Desværre overser han en række politiske faktorer - som han til gengæld stiller store forhåbninger til fremover.
Inklusion
10. juni 2014 - 11:20
Inklusionsloven taber de svage elever på gulvet.
Politisk økonomi
23. maj 2014 - 13:17
Neoliberalistisk økonomisk politik i EU har kostet dyrt i beskæftigelse og velfærd.
Baggrund
28. april 2014 - 8:40
Nyliberalister og bogstavtro marxister er, mærkeligt nok, enige om at den offentlige sektor er uproduktiv. Artiklen giver en teorihistorisk belysning af begrebet 'produktivt arbejde'.
Baggrund
16. april 2014 - 13:52
Hvordan kan Enhedslisten manøvrere mellem nationalisme og EU-nyliberalisme?
Baggrund
8. april 2014 - 10:13
Oliegiganterne er blandt verdens største virksomheder, men ikke målt i i fysisk produktion. Oliegiganterne henter ekstraprofit på resourcerenterne. Om oliegiganterne og oliens verdenshistorie.
Analyse
3. marts 2014 - 11:05
Produktivitetskommissionens og regeringens krav om udlicitering af offentlige ydelser fremføres uden dokumentation for den påståede effektivisering.
Baggrund
4. februar 2014 - 16:29
Hvis den offentlige sektor bliver som den private, kan den lige så godt afskaffes.
Goldman Sachs
30. januar 2014 - 10:52
Hvilke muligheder vil Goldman Sachs få som DONG-aktionær for at udfordre dansk energipolitik? Svenske Vattenfall kender en del af svaret, der handler om retten til at trække staten for en international særdomstol.
Baggrund
29. januar 2014 - 13:43
Måske er det troen på, at Goldman Sachs kan noget, som ingen andre kan, der ligger bag regeringens insisteren på, at aftalen skal jages igennem?

Sider

Annonce