Annonce

I redaktionen Politisk Økonomi er vi fem, der vil skrive om dansk, europæisk og global økonomi ud fra en kritisk vinkel i forhold til gængs økonomisk teori.

Læs Politisk Økonomis redaktionelle grundlag her.

Karen Helveg Petersen har i mange år været ansat i eller arbejdet som konsulent for internationale udviklingsorganisationer, især i Afrika. Hun er cand.scient.pol. og Ph.D. i økonomi, samt dækker bredt teoretisk-økonomiske spørgsmål og kritikken af den politiske økonomi. Hun er ansvarshavende redaktør af Det Ny Clarté (www.clarte.dk), et uafhængigt venstreorienteret tidsskrift.

Henrik Herløv Lund har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger og opgaver indenfor det offentlige. Han er økonom – cand. scient. adm. og beskæftiger sig med samfundsøkonomi i Danmark og EU, endvidere med velfærd og fordeling samt skattepolitik og endelig med neoliberalisme og økonomisk teori.

Kenneth Haar arbejder som researcher på Corporate Europe Observatory, en gruppe som undersøger erhvervslivets lobbyister og deres indflydelse på EU-lovgivningen. Hans arbejdsområder er især finansregulering i EU, samt de reformer, der gennemføres som reaktion på eurokrisen, herunder finanspagten. Han har i mange år arbejdet med økonomiske problemstillinger, især af international karakter.

Rune Møller Stahl.

Anders Lundkvist er politisk økonom (cand.scient.pol). Har især arbejdet med økonomisk teori samt europæisk og global politisk økonomi. Har bl.a. skrevet 'Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund' i 3 bind (Frydenlund 2004) og redigeret 'Dansk Nyliberalisme' (Frydenlund 2009). Hjemmeside: www.anderslundkvist.net.

Gymnasiereform
24. marts 2016 - 12:02
Med skærpede karakterkrav vil de borgerlige begrænse søgningen til gymnasiet og sortere mønsterbryderne fra uddannelsessvage hjem fra.
PSO - afgift
30. januar 2017 - 14:32
Enerrgi og klimaministeren har benyttet løgne og manipulation til at få gennemført ophævelsen af PSO - afgiften. Man har i strid med sandheden hævdet at PSO aftalen var ulovlig, man afvist alle andre løsningsmuligheder end en afskaffelse, man sminket de klimamæssige konsekvenser og man har benyttet decideret talmanipulation til brug for et fejlagtigt postulat om, at aftalen er en gevinst for almindelige mennesker.
2025-plan
12. december 2016 - 15:17
ANALYSE: »Regeringen gambler højt på økonomisk opsving og dynamiske effekter - med velfærden som sikker taber.«
VLAK-regering
28. november 2016 - 18:09
VLAK's regeringsgrundlag markerer et skridt til højre i mere (neo)liberalistisk retning – og en satsning på borgerlig blokpolitik.
Trekløverregering
21. november 2016 - 9:49
ANALYSE: Løkkes indlemmelse af LA og Konservative i regeringen skal reducere rivaliseringen i blå blok, men vil til gengæld munde ud i et regeringsgrundlag, mere præget af (neo)liberalisme, borgerlig interessepolitik og tilbagerulning af velfærden.
Amerikansk valg
9. november 2016 - 16:21
Det amerikanske valg er mange ting, men bl. a. udtryk for et oprør i den hvide middelklasse mod den globalisering, som eliten i metropolerne har lukreret på.
Boligskat
20. oktober 2016 - 18:49
ANALYSE: Venstreregeringen udnytter nødvendigheden af reformer af boligbeskatningen til skatteændringer til fordel for de økonomisk velstillede.
Analyse
27. september 2016 - 12:31
ANALYSE: Snart skal Folketinget ratificere en vidtgående handelsaftale med Canada (CETA). Den er hård kost i sig selv. Og så er den oven i købet en slags generalprøve på TTIP-aftalen med USA.
2025-plan
26. august 2016 - 12:24
ANALYSE Venstreregeringens kommende 2025-plan tegner til at blive et skønmaleri, underfinansieret, ideologisk og asocial.
Boguddrag
25. august 2016 - 15:59
Kapiteludkast til bogen 'Dansk kapitalisme, historie og struktur'. Kapitlet handler om klasseudviklingen i perioden 1901-57.

Sider

Annonce