Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Dokument
7. maj 2014 - 10:55

Referat af Byhave 69's stormøde

Omkring 100 borgere deltog tirsdag aften den 6. maj i et stormøde på Jagtvej 69 på Nørrebro. Emnet var den nye byhave, der i weekenden blev skabt på den tidligere Ungdomshusgrund. Læs referatet fra mødet her. 

I weekenden den 3.-4. maj omdannede lokale aktivister en tom grund på Jagtvej 69, Nørrebro, til en byhave.

Tirsdag den 6. maj inviterede de borgerne på Nørrebro til et åbent stormøde om havens fremtid.

Omkring 100 mennesker deltog i mødet, hvor der blev oprettet forskellige aktivitetesgrupper, der blandt andet skal have kontakt til naboer, myndigheder og ejerne af grunden.

Modkraft har fået tilsendt et referat af stormødet, som bringes herunder. 

Læs om sagen: »Unge skaber byhave på Jagtvej 69« hos Modkraft.

Læs artiklen »Får bøde for at plante blomster på Jagtvej 69« her.

Referat ”Byhave 69” 06/05/2014

Ved Mødets start blev der åbnet op for punkter til dagsordenen, og punkterne er derefter taget i den rækkefølge de er blevet foreslået.

På mødet var der ingen afstemninger, alle punkter blev diskuteret til enighed eller kompromis.

Da dette er et offentligt referat, fremgår ingen af de opmødtes navne. Er man interesseret i at høre mere om arbejdsgrupperne og de ansvarlige for forskellige opgaver, kan man møde op på fællesmøderne som finder sted hver tirsdag kl. 18:00.

Dagsorden:

·      Overgreb

·      Plakater og klistermærker

·      Støttefest

·      Kontakt til naboer

·      Toiletfaciliteter

·      Kontakt til politikere og ejer

·      Workshop/events

·      Legeredskaber

·      Ugentlig drift

·      Graffitimaleri

·      Fremtidige møder

·      Begrænsninger i beslutningsprocessen

·      Presse

·      Mobilisering/folkelig opbakning

·      Internetkommunikation

·      Civilbetjente

·      Grundprincipper

Mødet starter ved en advokat fra retshjælpen RUSK, som forklarer de juridiske aspekter af haveprojektet.

Han kommer ind på ulovlig indtrængen, politiets rettigheder, borgernes rettigheder og svarer på spørgsmål fra mødedeltagerne.  

Overgreb:

Der bliver stillet et forslag/spørgsmål til hvordan vi undgår at overgrebsmænd færdes i parken, og hvordan det kan sikres at parken er et sted man kan føle sig tryg, uden at frygte sådanne overgreb.

Følgende bliver foreslået:

- Stop det hvis du ser det.

- tage problemerne på case by case basis

- søge selvforsvarstimer, evt. opsøge selvforsvarsholdet i ungdomshuset

- snakke med overgrebsgruppen om tips

Det bliver besluttet at forslagsstillerne kommer med et forslag til næste møde, og at man indtil videre vil sætte fokus på hvordan overgreb kan undgås.

Plakater og klistermærker:

Forslagsstilleren vil gerne trykke plakater og klistermærker som kan omdeles i lokalområdet og skabe støtte til stedet.

Der er flere der gerne vil deltage, og mange kender folk som kan hjælpe.

De interesserede mødes med forslagsstilleren efter mødet og arbejder videre med produktionen af plakater og klistermærker.

Støttefest:

Forslagsstilleren vil gerne holde en støttefest så vi kan rejse penge til haven.

Der kommer mange forslag og diskussionen udvikler sig i flere retninger. Det diskuteres bl.a.

-       om festen skal være i haven eller et andet sted.

-       Om det skal være et hyggeligt arrangement for naboer, med evt. grill og saftevand

-       Om vi selv skal spille musik i haven, og på den måde tjene penge.

Der er flere der mener at en fest på grunden måske ikke er det smarteste træk lige nu, da haven ikke har etableret sig endnu.

Man når frem til at det ene ikke udelukker det andet.

Det besluttes at arrangementet for naboer bliver rykket til næste punkt ”kontakt til naboer”.

Samtidig besluttes det, at dem som er interesserede i at arrangere en støttefest mødes efter mødet og diskuterer hvordan det kunne lade sig gøre.

Kontakt til naboer:

Der oprettes en gruppe for nabokontakt.

Disse mødes efter mødet og planlægger.

Toiletfaciliteter:

Det bliver forslået at der skal findes en løsning på emnet med toiletfaciliteter, så der ikke kommer til at lugte grimt i nabolaget når folk er i haven, og samtidig skal på toilettet.

Der er mange forslag:

-       Nogle mødedeltagere har forslag til hvordan et toilet skal se ud, og ved hvordan det skal bygges.

-       Nogle man skal sprede det ud, så urinen ikke hober sig op i en sump

-       Nogle mener ikke der skal være et toilet

Der bliver nedsat en arbejdsgruppe som kan researche mulighederne for et toilet og/eller diskutere om der skal være et.

Kontakt til ejer og politikere:

Det bliver forslået at det er en god idé med kontakt til Procasa (ejeren af grunden).

Mange er enige – dog ikke i hvordan denne kontakt skal udføres.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som vil komme med et forslag til næste møde.

Workshops og events

Forslagsstilleren vil gerne lave workshops f.eks. for naboer.

En anden vil gerne lave fotoworkshops.

Folk som er interesserede i workshops mødes med forslagsstillerne efter mødet og drøfter videre.

Legeredskaber:

Forslagsstilleren vil gerne have legeredskaber i haven, evt. Bygge dem selv.

Forslagsstilleren slutter sig til de workshopinteresseredes arbejdsgruppe.

Ugentlig drift:

Forslagsstilleren vil gerne lave en plan over hvem der passer haven i ugens løb i forhold til vanding af blomster, oprydning, skrald osv.  og vil derfor gerne finde ud af hvordan man laver en såkaldt ”pedelplan”.

Indtil næste møde, vil de, som ved håndsoprækning har meldt sig frivilligt, tage sig af pedeltjanserne i haven.

Graffitimaleri:

Forslagsstilleren synes det ville være fedt med et stort graffitimaleri på væggen, og kender folk som muligvis vil gøre det.

Der bliver diskuteret mange ting. Bl.a. juridiske emner som kontakt til ejerne af væggen og stillads.

Forslagsstilleren vender tilbage til fællesmødet når denne har et konkret forslag til hvordan det kunne udføres.

Fremtidige møder:

Det bliver besluttet at der i fremtiden vil være fællesmøde i haven hver tirsdag kl. 18:00.

Referatet af møderne skal være offentlige, og bliver derfor lagt på facebook. Dernæst vil man høre modkraft om muligheden for at lægge det op under sektionen ”baggrund” i netavisen.

Begrænsninger i beslutningsprocessen:

Der bliver spurgt hvilke beslutninger man må træffe på egen hånd i haven. Mest i forhold til nye projekter.

Man bliver enig om at, indtil videre, vil der være ”fri leg” i haven så længe man ikke ødelægger noget som andre har lavet.

Hvis der opstår et problem i form af en konflikt mellem brugere af haven, vil det blive taget op på fællesmødet og man vil ved den lejlighed tage sig af problemet.

Indtil da stoler man på at folk kan holde god stil.

Presse:

Det bliver foreslået at, eftersom der er mange forskellige brugere af haven og at alle er meget forskellige, skal det ikke være muligt at udtale sig på havens vegne. Man kan udtale sig som enkeltperson og sit eget forhold til stedet , men ikke sige ting som ”byhave69 mener”, medmindre dette har været oppe og vende på et fællesmøde hvor man er blevet enige om et udspil.

Mobilisering og Folkelig opbakning:

Stemningen på mødet er, at dette er blevet diskuteret, og en forslagsstiller bruger derfor muligheden for at tage et andet punkt op

Internetkommunikation:

Det bliver pointeret at det ikke er særlig demokratisk at en hel haves ansigt udadtil er en facebook side som en håndfuld mennesker har koden, og dermed også administratorrollen, til. Der bliver spurgt åbent hvad man skal gøre ved dette.

Det foreslås at facebook slet ikke skal bruges, da dette ekskluderer folk som ikke bruger facebook. Alternativt, foreslås det, at man opretter en hjemmeside, hvor alle kan uploade til hinanden – personen vil gå videre med det, og vende tilbage når hjemmesiden fungerer.

Det foreslås at man laver en facebookgruppe, hvor alle der har lyst til at deltage i havedebatten på facebook kan deltage. –én melder sig på at oprette denne.

Til sidst besluttes det, at de oprindelige administratorer af facebooksiden mister deres administrationsrolle. Til gengæld oprettes der en tilfældig facebookprofil, som alle, der kommer på møderne, kan få log-in til. Denne facebookprofils eneste funktion er at kunne være administrator på byhavens facebookside. På den måde kan alle der har et relevant tilhørsforhold til haven lægge ting op på siden.

Civilbetjente:

Forslagsstilleren er gået. Punktet udgår.

Grundprincipper:

Punktet udskydes til næste møde, hvor det så vil være første punkt.

Besøg Byhave 69's facebook-side her.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce