Annonce

Abort
8. september 2016 - 22:35

Mødrehjælpens abortrådgivning er lukket: Kvinder henvises til kristne abortmodstandere

Mødrehjælpens abortrådgivning for gravide kvinder, der overvejer abort, lukker grundet manglende økonomiske midler. Sundhedsstyrelsen henviser i stedet kvinderne til Abortlinien, der hører under den kristne antiabortgruppe Retten til Livs rådgivningslinie. »Horribelt,« mener Enhedslisten. Abortlinien mener ikke, det er et problem.

Når kvinder i Danmark bliver gravide og måske overvejer en abort, får de af deres praktiserende læge udleveret pjecen »Hvis du overvejer abort«  fra Sundhedsstyrelsen med diverse oplysninger om abortens forskellige aspekter, særligt de fysiske sider af sagen.

I mellemtiden er Mødrehjælpens abortrådgivning lukket, og den kristne abortgruppe Retten til Liv står nu for den eneste abortrådgivning, der har som beskrevet formål at rådgive om eftervirkninger efter en abort, som Sundhedsstyrelsen henviser til.

Står en kvinde med en masse overvejelser og følelser, som hun har brug får at snakke med nogen om, kan hun i pjecen desuden se en liste af steder man kan henvende sig. Blandt dem er den kristne forening Retten til Liv og deres abortlinien.dk.

Ifølge Mødrehjælpen er rådgivning for gravide kvinder vigtigt, fordi mange efter en provokeret abort oplever kortere- eller længevarende alvorlige psykiske problemer.

Læs mere i Mødrehjælpens rapport fra 2005 »Problemer efter abort« 

Hver tiende får efterreaktion

- Tvivlerne kommer ofte med kaos indeni. Kvinderne skal træffe det for dem rigtigste valg. Vi blander os ikke i hvad den enkelte kvinde vælger. Vi tilbyder en uvildig rådgivning, siger direktør i Mødrehjælpen Mads Roke Clausen til Modkraft.

- Hver tiende kvinde får en efterreaktion. Denne er større, hvis kvinden ikke har været afklaret om sit valg, forklarer Mads Roke Clausen.

Mødrehjælpens abortrådgivning lukkede i juli måned på grund af manglende økonomiske midler. Foreningen har varetaget abortrådgivning i tredive år og har derfor langvarig erfaring på området.

Regeringens satspuljemidler har indtil for nyligt finansieret tilbuddet, men nu er det slut.

Abortlinien er – udover Mødrehjælpen - den eneste af de oplistede, der specifikt nævner på deres hjemmeside de eventuelle alvorlige psykiske eftervirkninger der kan være efter en abort.

»Kvinder tages som gidsler i abortdebat«

Og det er problematisk, mener Brit P. Jensen, som har været med til at lave den nye radiodokumentar »Det ligner vat« om provokeret abort og psykiske eftervirkninger. 

- De eneste aktører der overhovedet informerer om alvorlige psykiske eftervirkninger, er Mødrehjælpens rådgivning og Retten til Livs Abortlinie. Men hos Retten til Liv bliver psykiske problemer efter abort gjort til et politisk argument imod fri abort, altså bliver kvinder med psykiske følgevirkninger efter abort taget som gidsler i en debat for og imod fri abort, siger hun til Modkraft.

- Det er skræmmende, at man bliver henvist til noget man måske ikke engang ved, hvad er. Jeg sad selv med telefonen og var ved at ringe til dem da jeg var gået ned med flaget efter min abort, og det var først lige før jeg ringede op, at det gik op for mig, at de er abortmodstandere. Det var virkeligt ubehageligt, konstaterer Brit Jensen.

Hent podcast fra Radio24Syv »Det ligner vat« 

Sundhedsordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund stiller sig ligeledes stærkt kritisk over for, at den kristne antiabortgruppe figurerer i Sundhedsstyrelsens pjece.

- Det er fuldstændigt horribelt, at Retten til Livs Abortlinie står opført i pjecen. Jeg vil stille spørgsmål til sundhedsministeren om dét er en rimelig vejledningsmulighed at give til kvinder, der står i en potentiel krise, udtaler han til Modkraft.

Sundhedsstyrelsen: Rådgivning skal genovervejes

Modkraft har kontaktet Sundhedsstyrelsen om deres begrundelse for blandt andet at henvise gravide abortovervejende kvinder til Retten til Livs Abortlinien i deres pjece.

Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø svarer på mail, at:

- Når Abortlinien er med i pjecen, skyldes det, at de i forbindelse med aborthandlingsplanen fra 1999 og en årrække herefter fik støtte herfra. Det blev i den forbindelse besluttet, at der skulle henvises til dem i pjecen, og at de skulle svare på spørgsmål fra kvinder, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. I de senere år har Abortlinien ikke modtaget støtte. 

I den eneste egentlige information, der uddeles til gravide abortovervejende kvinder omkring deres overvejelser i forbindelse med en eventuel abort - Sundhedsstyrelsens pjece - henvises man blandt andet til Abortlinien. Men der står ikke, at det er en del af en abortkritisk, kristen forening, men bare Retten til Liv.

Læs indlægget »Retten til at vælge« om Abortlinien på Modkraft

Det er dog ikke sikkert, at Abortlinien fortsat vil være at finde i pjecen fra Sundhedsstyrelsen.

- I forbindelse med den kommende revision af pjecen vil Sundhedsstyrelsen sammen med Komiteen for Sundhedsoplysning desuden overveje, hvilke rådgivningstjenester der skal henvises til i pjecen, skriver Niels Sandø.

Læs også »Er det bare mig?: Dokumentar vil gøre op med aborttabu« på Modkraft

Abortlinien: Rådgivning er for alle

Hos Abortlinien mener leder Karina Borcher Andersen ikke, at man gør psykiske problemer efter en abort til et politisk argument imod fri abort. Eller pådutter de kvinder, som kontakter rådgivningen, tvivl.

Karina Borcher Andersen skriver følgende til Modkraft i en mail:

Retten til Liv kæmper på græsrodsniveau for at afskaffe loven om fri abort. Dette fordi vi mener, at det er stærkt problematisk, at vi i det danske samfund tillader, at nogle mennesker kan blive valgt fra. I dette arbejde ønsker vi ikke at tage nogen som gidsler. Hverken barnet, der bliver valgt fra eller kvinden, der har det psykisk svært efter en abort. Vi ønsker derimod at gøre opmærksom på det umenneskelige, der ligger i at skulle træffe et valg mellem liv og død. 

Abortlinien er Retten til Livs rådgivningstilbud til alle, der har abortproblematikken tæt inde på livet. På abortlinien arbejder vi ikke politisk eller som græsrødder. Vi ønsker indenfor den nuværende lovgivning at være der for de kvinder og mænd, der står i det umenneskelige valg, som en abort er. Ligeledes ønsker vi at være der for de kvinder, der oplever psykiske følgevirkninger efter en abort. Gennem aktiv lytning og åbne spørgsmål forsøger vi på Abortlinien, at hjælpe kvinden (eller manden) til at lytte til sit hjerte. Vi ønsker således, at kvinden finder svaret i sig selv.

På Abortlinien tager vi den kvinde, der ringer alvorligt. Det betyder, at vi tager hendes tvivl, hendes angst og bekymring, hendes sorg, hendes vrede eller hendes skyld alvorligt. Der er aldrig tale om, at vi forsøger at pådutte hende denne tvivl, bekymring, vrede eller skyld. Vi er derfor også opmærksomme på, at man som rådgiver på Abortlinien ikke sidder der for at trække holdninger eller meninger ned over hovedet på den kvinde (elle mand), der ringer til os. Som rådgiver på Abortlinien skal man ikke ”overtale folk til noget,” men netop hjælpe dem til at handle i tro mod sig selv.

For at blive rådgiver på Abortlinien skal man have erfaringsmæssige og/eller personlige kompetencer til, at kunne yde netop en sådan saglig og god rådgivning. Det betyder blandt andet, at vi lægger vægt på, at vores rådgivere enten via deres uddannelse eller på andre måder har erfaring med at yde rådgivning.

Samtidig er det naturligvis nødvendigt, at vi på Abortlinien hele tiden forholder os til, hvordan vi kan være synlige omkring hvem, vi er og hvad vi står for, uden at dette skal forhindre kvinden i at føle sig mødt der, hvor hun er. Dette er en svær balancegang, som vi forsøger at mestre ved løbende at reflektere over vores eget arbejde samt modtage relevant fagligt input og undervisning.

Vi ser det ikke som problematisk, at vi står i Sundhedsstyrelsens pjece. Vi ser os selv som et relevant tilbud til kvinder, der overvejer en abort eller har det svært efter en abort. Vi er endvidere kede af, at Mødrehjælpens abortrådgivning har måttet lukke. Vi oplevede, at der ligeledes her var et relevant tilbud til kvinder med andre åbningstider end os og mulighed for personlige samtaler.

 

Redaktion: 
Emneord: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce