Annonce

BiblioteketLinks, viden og erfaringer fra venstrefløjen, sociale bevægelser og progressive grupper
100-årsjubilæum
30. maj 2015 - 22:02

Grundloven 1915

Grundloven i 1915 var en demokratisering, som var mere end stemmeret til kvinder.

Grundloven fra 5. juni i 1915 var en demokratisering, som gav stemmeret til de såkalde "7 F'er": Fruentimmer (kvinder), Folkehold (tjenestefolk), Fattige (personer på fattighjælp), Forbrydere (fængselsstraffede), Fjolser (psykisk syge og handicappede), Fallenter (økonomisk insolvente) og Fremmede (personer uden dansk statsborgerskab/danskere bosat uden for landet).
Før 1915 havde knap 20 % stemmeret til rigsdagsvalg (Folketing & Landsting).
Grundloven af 1915 betød en bred demokratisering, den gav kvinder og tjenestefolk stemmeret - og valgbarhed - tll alle parlamentarisk organer, valgretsalderen blev nedsat  for Folketinget kun. Men modtagere af overførselsindkomster fik ikke stemmeret før senere, og umyndiggjorte har stadig ikke. (Se: En lille gruppe mennesker ... (Egmont Times, 22. maj 2015) og Grundlovsændringen i 1915: Historien om de 7 F'er (YouTube, 7:27 min.)).

Indhold

 

 

"Til Minde om de Mænd der gav Kvinden Ligestilling med Manden i Landet Styrelse" (Bla. med kup-kongen Christian X, den radikale statsminister Th. Zahle, udenrigsminister Erik Scavenius  og socialdemokraten Fr. Borgbjerg).

Arrangementer:

Feminist Suffrage Parade in New York City, 1912 (Kilde: Wikipedia.org)

Links:

Marie Luplau: Fra kvindevalgretskampens første dage, 1891-97 (se om maleriet ovenover om Line Luplau).

 

Videoer:

.

Om bladet  "Kvindevalgret" (KVINFO)

 

Se også:

  • Kvinder og mænd i 100 år - fra lige valgret mod ligestilling 1915-2015 (Danmarks Statistik, juni 2015, 41 sider). Tekst og tal af udviklingen for og mellem kønnene fra 1915 til i dag.
  • Kvindebevægelsen i Danmark. Af Drude Dahlerup (Leksikon.org).
  • Valgret 1834-1915 (Danmarkshistorien.dk). Med links til artikler om bla. kampen for kvinders og tyendes valgret.
  • 5. juni - grundlovsdag og grundloven (linksamling med leksikale links om grundloven, og mest om grundloven historisk, venstrefløjens debat om grundloven og bøger om grundlovdebat).
  • Kvinderenes valgret (linksamling på Modkraft Biblioteket med vægt på kampen og organiseringen for valgretten til kvinder, i Danmark og andre lande).
Valgplakat 1909
100 års jubilæumsrundvisning på Assistens Kirkegård (http://modkraft.dk/kalenderopslag/100-rs-jubil-umsrundvisning-p-assistens-kirkeg-rd-1)
Det historiske maleri fra 1917 af Herman Vedel -- "Fra forhandlingerne om Grundloven 5. juni 1915" -- hænger i Chistiansborgs samtaleværelse og viser de endelige drøftelser inden vedtagelsen af Grundloven i 1915.
Så sort var kvindeoptoget 1915
Kvindeoptoget, hvidklædte under Dannebrog
100 års valgret - med nye krav ! (eget foto, Amager)
Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce