Annonce

Venstrefløj
6. december 2013 - 15:59

Enhedslisten undsiger Alexis Tsipras kandidatur som EU-kommissionsformand

Enhedslisten mener ikke European Left skal opstille en formandskandidat for EU-kommissionen, da det understøtter »EU’s overnationale karakter«. Partiet undsiger derved en indstilling fra European Lefts formandsråd om at udpege Alexis Tsipras fra Syriza som fælles formandskandidat.

Formandsskabet for det fælleseuropæiske venstrefløjsparti, European Left, besluttede den 18. oktober at indstille den græske Syriza-formand, Alexis Tsipras som kandidat til formandsposten i EU-kommissionen. Det har efterfølgende ført til indsigelser fra Enhedslisten i Danmark. Enhedslistens repræsentant i formandsskabet, Nikolaj Villumsen, havde ikke mulighed for at deltage i møder, og partiets pro

Enhedslisten begrunder sin holdning med, at opstillingen af en formandskandidat vil »tilføre politisk legitimitet til kommisionsformanden og give EU kommissionen en øget politisk status«.

Formandsskabet i European Left indstillede Alexis Tsipras som fælleseuropæisk kandidat uden at Enhedslisten var til stede på mødet, da Nikolej Villumsen, Enhedslistens repræsentant i i formandskabet, var hindret i fremmøde. Enhedslistens forretningsudvalg har efterfølgende sendt en skriftlig indsigelse.

Læs artiklen »Syriza-formand opstilles som EU-præsidentkandidat« på Modkraft

Læs artiklen »Alexis Tsipras vil danne fælleseuropæisk front mod nedskæringer« på Modkraft

Enhedslisten står alene med modstand

Spørgsmålet om kandidaturet afgøres dog først endeligt på en fælleseuropæisk kongres i partiet, der holdes i Madrid fra den 13-15. december 2013.

Formandsskabets udtalelse i oktober var en indstilling til kongressen.

Inger V. Johansen, der er medlem af Enhedslistens europapolitiske udvalg, fortæller Modkraft at alt tyder på at det kun er Enhedslisten, der er imod beslutningen om at opstille en kandidat.

– Men vi fastholder, at det er meget svært at forklare, at man opstiller en kandidat til en post, som man ikke mener har demokratisk eller politisk berettigelse, siger hun.

– Det er ikke udtryk for mistillid til Alexis Tsipras, men om at det er imod European Lefts egen politik om at føre magt tilbage fra EU-kommissionen til de nationale parlamenter, siger hun.

Ikke undsigelse af fælleseuropæisk kamp

Betyder undsigelsen af Tsipras kandidatur et nej til en fælleseuropæisk modstand imod EU’s neoliberale offensiv?

– Nej, det er alene en undsigelse af mere magt til EU-kommissionen. Vi forstår godt behovet for, at en fælleseuropæisk stemme imod krisepolitikken i EU, men vægter kritikken af EU-institutionerne højere. Det er stadigt uklart, hvordan vi vil forholde os konkret til forslaget, når det skal behandles på kongressen i næste uge – om vi vil undlade eller stemme imod forslaget afhænger af den politiske kontekst, det indgår i.

Vil beslutningen om undsigelse af formandskandidatur have konsekvenser for Enhedslistens forhold til European Left?

– Nej, vi har tidligere været i mindretal inden for European Left, uden at det har større betydning. Det helt afgørende for Enhedslisten er, hvordan et politiske dokument, der skal vedtages, kommer til at se, ikke hvordan man taktisk skal forholde sig til valget af EU-kommissionsformand. Og det fremgår jo også tydeligt i indstillingen fra formandsskabet, at der var tale om en taktisk vurdering af, hvordan man styrker en stemme imod nedskæringerne, gældpolitikken og liberaliseringerne.

Der har været uenighed i Enhedslisten, om modstanden mod EU skulle have fælleseuropæisk eller nationalt udgangspunkt – er modstanden mod en formandskandidatur udtryk for et ønske om at fastholde et nationalt udgangspunkt.

– Nej. Det er en helt anden uenighed. Jeg har selv været stærk fortaler for styrkelse af den fælleseuropæiske modstand, men støtter heller ikke Tsipras kandidatur.  

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce