Annonce

EU
29. november 2013 - 12:50

Alexis Tsipras vil danne fælles europæisk front mod nedskæringer

Formanden for det græske venstrefløjsparti, Syriza, og kandidat til formand for EU-kommissionen for Europæisk Venstre opfordrer til fælles front mod »fanatiske neoliberalister.«

Fanatiske neoliberalister har skabt en humanitær tragedie på kontinentet. Nedskæringer har været ødelæggende, men et forenet venstre kan bygge et bedre Europa, skriver Alexis Tsipras, formand for Syriza i et opråb i den engelske avis The Guardian.

De neoliberale fanatikere har vendt op og ned på almindelige menneskers liv, mener han.

– Deres strukturreformer tjener en model for økonomisk styring, som flytter risikoen over på almindelige arbejderes og de unges skuldre. EU’s og de nationale lederes svar er håbløst. Nedskæringer, usikre jobs og markedets dynamik underminerer mulighederne for, at folk med lav- og mellemindkomst kan leve et anstændigt liv, siger Tsipras.

Selvom den græske regering kalder nedskæringspolitikken en ”succes”, så fortsætter det med nye nedskæringer næste år.

– Den økonomiske og humanitære katastrofe har et omfang, som aldrig før er set i fredstid, konstaterer han og opsummerer situationen i Grækenland: 27 procent arbejdsløse, 60 procents ungdomsarbejdsløshed, BNP er faldet med 25 procent, familiernes indkomst er faldet 40 procent. Og statsgælden, som nedskæringspolitikken skulle få styr på, er steget til 180 procent af BNP, den var 120 procent i 2010, da den første nedskæringsrunde blev indledt.

Menneskeskabt fattigdom

– Men den menneskelige tragedie er ikke begrænset til Grækenland. Lønningerne i Europa er blevet skåret og velfærdsstaten rullet tilbage i en grad som ikke er set efter anden verdenskrig. Millioner kæmper for at betale deres lån, el-regninger, studielån eller for deres medicin. Europas humanitære krise er uden sidstykke de sidst 60 år, med 120 millioner mennesker der lever under ekstremt vanskelige vilkår, ifølge Røde Kors. Det er ikke et naturfænomen, men menneskeskabt fattigdom, med Nelson Mandelas ord, skriver Alexis Tsipras.

– Det er hykleri, når europæiske ledere proklamerer, at den docerede medicin er en »succes.« For millioner af mennesker er den europæiske drøm blevet til et mareridt. Eurobarometers målinger viser en voksende krise i tilliden til EU og en katastrofal stigning i tilslutningen til det yderste højre. Det som bør give os håb, er fremkomsten af nye solidaritetsgrupper og lokalt baserede bevægelser. De kan og vil føre til mere demokratisk deltagelse og kontrol, mener han.

Brug EU-valget

Alexis Tsipras opfordrer til at bruge valget til EU-parlamentet til maj som en mulighed for at reel dialog med befolkningen - især dem, som føler at ingen bekymrer sig om dem – om et nyt grundlag for et meningsfuldt demokrati og menneskelig værdighed.

– Det er på tide at Europa stopper de chokerende brud på menneskerettigheder ved at omskabe staten, genoprette væksten og skabe stabile jobs, med den beskyttelse, som historisk har bidraget til den europæiske social e model, skriver han.

Europa har brug for en solidaritetsbevægelse for arbejdere i nord og syd vendt mod nedskæringer og recession, mener han.

– Det kan føre til en pagt for demokrati, udvikling og social retfærdighed. Vi må genskabe solidariteten mellem unge, arbejdere pensionister og arbejdsløse for at nedbryde den nye skillelinje mellem Europas rige og fattige, siger Alexis Tsipras.

Kommissionsformand?

Alexis Tsipras stiller op som kandidat til posten som ny formand for EU-kommissionen, som det Europæiske Vestres bud.

– Den beslutning er motiveret i vores ønske om at genforene Europa og genopbygge det på et demokratisk og progressivt grundlag. Der er et alternativ til krisen, og det er vores pligt at kæmpe for det, siger han. 

Artiklen bringes også på EU-fagligt Netværks hjemmeside

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce