Annonce

Abort
29. september 2016 - 13:18

Polens regering vil stramme abortlov yderligere

Et nyt lovforslag om at stramme den allerede meget stramme polske abortlov har været til førstebehandling i Polens parlament. Lovforslaget giver udelukkende mulighed for legal abort, hvis den gravide kvinde er i umiddelbar livsfare.

Ved borgerinitiativet Stop Aborts adkomst har det højrenationale regeringsparti Lov og Retfærdighed, der har tætte bånd til den katolske kirke, fundet en allieret.

Det er dette borgerinitiativ der har skubbet på for at stramme den polske abortlovgivning yderligere.

Derfor har regeringspartiet udarbejdet et lovforslag, der vil straffe kvinder, der får foretaget en illegal abort, med op til fem års fængsel. Straffen for at udføre aborterne vil desuden stige fra nuværende to år til fem års fængsel, hvis forslaget bliver til lov.

Den nuværende abortlov fra 1993 gør det muligt af tre grunde at få en legal abort: Livsfare for den gravide, et deformt eller alvorligt sygt foster, eller graviditet efter voldtægt og incest.

Som en konsekvens af den stramme lovgivning sker der mange illegale aborter. Man regner således med, at der finder mellem 10.000 og 150.000 illegale aborter sted i landet om året, ifølge BBC News.

Polens abortlov har været afprøvet ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Retten fandt, at der var uacceptable hindringer for pigers og kvinders mulighed for lovlige og sikre aborter, og at dette står i modsætning til Polens forpligtelser ifølge den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det påhviler den enkelte læge at vurdere, hvornår en gravid kvindes liv er i umiddelbar livsfare.

En polsk læge giver i en udtalelse til Amnesty International et eksempel på dette: »Hvis der er tale om en ektopisk graviditet med blødninger, så kan jeg gennemføre en abort. Men hvis der ingen blødning er – og ingen umiddelbar livsfare – så må jeg vente, indtil kvinden begynder at dø«.

Læs artikel hos Amnesty International »A dangerous backward step for women and girls in Poland« 

I Europa findes kun to steder strammere abortlove, nemlig i Vatikan-staten og Malta.

Der har været flere demonstrationer i både Polen og andre europæsike lande henover den forgangne weekend, og protesterne fortsætter.

Kvinderettighedsforkæmpere arbejder løbende mod stramningen af abortloven, følg dem blandt andet her under hashtagget Sort Protest: #CzarnyProtest.

Redaktion: 
Emneord: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce