Annonce

26. august 2013 - 13:30

»Århundredets retssag:« Hedgefonde vinder over Argentina

Domstol i USA har dømt Argentina til at betale gæld til en række såkaldte hedgefonde, der ikke ville indgå aftaler med landet, da det gik statsbankerot i 2001.

Argentina har ved en domstol i USA tabt en sag, der er blevet benævnt »århundredets retsopgør«. Dommen giver hedgefonde (investeringsforeninger) medhold i forsat at have penge til gode på statsobligationer, som den argentinske stat ellers nedskrev, da landet gik statsbankerot i 2001.

Men kreditorer, der ikke ville gå med til rekonstruktionsaftaler og hårdnakket har fastholdt sine økonomiske krav, har ifølge domsafsigelsen fortsat ret til pengene.

Argentina hænger derfor nu igen på gæld, der var med til at føre landet ud i statsbankerot.

Afgørelsen handler i første omgang »kun« om 1,3 milliarder dollar - men afgørelsen åbner samtidig op for, at andre kreditorer, der ikke ville indgå aftaler med Argentinas national bank, også kan rejse erstatningskrav. Landet risikerer derfor igen at hænge på en uoverskuelig gæld.

Sagen ventes desuden også at kunne få betydning for en række andre gældsplagede lande - blandt andet Grækenland - der kan få særdeles svært ved at slippe ud af deres gældsproblemer.

Det er dog endnu ikke sikkert at udfaldet er endelig afgjort. De tre dommere, der fredag den 23. august afsagde dommen, har i en kommentar til dommen ladet døren stå på klem for at afgørelsen kan ankes til USA's højesteret.

Læs mere hos Berlingske Bussines

Redaktion: 

Annonce