Annonce

16. maj 2014 - 13:18

10 gode grunde til at stemme ja til patentdomstolen

Den 25 maj skal vi stemme om vi skal have Danmark med eller ej i en patentdomstol. Jeg stemmer klart ja. 

Tidligere har man her på Modkraft kunne læse Jakob Lindbloms 10 gode grunde til at stemme nej. Efter at have læst det, så blev jeg enig med mig selv om, at der i den grad var behov for at tilbagevise mange af hans påstande. Derfor kommer nu mine 10 gode grunde til at stemme ja 

1) Bedre rammer for innovation og jobskabelse - både i Danmark og Europa. 

Patentdomstolen vil være et væsentlig bidrag til dansk og europæisk konkurrenceevne. Patentdomstolen har været efterspurgt længe af erhvervslivet. Der er en særlig fordel for små og mellemstore virksomheder, da der med enhedspatentet kun skal føres én sag ved én domstol. Omkostningerne til at opnå patentbeskyttelse i Europa vil falde fra ca. 270.000 kr. til ca. 40.000 kr.

2) Vi afgiver ikke suverænitet til EU

Det europæiske patentsamarbejde er et mellemstatsligt samarbejde indgået mellem 38 medlemslande og rækker derfor langt ud over EUs grænser. Den europæiske patentdomstol er også en mellemstatslig aftale og der afgives derfor ingen suverænitet til EU ved at stemme ja den 25. maj. Et ja den 25. maj er en styrkelse af patentsamarbejdet blandt 25 lande, der alle skal afgive suverænitet fra deres nationale patentdomstole til en nu fælles europæisk patentdomstol.

3) Retssikkerheden styrkes med patentdomstolen

Oprettelsen af en fælles patentdomstol vil sikre en øget kontrol med det europæiske patentkontor og gøre det nemmere for alle virksomheder at forsvare deres patenter. Patentdomstolen skal kun tage sig af spørgsmål om patenter og det er derfor en fordel at domstolen består af dommere, der ved noget om dette tekniske emne. Dette er faktisk efter dansk praksis, der netop med Sø og Handelsretten har haft en specialiseret domstol med specialiserede dommere på spørgsmålet om patent.

Afgørelsen kan godt appelleres, der oprettes en appeldomstol i Luxembourg. Man kan argumenterer for, at EU-domstolen som sidste retslige instans ville være en styrkelse af den demokratiske kontrol, men denne bekymring er imødekommet med en lang række initiativer. For det første sidder der ikke kun tekniske dommere, men også juridiske dommere ved alle domstolssager om patent. Samfundshensynet er derfor til stede fra første instans. For det andet nedsættes der et administrativt udvalg, der består af en repræsentant fra hvert medlemsland, der skal kontrollere retspraksissen og evaluerer efter 7 år.

4) Vi bevarer indflydelsen

Ved at stemme nej sidder Danmark ikke med ved bordet i det administrative udvalg og vi har ingen danske dommere ved domstolene. Vi bevarer altså indflydelse på udstedelsen af patenter, men vi mister al indflydelse på retspraksis. Indflydelse er centralt, fordi uanset om Danmark tilslutter sig eller ej, så kan danske virksomheder blive part i sager foran patentdomstolen. Derfor er det en klar fordel, at stemme ja den 25 maj

5) Patentaktive virksomheder skal ikke betale dummebøden

Prisforskellen mellem et ja og et nej kan diskuteres til uendelighed. Men det er sikkert, hvem der skal betale forskellen, hvis vi stemmer nej. Det skal de patentaktive virksomheder, der i dag står for 1/3 af dansk eksport 15 % af BNP og ca. 200.000 arbejdspladser. For store virksomheder som Novo Nordisk er prisforskellen ikke stor, men for små virksomheder tæller hver en krone.

6) Advokater får mindre arbejde

De eneste arbejdspladser, der risikerer at forsvinde ved at ja til patentdomstolen er de mange advokater, der i dag tjener fedt på at skulle føre virksomhederne rundt i patentjunglen. Det er også derfor Danske Advokater anbefaler et nej. Sjovt nok taber de mange penge, når de kun skal føre én retssag fremfor 28 retssager. Patentreformen vil medføre øget gennemsigtighed og alle virksomheder vil derfor have lettere ved at finde rundt og få skabt overblik.

7) Patenttrolden kommer ikke

Der er flere årsager til, at frygten for patenttrolden er fuldstændig overdrevet. For det første styrker patentdomstolen de små virksomheder, der ikke længere kan trues med at blive trukket rundt i hele Europa af en patenttrold. For det andet er det økonomisk meget mere fordelagtigt at føre sager i USA end i Europa – advokater tilbyder at føre sagen gratis hvis man taber; som ”sagsanlægger” skal man ikke betale omkostningerne for modparten, hvis man taber; USA operer med bødesystemer, der betyder, at man udover at skulle betale for at have brugt patentet får man en klækkelig bøde. Alle disse elementer gør det ufordelagtigt for virksomheder at tage kampen op mod patenttrolde i USA og alle disse elementer gør sig ikke gældende i Europa.

8) Mere åbenhed

Reglerne om patenter er, at man efter første trin i godkendelsen skal publicere sin opfindelse. Det betyder, at alt hvad ens opfindelse indeholder fremlægges til offentligheden. Dette gør det muligt for andre at bygge videre på ideen uden at krænke patentet. Forskning viser, at alternativet for patenter er hemmeligholdelse, hvor virksomheder ikke fremlægger detaljerne ved deres opfindelser. Dette hæmmer innovationen.

9) Nej tak til softwarepatenter

Det afgørende for SF har været, at der ikke kommer til at ske ændringer efter den 25 maj i forhold til hvad der i dag kan eller ikke kan patenteres. Et ja til patentdomstolen ændrer ikke på hvad der kan eller ikke kan patenteres. I dag udstedes patenter igennem Sø- og handelsretten. De følger den europæiske patentkonvention – ligesom patentdomstolen vil.

I SF har vi længe været imod softwarepatenter. Men det er ikke det, vi stemmer om den 25 maj. Uanset hvad, så kommer SF til at kæmpe hårdt imod softwarepatenter. 

10) Vent og se position vil fjerne mulighed for dansk indflydelse

Der er en grad af usikkerhed ved at sige ja til en aftale, der endnu ikke er fuldstændig på plads. Men patentdomstolen vil blive en realitet uanset hvad Danmark stemmer d. 25. Maj og derfor vil Danmark som en lille åben økonomi blive påvirket af dens retspraksis. Et nej vil altså ikke sikrer status quo men i stedet fjerne Danmark muligheden for at være med til at have indflydelse på det nye europæiske patentsystem. Et ja vil sikre en plads ved bordet, det vil sikre danske dommere og en dansk national afdeling. Dette er meget mindre usikkert end at stille sig uden for og se de resterende 24 lande blive enige om en retspraksis, der vil have stor indflydelse på Danmark uanset hvad.

Der er ingen tvivl for mig. Stem ja den 25. maj

Annonce