Annonce

27. september 2014 - 18:26

Terrorstemplingen af PKK må genovervejes

Sammen med ni gode folk har jeg i dag - lørdag den 27. september 2014 - fået bragt nedenstående opfordring som et indlæg på Politikens debatsider: 

Da Yasidi-mindretallet i Irak for nylig blev angrebet af Islamisk Stat og de overlevende måtte flygte op i Sinjar-bjergene var der én hovedårsag til, at de ikke alle blev massakreret, men at mange blev bragt i sikkerhed. Den årsag var en resolut indgriben fra de væbnede styrker fra det tyrkiske PKK og dets syriske søsterorganisation PYD.

Dette må siges at være historiens ironi. Det PKK, som på initiativ af Tyrkiet er blevet placeret på USA’s og EU’s terrorliste, var den kraft, som mest energisk og effektfulgt gik til kamp for at redde mennesker på flugt og i praksis forsvare de tolerante og sekulære værdier, som vi bryster os så meget af i vesten. Ironien bliver ikke mindre af, at det i høj grad var de kvindelige militssoldater fra PKK/PYD, som stod i spidsen for at stoppe Islamisk Stats religiøse fascisme og absurde kvindeundertrykkelse.

Kurdistans Arbejderparti (PKK) blev dannet i 1978 som en reaktion mod den hårdhændede undertrykkelse i Tyrkiet af den kurdiske befolkningsgruppe, som blev nægtet elementære demokratiske rettigheder. I den væbnede kamp mod undertrykkelsen har PKK i perioder brugt uacceptable metoder, som bl.a. angreb på civile mål. Sådanne metoder har vi altid utvetydigt taget afstand fra. Men det ændrer intet ved legitimiteten i kurdernes kamp for ligebehandling og demokratiske rettigheder.

PPK har imidlertid for år tilbage ophørt med at bruge sådanne metoder. Samtidig har PKK gentagne gange taget initiativ til våbenhviler, hvilket bl.a. har medvirket til igangsættelse af en fredsproces mellem PKK og de tyrkiske myndigheder. Denne fredsproces hilser vi meget velkommen og håber, at den en gang for alle kan løse problemet med diskriminationen af den kurdiske befolkningsgruppe i Tyrkiet.

For at komme videre i den proces, men også for påskønne den indsats, som PKK yder i kampen mod Islamisk Stat, er det på høje tid, at spørgsmålet om PKK’s placering på EU’s terrorliste tages op til fornyet behandling. En placering, som bl.a. gør det vanskeligere for sekulære kurdiske kræfter at imødegå propagandaen fra Islamisk Stat. Det viser domfældelsen og lukningen af ROJ TV for at være i ledtog med PKK tydeligt.

På den baggrund vil vi opfordre regeringen til at genoverveje terrorstemplingen af PKK og til også at rejse diskussionen i EU med henblik på at få PKK taget af EU’s terrorliste.

Underskrevet af:

Søren Søndergaard, folketingskandidat, tidligere MF og MEP; Pernille Frahm, medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, tidligere MF og MEP; Nikolaj Villumsen, medlem af Folketinget; Kjeld Aakjær, Kurdisk Forum; Serdal Benli, viceborgmester og medlem af byrådet i Gladsaxe; Villo Sigurdsson, tidligere byplanborgmester i København; Lave K. Broch, formand for FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg; Ditte Staun, byrådsmedlem for Radikale Venstre, Skive; Bjørn Elmquist, advokat, tidligere MF; Preben Wilhjelm, tidligere MF.

Annonce