Annonce

1. april 2016 - 11:52

Underskriftsindsamlinger - giver det overhovedet mening?

Refleksioner over værdien og ideen med at lave underskriftsindsamlinger og især om det overhovedet kan bruges som redskab.

Da EU’s nuværende grundlag, Lissabontraktaten, skulle sælges til borgerne, var et af hovedargumenterne, at der blev indført det såkaldte borgerinitiativ.

Et initiativ, der skulle sikre, at borgerne fik indflydelse og blev hørt: Ved at samle en million underskrifter på tværs af EU’s lande kan borgerne sætte en dagsorden og komme i dialog med Kommissionen.

Men som Modkraft skriver i dag, overhører Kommissionen systematisk millioner af underskrifter fra borgerinitiativer, der taler for kollektiv velfærd, mere demokrati eller på anden vis går imod EU’s grundlæggende interesser.

Afvist i døren

Det er desværre ikke overraskende. Allerede i Lissabontraktaten bliver det slået fast, at borgerinitiativerne skal være målrettet områder, hvor EU endnu ikke har udfoldet sin fulde kompetence - det er altså meningen, at initiativerne mere skal fokusere på at få mere EU end noget andet.

Derudover har man ikke - som nogen desværre tror - ret til at tvinge EU-kommissionen til at fremsætte forslag. Det kan ingen. Med borgerinitiativet har man ret til at få Kommissionen til at overveje ens forslag. Overveje det.

Det kan i nogle tilfælde overståes på et par minutter, men bevares, nogle gange kan man være så heldig, at Kommissionen holder en slags høring om emnet. Og så ikke mere. 

Senere hen har EU-kommissionen nærmest gjort det til en æressag at besværliggøre processen og forhindre, at alt for folkelige (og i EU’s øjne farlige) sager kan gå den vej igennem. Tænk bare på de 3,263,920 underskrifter fra borgerinitiativet imod TTIP, som blev afvist i døren. 

Og vi har stadig til gode at se et eneste eksempel på, at et borgerinitiativ har rykket noget som helst hos EU-kommissionen.

Er der alligevel mening med galskaben?

Men hvorfor så dette lange indlæg om underskrifter? Eller måske endnu vigtigere, hvorfor giver det så stadig virkelig god politisk mening at lave underskriftsindsamlinger?

For det synes jeg, at det gør!

For det første har førnævnte initiativ mod TTIP nok ikke gjort stort indtryk på EU-kommissionen, men det har det tilgengæld på EU-parlamentet, som i sidste ende har magten til at afvise TTIP. Det gør nemlig indtryk på mine kære kollegaer, når de begynder at blive bekymrede for, om de kan genvælges ved næste valg.

For det andet så er der ingen tvivl om, at en underskriftsindsamling kan være med til at skabe debat og folkeligt pres. Og dét rykker! Dengang den store kamp var imod ACTA, der lykkedes det at få EU-parlamentet til at afvise aftalen på grund af et massivt folkeligt pres.

Når briterne skal stemme om EU-medlemskabet til juni, så skyldes det blandt andet et massivt folkeligt pres. Man kan naturligvis altid tilskrive det nogle politikeres populisme, og det vil også være korrekt, men det kommer stadig, fordi der faktisk er et pres.

Kan rejse debat

Når vi i Folkebevægelsen mod EU har lanceret en underskriftsindsamling for at få en folkeafstemning om EU-medlemskabet, så er det ikke fordi vi forventer, at Lars Løkke modtager underskrifterne og derefter udskriver en folkeafstemning.

Nej, det er fordi det kan være med til at skabe den debat, som er hele grundlaget for at få en folkeafstemning, og fordi det samtidig giver folk en mulighed for at vise deres holdninger og frustrationer. Det er konkret og håndgribeligt og samtidig kan det være med til at sætte en større dagsorden. Ikke fordi EU giver os lov med et borgerinitiativ, men simpelthen ved at folk viser og står op for deres holdninger.

Det er naturligvis også klart, at når det er målet med sådan en underskriftsindsamling, så kan den ikke stå alene, men skal derimod bakkes op af kampagner, debatter, indlæg og så videre. Så vi faktisk kan få igangsæt debatten om, hvorvidt det virkelig at denne Europæiske Union vi ønsker – eller om vi ønsker et helt andet europæisk samarbejde.

Det håber jeg, at mange vil hjælpe med! Man kan skrive under og læse mere om kampagnen her: www.folkebevaegelsen.dk/stem

Annonce