Annonce

4. september 2013 - 21:40

Endnu et nederlag for ligestillingen

Vi har alt at vinde og intet at tabe på at øremærke en del af barslen til fædre, og derfor er frustrationen også endnu større, når regeringen i dag har valgt at droppe at både mor og far får lige ret til at gå hjemme med det fælles barn.

 

Når vi taler om ligestilling, handler det om lige muligheder, udfoldelsesmuligheder, rettigheder, og listen kunne blive ved. Det handler om, at manden og kvinden står lige, det handler aldrig om at bekæmpe hinanden.

Det er også derfor, at diskussionen om øremærket barsel er så godt et eksempel på den perfekte ligestillingssag. Her kæmper mænd og kvinder ved siden af hinanden om rettigheder, der udløses igennem den samme løsning.

For mændene er den direkte fordel, at de får ret til at tage del i deres egne børns liv, og tage et ligeligt ansvar for familien sammen med sin respektive partner. Ovenikøbet viser det sig, at når han kommer tilbage på arbejdsmarkedet, har han tillært sig flere færdigheder, end han måske havde, før han gik på barsel. De opnår flere kompetencer indenfor konflikthåndtering, mægling, organisering, og meget andet - dette gælder både for mænd og kvinder. 

For kvinderne betyder det, at de ikke ofrer deres egen karriere og økonomiske grundlag på  kernefamiliens bål. De kommer ikke bagud i forhold til kolleger i fht. at avancere. De bliver ikke straffet på pensionen, ved at have været væk fra arbejdesmarkedet i op til flere år.

Samtidig vil det være tydeligt for ledere, der skal ansætte, at der er lige så meget fornuft i at ansætte kvinder som mænd, da kvinderne i "den fødedygtige alder" ikke nødvendigvis vil gå fra i længere tid end mændene, der tilsvarende er i "den reproduktive alder". Ved lederen tilmed at kvindens partner er en, der har taget en stor del af barslen, sendes der herigennem et signal om, at det ikke nødvendigvis er hende, der skal gå tidligt for at hente.

Fordelen for paret sammen er, at par der deler barslen har større sandsynlighed for at blive sammen og dermed få skilsmisseraten til at dale, og dermed igen spare penge for samfundet.

Hvorfor gør man en win-win situation til en tabersag?

Ser vi på dette ligestillingsspørgsmål fra en samfundsvinkel, er det også kun et spørgsmål om hvor meget man kan vinde, for der er intet at tabe. 

På godt dansk er spørgsmålet om øremærket barsel altså en win-win situation. Vi har alt at vinde og intet at tabe.

Alligevel har regeringen nu valgt at droppe øremærket barsel til mænd.

Jeg begriber ikke, hvordan vi kan komme dertil, og her taler jeg ikke bare om, at øremærket barsel rent faktisk er en del af regeringsgrundlaget. Selv hvis det ikke stod der, ville det være oplagt for alle, at vi også i Danmark skal have selvstændige barselsrettigheder til både mor og far.

En god regering retter sig ikke altid efter befolkningen

Meget kan man sige om regeringen, og selv som medlem af det førende regeringsparti, kan jeg til tider finde mig i et sukkende og ærgrende kor. Men vi kan ikke bebrejde regeringen for at gå imod befolkningens ønsker, for sjældent tager den beslutninger, som befolkningen ikke vil have.

Betalingsringen blev droppet, selv efter man havde taget alle tæskene - fordi befolkningen ikke ville have den. En lov imod sexkøb blev droppet, selv efter man internt havde taget en beslutning om det modsatte - fordi befolkningen ikke ville have det. Kønskvoter blev droppet, på trods af økononomer og internationale erfaringer enstemmigt viser, det er vejen frem - fordi befolkningen ikke ville have det. Og jeg kunne blive ved.

Befolkningen siger: Buh! I må ikke tvinge os til at tage barsel!

Regeringen burde sige: Vi vil ikke tvinge jer mere end vi gør i dag, vi giver hele befolkningen flere rettigheder, ikke pligter. De har altid mulighed for at sige nej.

Regeringen siger: Javel Danmark.

Befolkningen siger: Buh! Vi må ikke stjæle barslen fra mødrene, slet ikke når fædrene ikke vil have den!

Regeringen burde sige: Mødre har ikke mere ret over det fælles barn end fædrene har. Alle erfaringer viser at mændene ønsker mere barsel, og så snart der kommer selvstændige barselsrettigheder til både mor og far, tager fædrene også en langt større andel

Regeringen siger: Javel Danmark.

Befolkningen siger: Buh! Det går ud over de små virksomheder, hvis mændene pludselig skal på barsel!

Regeringen burde spørge: Er det tilsvarende okay, at halvdelen af befolkningen ikke kan eje en mindre virksomhed, fordi det bliver forventet, at de som kvinder skal tage flere måneders barsel? En barselordning skal komme alle (M/K) til gode, om de er lønmodtagere eller selvstændige.

Regeringen spørger: Vil I have sukker til?

Befolkningen er vanedyr, der bliver urolige, når man truer med at tage noget fra dem, de har vænnet sig til. Men regeringen har pligt til at træffe de rigtige beslutninger for befolkningen, også de der umiddelbart er upopulære. Og så må de minde sig selv om, at de ønsker ligestilling, og vejen til ligestilling er bl.a. omfordeling, hvilket betyder at vi må tage noget fra nogen og dele det med nogle andre.

Lige barsel er en af grundstenene for et ligestillet samfund, uden den kommer vi aldrig videre. Lad os fortsætte kampen!

Annonce