Annonce

3. juni 2015 - 20:01

Stem ikke, tag magten!

Vi lever ikke i et demokrati men i et elitestyre. Den herskende klasse, samfundets absolutte top, består af et nationalt netværk af økonomiske, politiske, mediemæssige og faglige eliter. Den egentlige magt over samfundets udvikling ligger hos denne snævre magtelite, hvis kerne består af ikke mere end 423 personer. Magteliten og den herskende klasse er selvfølgelig langt bredere og større end kun de 423 personer og vi møder dele af den hver dag når vi kigger på politikerne i tv-skærmen, topembedsmænd og spindoktorer, cheferne og direktørerne på vores arbejdspladser og vores uddannelsesinstitutioner. Det politiske system, som består af både partier, embedsapparater, medier og ”valg” er grundlaget for at opretholde, reproducere og legitimere den herskende klasse. Det er her fra eliten rekrutteres og oplæres (men også på enkelte uddannelsesinstitutioner og andre større institutioner, f.eks. toppen i fagbevægelsen).

Hele dette nationale system er yderlige indlejret i et system af udemokratiske overnationale institutioner og den nationale elite er selv en del af en bredere transnational elite. Det er disse institutioner og denne transnationale herskende klasse, der sætter rammerne for samfundsudviklingen. Endelig er dette institutionelle system indlejret i en global kapitalisme, hvor pengene og markedernes abstrakte magt dikterer alle handlingsmuligheder og hvor de store multinationale koncerner agerer som suveræne nationalstater.

Dette udemokratiske system har brug for at skabe konsensus og legitimitet. Udover at reproducere den nationale magtelite, har det vi kalder ”valg” også til formål at skabe denne konsensus. Forestillingen om det nationale fællesskab påberåbes og ”danskerne” tiltales af magteliten. Nu skal vi rigtig ud og stemme på demokratiet og for Danmark!

Men vi lever ikke i et demokrati. Ikke engang de gamle masseorganisationer, bevægelser og partier eksisterer længere, som de gjorde engang. Som en slags modvægt til det kapitalistiske samfunds magtelite og herskende klasse. Enhver antisystemisk bevægelse og modmagt er eroderet og tilbage står et atomiseret samfund af vælgere og forbrugere som professionelle politikere kæmper om. Politikerne kan ikke repræsentere befolkningen, og mindst af alt arbejderklassens, ønsker og behov, men derimod kun pengene, markederne og magtelitens diktat. En elite som de selv er en del af. Modstanden imod dette udemokratiske system kan ikke opstå fra partierne selv, men kun i en bevægelse ude i samfundet imod dette system og den herskende klasse, lige fra politikerne til direktørerne.

Den gamle, men ikke længere eksisterende arbejderbevægelse blev heller ikke skabt af professionelle politikere med smarte valgkampsmanualer. Den blev skabt af de små sammenslutninger ude i samfundet, hvor man opbyggede en modmagt imod den herskende klasse. Kun med udgangspunkt i denne sociale basis gav det mening at bruge parlamentet til at fremme bevægelsen. I dag har vi ikke andet end "moderne" professionaliserede partier, der som vedhæng til det udemokratiske politiske system agerer som virksomheder, der skal sælge en politik-vare til bestemte vælgersegmenter.

Alle partier er underlagt den samme logik og selv det angiveligt mest ”venstreorienterede” parti har været ”parlamentarisk” grundlag for en af de mest neoliberale regeringer. Der er ikke brug for flere valgkampsmanualer.

Der er brug for en ny antisystemisk bevægelse og den kan ikke komme fra professionelle politikere. Den kommer først når vi begynder at slutte os sammen med venner, kolleger og andre mennesker på vores arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner etc. og nægter at acceptere den udemokratiske måde at skabe ”politik” på: som administration af den neoliberale kapitalisme og inden for det nuværende politiske system. Det er i den proces afgørende at begynde at udøve modstand mod den samlede politiske klasse.

Der er derfor også brug for at gøre op med forestillingen om at ”valget” overhovedet handler om valg og at vi på nogen måde lever i et ”demokrati”. Der er brug for at samle den udbredte politikerlede til en protest direkte imod den politiske klasse. Derfor: stem ikke til folketingsvalget, gør noget andet, lad os tage magten tilbage fra den herskende klasse!

 

 Red. note: Se også linkbox på Modkraft Biblioteket om Valget 2015 - og venstrefløjen.

Annonce