14. januar 2016 - 13:10

Nationalisme og racisme er blevet mainstream

Nationalisme og racisme er blevet mainstream. I medierne og over et bredt politisk spektrum fremelskes et forestillet vestligt/europæisk/dansk ”vi”, som ophøjes til den mest fremskredne og oplyste kultur og civilisation. Dette ”vi” stilles over for ”den anden” eller ”de fremmede”, som for tiden repræsenteres af en ligeså forestillet muslimsk kultur og civilisation, som samtlige flygtninge og migranter angiveligt skulle dele. Politikere og intellektuelle (selv på venstrefløjen) kalder til national samling om og forsvar for de ”vestlige” eller ”europæiske” eller ”danske” eller ”franske” (eller whatever) værdier. Pludselig bliver mandlige antifeminister til bannerførere mod en angivelig ”kvindefjendsk kultur”. Modsætningerne i fortællingen er åbenlyse.

Har undertrykkelse på baggrund af køn altid været en del af de vestlige samfund? Ja, og er det i allerhøjeste grad stadigvæk. Har undertrykkelse på baggrund af køn været en del af stort set alle samfund verden over, heriblandt også i Mellemøsten og Nordafrika? Ja, og er det i allerhøjeste grad stadigvæk. Hvorfor har kvinder i nogle dele af verden lidt flere rettigheder end i andre? I hvert fald ikke pga. særligt oplyste vestlige samfund, hvor undertrykkelse på baggrund af køn altid har været en integreret del. I hvert fald heller ikke pga. et særligt kulturelt ”vi”, som også inkluderer mandlige antifeminister og kulturkonservative, der forfægter "traditionelle" kønsroller. Det skyldes selvfølgelig kvindernes egne historiske og sociale kampe. Det er netop kampen mod den dominerende kultur og de dominerende magtstrukturer i vesten, Europa og Dannmark, der har ført til flere kvinderettigheder. Det er en kamp, der stadigvæk foregår og som i allerhøjeste grad er aktuel og nødvendig. Det nationalistiske og racistiske danske/tyske/europæiske ”vi” overfor den forestillede ”fremmede” tilslører denne kamp, som netop foregår på tværs af denne opdeling.

Hvad forklarer nationalismen og racismens fremmarch i Europa? Det har at gøre med de seneste årtiers dybdegående kriseprocesser i den globale kapitalisme. Desto mere gennemtrængende kapitalismen bliver desto mere opløser den alle sociale bånd. Kriseprocesserne i den globale kapitalisme skaber stadig større prekære livsforhold, fattigdom, ulighed, austeritet, erodering af demokratiske rettigheder, atomisering i bunden af samfundet, individualisering af sociale problemer, arbejdsløshed, krig og sociale konflikter. Samtidig er det netop kvinder, der rammes hårdest, når kriseprocesserne intensiveres. Det er i denne situation af generel politisk, økonomisk og social krise i Europa at moderne barbari i form af nationalisme og racisme vinder frem. Som et resultat bliver de sociale konflikter i kapitalismens nuværende krise etnificeret og kulturaliseret.

Kvindeundertrykkelse er pludselig ikke et problem, der skal kæmpes mod inden for de vestlige samfund selv, men derimod et problem mellem disse samfund og de ”fremmede”. Krig er ikke et resultat af stormagtskonflikt- og interesser, men derimod et såkaldt ”clash of civilisations”. Austeritet og økonomisk krise er ikke et resultat af klassekonflikt og kapitalisme, men derimod af ”integrationsproblemer” eller indvandrere på offentlig forsørgelse.

Der er behov for en tredje position, der placerer sig uden for den dominerende fortælling om ”vi” og ”dem”. En position, der tager udgangspunkt i konstruktionen af et andet ”vi” på tværs af den dominerende opdeling. Kvindekamp og kamp mod undertrykkelse på baggrund af køn går på tværs af alle samfund, kulturer og religioner. Kamp mod austeriet er en fælles kamp mod kapitalismen og den herskende Europæiske politiske og økonomiske elite. Denne tredje position og fælles kamp opstår inden for de forskellige sociale kampe selv, f.eks. flygtningesolidaritetsbevægelsen eller anti-austeritetsbevægelserne. Kritikken af den nationalistiske og eurocentriske forestilling om særligt ”vi” kan dermed forbinde sig med og bekræftes af de sociale bevægelser i bundet af samfundet.

Kommentarer

Hej Esben,

Det er et godt indlæg. Men burde titlen på dit indlæg ikke være »Klassekamp er stadig ikke mainstream«? Min kommentar kan sagtens være udtryk for den totale uvidenhed om den politiske udvikling i Europa, og hvis du taler om nationalisme og racisme specifikt for venstreføljen, så tror jeg ikke, at denne kommentar som udgangspunkt giver mening. Men når jeg læser dit indlæg, så virker det på mig som om, at du fremstiller nationalisme som et nyere fænomen end fx kvindernes kønskamp. Jeg ved godt, at du selvfølgelig ikke mener dette, men taler om en tilbagevending til en nationalistisk diskurs. Mit spørgsmål er blot, om kønskampen ikke altid har været funderet i det nationale? Selvfølgelig ikke på et abstrakt, teoretisk niveau, men nu tager du også udgangspunkt i den offentlige debats reaktion på overgrebene i Köln. Den østrigske nationalisme-forsker Karl W. Deutsch skriver, at de nationale forestillinger skaber sociale muligheder, da forskellen på fx adel og bonde bliver til dansker og svensker, og desuden at dette også giver social sikkerhed i en voksende globaliseret verden. Man kan altid sige meget ondt, om det »moderne barbari i form af nationalisme og racisme«, men jeg tænker umiddelbart, at det er en undersøgelse værd, om det faktisk ikke lidt er en forvanskning af historien, at fremstille nationalisme og kønskamp som to distinkte størrelser. I forhold til flygtninge, så er det selvfølgelig ikke i akademiske kommunistiske kredse, at man italesætter det som »særligt dansk« at hjælpe. Ikke desto mindre er det dét, som der bliver mobiliseret på baggrund af i politikken. Måske har det altid været nationalismens rolle at tage disse kampe siden de nationale forestillingers begyndelse i 1800-tallet. Som historikeren Uffe Østergaard skriver, så er de nationale forestillingers udspring i 1800-tallet udtryk for den voksende gårdejerklasses reception af kapitalismen. Pointen er, at kapitalisme og nationalisme opstår samtidigt og afhængigt af hinanden i Danmark. Dette kunne være udtryk for, at nationalisme altid har haft en central rolle for almindelige menneskers forhold til kapitalismens udtryk og dens kriser. Som ideal for diskussionens retning virker dit indlæg sikkert godt, men for mig virker det dog en smule virkelighedsfjernt :)

Hilsen Valdemar

Esben,

Det er klart at nationalismen styrkes af den stigende fattigdom austerity-politikken skaber internt i de europæiske lande og at kampen mod nationalismen skal føres ved at forsøge at skabe et samlet "vi" i kampen mod nedskæringspolitikken.

Når det er sagt så er det altså en himmelråbende underdrivelse når du skriver: "Hvorfor har kvinder i nogle dele af verden lidt flere rettigheder end i andre?". Du kan ikke i ramme alvor mene at der er tale om at vi i Danmark blot har "lidt flere rettigheder" når man nogle steder i verden ser sager som denne (http://www.bt.dk/udland/to-unge-soestre-doemt-til-voldtaegt-i-indien-eft...), når der er lande hvor en kvindes vidneudsagn ikke gælder lige så meget som mandens, hvor kvinder ikke kan færdes i det offentlige rum uden en mand ved sin side osv osv osv?! At man anderkender at der er en kæmpe kulturel forskel på Danmark og f.eks. Saudiarabien mht kvinderettigheder betyder jo hverken at man ikke mener at der er mere at kæmpe for herhjemme eller at der er en eller uforanderlig kulturel kerne som forhindrer disse normer i at ændre sig i f.eks. Saudiarabien (som de nationalkonservative mener). Det betyder bare at man tager de sejre man har kæmpet sig til her i Danmark seriøst

Der er desværre ikke mange forsøg i de danske medier på at forklare racismens og nationalismens fremmarch i Europa. Det er opfriskende at kunne læse en artikel som ikke kun anerkender problemet, men giver også en troværdig forklaring på det. Desværre er artiklen stoppet lige når det blev mest spændende! Vil du, måske i en fremtidig artikel, uddybe dine ideer om "en tredje position"? At forene flygtningesolidaritetsbevægelsen med de spirende anti-austeritetsbevægelser i Danmark er i øjeblikket kun en drøm, og der er akut behov for en koherent og sammenhængende sæt af idéer som kan vise en "tredje vej" og kanalisere de mange protester fra "bunden af samfundet".

women are under repression everywhere but there is war propaganda against muslims on the basis of repression against women. All people who participate in this war propaganda (media owned by fascist aristocracy, politicians (including leftist one) that sell themseleves to the EU aristocracy and to american banks, secret service and their apparatus all over society) have one thing in common: they profit from war, they take money from riches, they work for secret service that secure such politics, get consent of society for war, with propaganda. it means enhedslisten politicians that supported sending soldiers anywhere, feminist NGOs that make propaganda against Muslims, and so on, all of them get money from PET and fascist aristocracy, we know that Danish Mærsk profited from war in Iraq. all of them don't care for women, they just misuse anything to secure politics of the government that serves profit of riches. it was the same about any country, Serbia, Lybia, Sirya, etc. West Europe supported Albanians that used ak47 to shoot Serbian cops and soldiers, if I do it in CPH they will call me terrorist, later during war, they misused victims in war to justify expansion of capitalism, changing of the gov, old gov in Serbia was against western fascist aristocracy.


the point to your title: as long as these factors (PET and their journalists, teachers, etc, , Mærsk, fake leftists like Enhedslisten, media, military, etc) keep their positions in Denmark, there will be imperialism, propaganda, discrimination of immigrants with aim to make them hidden slaves (exploited without any rights), even without war, political parties take money from riches and they create law frame for economic exploitation, the aim of racism is profit, creating cheap labor for riches that finance political parties. Mærsk finance DF, it is written ven on wikipedia, just i think they finance all parties, including enhedslisten. you will never hear public condemnation of Mærsk from enhedslisten leaders, but they jump to condemn Muslims. like that muslim just come to kill without reason. you have very dirty politicians who like money from mærsk and from american banks. therefore there is racism, systematical and not individual.


By the way, Europe is full with fascist aristocracy, not only Denmark, just read history who profited from Hitler, and you will see even today they are still rich and they finance political parties. Read history of French colonial politics and what companies/riches profited from that, you will see, they are still powerful and they finance political parties in France. It is the same with Britain. As long as riches want to profit, they will need wars and war propaganda, they will need cheap labor in their countries, they own media and they misuse it for their personal interest: profit from cheap labour. therefore there is racism. it is widespread  by media, pet, riches, politicians, etc.


As you see, I am totally disagreed with you that crisis created racism, racism is around us much longer than since 2008 and crisis, it is present thousands of years, every war was full of hate and killing and  racism, colonial politics is not present from 2008. denmark has colonial and economic racism.
if you want to fight racism, you must fight capitalism and its integral components like imperialism, and if you want to be solidaryw ith refugees, don't just drive them to sweden than help them to stay in denmark. although it is hard, considering the state is better organized against refugees than your help for them. by the way, I think children suffer even more than women because of war and racism. so, nationalizm and racism are mainstream many centuries but it is even stronger now with creation of mass media. so, take tools and turn down some antenna/repetitor :)

http://actforfree.nostate.net/

Hej alle,

I har alle nogle pointer, som kræver mere end et hurtigt svar nu og her. Jeg vil gerne debattere, men har desværre ikke tiden lige nu. Når det er sagt, så skal indlægget selvfølgelig ses som det er: et blogindlæg. Rammerne for sådan et indlæg er bare begrænset og det har både styrker og svagheder. Styrken er at man oftere kan dele nogle tanker, uden at skulle skrive en lang og gennemarbejdet artikel.

Jeg vil i øvrigt henvise til min artikel i information: http://www.information.dk/555913

Mvh. Esben