Annonce

Danmark
22. marts 2016 - 14:14

Voldsramte kvinder og børn rammes af regeringens spareiver

Siden 2012 har voldsudsatte kvinder på kvindekrisecentre fået tilbudt et kortvarigt, afklarende psykologforløb. Venstreregeringen har nu nedlagt den succesfulde ordning. Landsorganisationen af kvindekrisecentre, LOKK, mener at psykologhjælp er afgørende for et fortsat liv uden vold.

Venstreregeringen har nedlagt den ordning, der siden 2012 betød, at voldsramte kvinder blev tilbudt psykologforløb, når de flyttede ind på et krisecenter.
Et tilbud, der ifølge evalueringer har vist at have stor indvirkning på de voldsudsattes kvinders livskvalitet og muligheder for rehabilitering.

I 2013 havde 2.005 kvinder samlet set ophold på krisecentrene. 714 kvinder har modtaget tilbuddet om afklarende psykologhjælp.

Også børn rammes af spareinitiativet, da en forbedret trivsel hos voldsudsatte mødre er centralt for et godt børneliv. Således vurderer en evaluering foretaget af Socialstyrelsen i 2015, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen, og de får mere overskud til at drage omsorg for deres børn.

Forkvinden for LOKK Birgit Søderberg begrunder nedlæggelsen af ordningen:

- Det har været en succes og derfor stopper den! Men det synes som om, at når den skal forankres (gøres permanent, red.), så mener man, at så må kommunerne træde til. Men det betyder, at man skal have forøget sin faste driftsbevilling og det er meget, meget svært. Faktisk umuligt. Langt de fleste kommuner vil sige, at ’det er bare ærgerligt’, siger hun til Modkraft.

Hjælper til at se et liv uden vold

LOKK har længe arbejdet for, at der blev mulighed for psykologhjælp til voldsudsatte kvinder på krisecentrene. I 2012 fik de endelig midler fra Socialstyrelsen til den afklarende psykologordning, som altså sikrede at alle kvinder på krisecentre fik et tilbud om fire og senere eventuelt op til otte samtaler med en psykolog.

- Med psykologhjælpen kan kvinderne begynde at se på, hvordan det kan være at de blev så længe i volden, og blive bedre til fremover at spotte signalerne. 30 procent af kvinderne på centrene har levet mellem fem og ti år i et forhold med vold. Det er længe. De kan have svære traumer, her er psykologsamtalerne vigtige. Man skal kunne se for sig et liv uden vold. Kvinderne fortæller selv, at psykologsamtalerne virker.

Da ordningen blev nedlagt var der stadig seks millioner kroner tilbage i puljen. De skal nu tilbagebetales.

-Vi har forsøgt at råbe regeringen op. F.eks. kunne man have givet os mere tid, så vi kunne have haft bedre mulighed for at forankre ordningen på anden vis.

Hjælper på problemløsningsevne og selvværd

Kvinderne bliver typisk informeret om psykologordningen, når de flytter ind på krisecentret. Det er forskelligt, hvornår det giver mening at starte samtalerne op. Årsagen til psykologsamtalernes succes skal findes i måden, hvorpå de fungerer. Birgit Søderberg uddyber:

- Mange af kvinderne bliver forskrækkede over det med at tale med en psykolog. Men der hvor kvinderne bor i længere tid, og hvor én bestemt psykolog er tilknyttet stedet, er der flest, der benytter sig af tilbuddet. Så er det rimeligt let tilgængelig og foretages i trygge rammer, på centrene, og med et kendt ansigt.

Kvinderne er som udgangspunkt kriseramte, når de ankommer til centrene og de kan derfor have brug for, at der i første omgang tages hånd om akutte ting. F.eks. besøg på skadestuen, anmeldelse af volden, orientering til arbejdsplads og børnenes skole, adgangen til bil, tøj, eller penge.

- Når kvinderne dukker op på centrene, er fokus på her og nu. Efter noget tid er det vanvittigt vigtigt, at der kommer orden på, at finde et nyt sted at bo, at få etableret kontakt til sit arbejde og sit netværk igen. Så kan andre ting træde lidt i baggrunden på dét tidspunkt.

Evalueringen af ordningen viser, at muligheden er et vigtigt tilbud til kvinder på krisecentre. Korttidsrådgivning til voldsudsatte kvinder kan have en positiv effekt på kvindernes livskvalitet, symptombelastning, problemløsningsevne og selvværd.

I alt 1.382 kvinder har i en periode fra september 2013 til oktober 2014 benyttet sig af tilbuddet.

Link til Socialstyrelsens rapport »Psykologsamtaler til kvinder på krisecenter – evaluering af indsatsen«

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce