Annonce

Trans*
25. juni 2014 - 10:48

Ny lov: Lettere adgang til juridisk kønsskifte

Folketinget har vedtaget nye regler for transkønnedes mulighed for juridisk kønsskifte. Fremover skal det være slut med tvungne operationer. »En sejr for ligestilling og mangfoldighed« lyder det fra tilhængerne.

Onsdag den 11. juni vedtog Folketinget en ny lov omkring juridiske kønsskifte og gjorde dermed op med den hidtidige lovgivnings krav om blandt andet kastration og en psykiatrisk diagnose som »transseksuel« for at få tildelt et nyt CPR-nr.

De tvungne operative indgreb har længe været kritiseret af såvel LGBT- som menneskerettighedsorganisationer og var et af hovedkritikpunkterne i den statusrapport om transkønnedes rettigheder, »The state decides who I am« som Amnesty International udgav tidligere på året:

»Vi tvinger transkønnede til at træffe en umulig beslutning«, lød det dengang fra Helle Jacobsen, kampagneleder i Amnesty International.

»Enten går de med til en række ydmygende indgreb, såsom årelange psykisk udredning eller en risikabel og - for mange - unødvendig operation. Eller også må de fortsætte med at leve med et køn, som ikke stemmer overens med deres identitet eller udseende«.

Læs artiklen »Amnesty kritiserer Danmarks transpolitik« hos Modkraft.dk

Modstandere frygter »kønsløst samfund«

Lovene L182 og L189, der begge omhandler mulighederne for juridisk kønsskifte, ligger i forlængelse af den såkaldte »erklæringsmodel«.

Med den nye lovgivning kan transkønnede opnå juridisk kønsskifte uden, at der stilles krav om kirurgiske indgreb eller anden kønskorrigerende behandling. Det stilles heller ikke krav om, at diagnosen »transseksualisme« foreligger.

Juridisk kønsskifte vil fremover alene være betinget af, at der indgives en ansøgning, som vedlægges en erklæring om, at ansøgningen er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn.

Modellen kombineres med et krav om en refleksionsperiode på seks måneder fra ansøgningstidspunktet, hvorefter den pågældende skal bekræfte sin ansøgning, inden den kan imødekommes.

Blandt de liberale og borgerlige partier har der været modstand mod de nye lovgivningstiltag.

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, udtrykte tidligere på året frygt for følgerne af den nye lov:

»Loven lægger op til, at man nærmest kan skifte køn, når man har lyst, og ikke fordi man virkelig føler, at man er et andet køn. Det vil jo blive sådan, at man kan skifte køn, fordi man for eksempel ønsker at få et arbejde, hvor det er en fordel, at du har et andet køn. Det vil skabe stor forvirring og mange større problemer i dagligdagen med hensyntagen til et tredje køn«, sagde hun til Politiken.dk

Også hos De Konservative ser man med bekymring på de samfundsmæssige konsekvenser ved den lempede adgang til juridisk kønsskifte:

»Problemet med den nye lov er, at den ikke kun berører transkønnede og deres egen selvforståelse, men faktisk griber ind i hele samfundet og pludselig bliver definerende for hele måden, vi opfatter køn på«, lød det fra ordfører Charlotte Dyremose under Folketingets behandling.

»Vi har set et værdiskred i retning af mod det kønsneutrale samfund, hvor kønnene udviskes, og det er vi stærke modstandere af.«

Læs artiklen »Borgerlig frygt: Lov om kønsskifte vil skabe et tredje køn« hos politiken.dk

Fremskridt for transkønnedes rettigheder

Ikke overraskende var begejstringen derimod at spore hos LGBT-DK, der igennem de seneste år har arbejdet på at få lettet adgangen til juridiske kønsskifte.

»Grundtanken i den nye lov er ganske klar: Din kønsidentitet er din egen, du bestemmer,« lød det fra en tilfreds formand, Søren Laursen.

Også blandt de partier i Folketinget, der har arbejdet på at få loven gennemført var der glæde efter vedtagelsen:

»Vi gør op med krav om kastration for at få lov at få nye identitetspapirer og nyt cpr-nummer. Ændringen kommer til trods for modstand fra forstokkede borgerlige partier - fra Liberal Alliance til Dansk Folkeparti. Det er et vigtigt skridt for LGBT-rettigheder,« som sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix udtrykte det på sin facebookprofil.

Trans* er ikke en sygdom

Men som Stine Brix ligeledes påpeger, er der stadig opgaver omkring transpersoners rettigheder, der mangler at blive fulgt op på:

»Vi har stadig vigtige opgaver foran os - allervigtigst at sikre bedre og mere respektfuld kønskorrigerende behandling til transkønnede og bedre adgang til behandlingen.«

Netop de konkrete muligheder for sundhedsfaglig behandling i form af hormoner og operative indgreb ser det på trods af den nye lovvedtagelse nemlig ikke ud til, at transkønnede får lettere adgang til.

For nyligt udsendte Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer, der er med til at styrke den stærkt kritiserede Sexologisk Kliniks monopol på behandling af transkønnede og indskrænker alment praktiserende og speciallægers muligheder for at udskrive fx hormoner.

Under behandlingen af lovforslagene blev det diskuteret, om transseksualitet stadig skal figurere som en psykiatrisk diagnose. Her påpegede Özlem Cekic flere gange det diskriminerende i at fastholde transseksualitet som en sygdomsbetegnelse.

»Det undrer mig, hvorfor regeringen ikke har imødekommet ønsket om, at man skulle fjerne transseksualitet fra diagnoselisten, altså den psykiatriske diagnoseliste. Vi har ikke haft et problem med, at man kunne give det en eller anden kode, når man skal ind i sundhedsvæsenet og have f.eks. hormonbehandling. Stort set alle har en kode, når man skal have en ydelse i sundhedsvæsenet, det gælder også ved fødsler. Men vi kan ikke forstå, hvorfor regeringen insisterer på, at de ikke vil flytte det fra diagnoselisten under psykiske lidelser,« lød det fra Öslem Cekic under tredjebehandlingen af L189.

Fra regeringens side ønsker man ikke at bakke op om en slettelse af transeksualitet som en psykiatrisk diagnose, så længe denne stadig figurerer i WHO-regi.

Læs artiklen »Sundhedsstyrelsen cementerer Sexologisk Kliniks monopol på transområdet« hos Modkraft.dk

Læs artiklen »Massiv diskriminering af LGBT-personer i Europa« hos Modkraft.dk

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce