Annonce

Fagligt
15. august 2013 - 16:48

Møder og demonstrationer, blokade og værtshustræf

Fredag den 16. august mødes politikere og fagforeningsfolk fra Fagligt Ansvar. Dermed skydes efterårets faglige aktiviteter i gang - der blandt andet omfatter demonstration og blokade ved Christiansborg - og fagligt værtshustræf.

Aktiviteter skal både øges og styrkes, hvis fagbevægelsen skal have indflydelse på regeringens faglige og økonomiske politik, mener man i Fagligt Ansvar. Men også andre både i og udenfor fagbevægelsen kalder til samling for at forhindre flere negative reformer.

– Der er en del utilfredshed med nogle af de ting, regeringen har gennemført. Omvendt har den også gennemført ting, som peger i den rigtige retning. Og vi vil gerne være med til at sætte fagbevægelsens præg på, i hvilken retning den faglige og politiske udvikling skal gå, siger Anders Olesen, fungerende formand for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening og deltager i det tværfaglige samarbejde, Fagligt Ansvar, til Modkraft.
For at få diskuteret det næste års faglige og politiske hovedprioriteringer, mødes faglige tillidsfolk og politikere fredag den 16. august i Valby.

Og dermed starter efterårets faglige arbejde, som bliver en bred vifte af forskellige aktiviteter sat i gang af forskellige initiativer.

Offensiv jobplan med grøn omstilling

Og der er nok at tage fat på.

– Der er brug for en offensiv jobplan, som ikke kaster penge efter blind vækst. Vi peger i stedet på en grøn omstilling af økonomien, eksempelvis i byggeriet. Klimarenoveringer kan bidrage til nye job og dermed skatteindtægter, som kan være med til at sikre grundlaget for den offentlige sektor og penge til ordentlig undervisning, børnepasning og ældrepleje, mener Anders Olesen.

– Man kunne også forestille sig en grøn omstilling inden for gartneri og landbrug og hele transportområdet. Grøn omstilling og social retfærdighed går hånd i hånd, siger formanden, der lægger op til at samarbejde med politikerne, både når det drejer sig om at finde løsninger på dagpengeproblemet og i kampen mod social dumping.

På mødet i Fagligt Ansvar vil man bl.a. diskutere, hvad der skal ske på Folketingets åbningsdag den 1. oktober.

Læs mere om sommermødet på Fagligt Ansvars hjemmeside

Demonstration for solidaritet og mod nedskæringer

Der er ikke på forhånd lagt planer om aktiviteter, men det er der til gengæld andre der har.

Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), Solidaritet eller frit fald (SEFF), Landsforeningen For Socialpædagoger (LFS) og Frederiksberg Lærerforening (FLF) har indkaldt til et stormøde den 21. august, med det klare formål »at vise et andet alternativ under et bredt udtryk på Folketingets åbningsdag, hvor hver fagforening eller organisation kan komme med deres mærkesag«.

»Vi er ligeglade med, hvad statsministeren hedder, og vi opfordrer den samlede danske fagbevægelse til at træde solidarisk sammen og yde modstand, uanset hvem der fører kniven«, hedder det i indbydelsen.

Læs mere på Solidaritet eller Frit Falds Facebook-side

Hånd-i-hånd-blokade af Christiansborg

Men der er allerede nogle, der i bogstavelig forstand er i gang med at tage sagen i egen hånd. På Facebook er et ikke-navngivet initiativ under overskriften »Hånd i hånd« i gang med at mobilisere til en kæde af mennesker hele vejen rundt om Christiansborg.

Kæden skal etablere en blokade af Folketinget på åbningsdagen, den 1. oktober kl. 10.30. Kæden skal bremse politikernes tilbagevenden til Christiansborg.

Initiativtagerne skriver på hjemmesiden at aktionen forudsætter, at der melder sig i omegnen af 800 mennesker for at kæden kan være ubrudt og nå de godt 900 meter, der skal til for at hegne Christiansborg inde.

Hvis man ikke kan mobilisere det antal vil aktionen blive aflyst.

Læs mere om initiativet »Hånd i hånd« på Facebook

Fredagsbar i København og stormøde for offentlige tillidsfolk i Odense

De faglige aktiviteter i efteråret vil også have karakter af møder - et af de mere festlige vil være en fredagsbar, som faglige aktivister i København har taget initiativ til på Toga’s Vinstue den 13. september fra kl. 17.00.

Ifølge arrangørerne er en tom pengepung ikke en hindring - hvis du er medlem af en »rigtig« fagforening.

Læs mere om den faglige fredagbar på Toga på Facebook

Mere traditionelt er et stormøde for tillidsrepræsentanter, som en række fagforeninger og forbund for offentligt ansatte inviterer til i Odense, mandag den 30. september, dagen før Folketingets åbning.

Initiativtagerne tæller bl.a. Socialrådgiverne, HK Kommunal, 3F’s offentlige gruppe, Dansk Magisterforening, BUPL og FOA.

Sidstnævnte har allerede over 500 tilmeldinger, fortæller Ole Zander, konsulent i FOA, til Modkraft.

– Formålet med mødet er at skabe aktiviteter om kommunalvalget og de kommunale budgetter og i det hele taget få en grundig diskussion af den offentlige sektors udvikling, siger han og peger på, at det lige præcis er i slutningen af september, at de kommunale budgetter og de deraf følgende politiske aftaler lægges på plads.

– Det er vigtigt, at vi lokalt i samtlige kommuner på medarbejdersiden står sammen, og er aktive i debatten om de kommunale budgetter, siger Ole Zander.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce