Annonce

BiblioteketLinks, viden og erfaringer fra venstrefløjen, sociale bevægelser og progressive grupper
Krig
19. september 2014 - 13:16

Første Verdenskrig / World War 1.

100 år siden den første verdenskrig startede 1. august 1914 / 100 years since the start of the World War 1 at the 1 of August 1914.

Linkbox med materiale fra Tidslinjen om 1. Verdenskrig. Artiklerne behandler starten af krigen, vigtige begivenheder under krigen og afslutning på krigen.

Begivenheder under krigen, som er samlet på vores linkbox om krigen:

 • Skammens dag 4. august. De socialdemokratiske arbejderpartier stemmer sammen med de nationale bourgeoisier for krigen
 • Antikrigskonferencen for socialdemokrater imod krigen i Zimmerwald 9. august 1915
 • Det blodige slag ved Somme 1. juli 1916
 • Det tyske socialdemokratis venstrefløj/centrum bryder med partiets krigspolitik og danner USPD, 6. juni 1917
 • 11.11. kl. 11: Første Verdenskrig afsluttes med underskrivelse af våbenstilstand i en jernbanevogn i Compiègne-skoven, 11. november 1918
 •  Versailles-traktaten - fredsaftalen om Første Verdenskrig og om betingelserne for Tysklands kapitulation - underskives, 28. juni 1919

Se Modkraft Bibliotekets Emneliste om 1. Verdenskrig

Tyske Socialdemokrater stemmer for krigen

Links Collection on World War 1, dealing with the start of the war, important issues during the war and the end of the war.

Issues during the war:  collected at our linkbox on the war:

 • The day of Shame, 4 of August 1914. The Social Deomcratic Parties together with the national Bourgeoisie votes for the war credits
 • Anti-war konference for Social Democrats agaist the war held in Zimmerwald 9 of August 1915
 • The blody Battle at Somme 1 of Juli 1916
 • The German Social Democratic left/Center says no to the partys warpolicy and forms USPD, 6 of June 1917
 • 11.11. at 11 o'clock: World War  1 ends with the signing of the armistice in a railway waggon in the Compiègne-forest, 11 november 1918
 • The Versailles Treaty - The Peace treaty for World War 1 and the conditions for the capitulation of Germany - is signed 28  of June 1919

See the Modkraft Library's Link collection on World War 1


An American soldier lies dead, tangled in barbed wire on the western front. Photograph: American Stock Archive/Getty Images (Source:Counterfire, February 9, 2015)

Underskrivelsen af våbenhvile aftalen i en jernbanevogn

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce