Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp

Modkrafts redaktion Fagligt skriver om arbejderbevægelsen og om arbejdskamp.

Redaktionens adresse er fagligt@modkraft.dk.

Redaktionens medlemmer er:

John Jakobsen
Marie Jonassen
Maj-Britt Milsted
Tony Selvig
Mads Willmann

Kommentar
31. marts 2016 - 10:04
Ingen garanti for et eneste nyt job. Men en ladeport er nu åben for, at arbejdsgiverne kan udnytte flygtninge som billig arbejdskraft. Det er indholdet af trepartsaftalen mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og LO.
Fagligt
8. marts 2016 - 0:10
40 år efter vedtagelsen af ligelønsloven viser det borgerlige flertal en uhørt foragt for ligestilling, ved at svække på lovens krav om kønsopdelte statistikker.
Dokument
4. marts 2016 - 10:20
Fattige, udstødte og syge har ingen store organisationer bag sig. Derfor må fagbevægelsen være med til at sikre, at der er et fintmasket sikkerhedsnet, skriver netværket Bekæmp Fattigdom Nu, i åbent brev til LO.
Kommentar
2. marts 2016 - 11:36
Taxachauffører i København har i februar aktioneret mod piratselskabet Uber, hvis selskabsmodel underminerer tilkæmpede lønmodtagerrettigheder.
Fagligt
26. februar 2016 - 11:43
Flere hundrede tillidsrepræsentanter mødtes torsdag i Amager Bio for at planlægge kommunalt oprør mod massive besparelser, ikke mindst på personalet, på grund af det såkaldte »omprioriteringsbidrag«.
Fagligt
28. januar 2016 - 12:34
Nordens Faglige Sammenslutning ser forventningsfuldt frem til en handelsaftale mellem EU og USA – med forbehold for, at faglige rettigheder skal sættes i højsædet. Men det er et ubrugeligt forbehold, mener Kenneth Haar fra lobbykritiske Corporate Europe Observatory.
Fagligt
22. januar 2016 - 16:37
80 skraldebiler stoppede fredag morgen op foran Københavns Rådhus og satte hornet i bund i et forsøg på at blive hørt i kommunen. Skraldemændene protesterer mod forringelse af arbejdsmiljø og –forhold, som de mener kommunen er ansvarlig for.
Frihandel
14. januar 2016 - 17:44
Fagforeningsformand frygter at frihandelsaftale vil øge social dumping i Europa. Fagligt initiativ laver konference den 6. februar for at diskutere konsekvenser og organisere modstand mod frihandelsaftalen TTIP mellem EU og USA.
Fagligt
8. december 2015 - 10:36
Venstre-regeringen og dens støttepartier forstår ikke hvordan et godt arbejdsmiljø er samfundsgavnligt, udtaler medarbejdere i Arbejdstilsynet, der har ansvaret tilsyn og kontrol i Nord- og Midtjylland.
Fagligt
23. november 2015 - 11:26
Overenskomstsystem og fagforeningsstruktur i Danmark er en hindring for at kamp for ligeløn for alvor kan komme højt på den politiske dagsorden.

Sider

Annonce