Annonce

Politik
30. marts 2016 - 15:52

Tak for kampen

QueerKraftredaktionen takker af, og siger tak for kampen. Vi ses derude

QueerKraft har i snart otte år forsøgt skabe – og udvide – ”rum for politikudviklende nyhedsformidling, debat og kritik”. Vores ambition var, som det blev formuleret i det redaktionelle grundlag i 2008, bl.a. at ”bidrage til at sammentænke og undersøge sammenhænge mellem forskellige kampfelter, og udfordre skellet mellem »kultur og identitet« og »økonomi og magtfordeling« i politisk praksis, strategi og analyse”.

Det er blevet til næsten 200 tekster og lydfiler, der på forskellig vis har placeret sig mellem public service og forstyrrelse af den offentlige (venstrefløjs)orden. Spørgsmålet om relationerne mellem venstrefløj, køns- og seksualpolitik og racisme har været et af de gennemgående temaer i QueerKrafts tid. En af platformens første tekster undersøgte Pridens fortællinger om sig selv og mediernes fortællinger om Priden med fokus på, hvordan homokampen blev skudt ned, og skytset rettet mod ”indvandrere” i en og samme bevægelse. Siden har især temaer om adoptionskritik og fagbevægelsens og venstrefløjens relation til migration været noget af det gennemgående på platformen.

En anden understrøm har været organiseringsformer og kampstrategier, hvor begreber som separatisme og identitetspolitik er blevet udforsket og sat til diskussion. Ligeledes har QueerKraft haft som ambition at forstyrre grænserne mellem politikfelter; mellem hvad den ”traditionelle” venstrefløj beskæftiger sig med, og hvad køns- og seksualpolitiske aktivister beskæftiger sig med, og hvordan.

Da QueerKraft blev etableret var vores brug af begrebet ”queer” et pragmatisk valg; redaktionen kom fra forskellige dele af det politiske landskab, og havde forskellige opfattelser af, hvad ”queer” kunne og ikke kunne. Ikke desto mindre var begrebet dengang noget, mange på den seksualpolitiske venstrefløj havde en eller anden form for – evt. modsætningsfuld – relation og tilknytning til. I det redaktionelle grundlag skrev vi bl.a. at ”queer som seksualpolitisk begreb knytter an til spørgsmål om identitet, spørgsmål om sociale vilkår, samt spørgsmål om politisk analyse og strategi”.

Redaktionen har været befolket af forskellige politiske aktivister gennem årene, og dele af den nuværende redaktion har været med fra starten. Vi har alle rykket os i arbejdet med platformen og i samspillet med de mange enkeltpersoner og kollektiver, der har bidraget til den. Om QueerKraft skal fortsætte som platform under samme navn eller et nyt navn, i samme form eller i helt nye rammer, står nu åbent. Alle der har en interesse i at tage del i udformningen af QueerKrafts fremtid kan henvende sig til Laura Na: laura@modkraft.dk.

Den nuværende redaktion takker af og siger tak for kampen. Vi ses derude.

Redaktion: 
Emneord: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce