Annonce

Kampagne
13. oktober 2014 - 18:31

Stormløb mod Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for transkønnede

Transaktivister har offentliggjort intime spørgeskemaer fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet i protest over et forslag til nye retningslinjer fra Sundhedstyrelsen, som vil begrænse transpersoners mulighed for homonbehandling. Aktionen bakkes op af demonstration, underskriftindsamling og alternative retningslinjer med samme budskab.

I midten af september lukkede den eneste læge, der inden for den offentlige sygesikring, har været villig til at udskrive hormoner til transkønnede personer sin behandling,

Det sker kort tid efter offentliggørelsen af et udkast til nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der anbefaler at hormonbehandling af transkønnene kun kan ske efter et længere udredningsforløb foretaget på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.

At danske transkønnede er blevet afskåret fra hurtig og nem hormonbehandling via den offentlige sygesikring har medført vrede og frustration, men også kampgejst blandt danske transpersoner.

De seneste par uger er der således opstået flere initiativer, der retter kritik mod såvel Sundhedsstyrelsen som Sexologisk Klinik for at begrænse adgangen til behandling for transkønnede og have en nedværdigende behandling af de implicerede.

Læs artiklen »Sundhedsstyrelsen cementerer Sexologisk Kliniks behandling på transområde« hos Modkraft.

Se videoen »Hjælp transkønnede i Danmark«.

»Er du tilfreds med dit sexliv?«

Hormonbehandling er noget, der for mange transseksuelle er livsvigtigt for at blive set, som det køn, som passer til deres kønsidentitet.

Derfor er det en udbredt frygt, at mange transkønnede fremover vil forsøge at skaffe sig adgang til hormoner over internettet eller på det sorte marked, da mange gerne vil undgå at skulle på Sexologisk Klinik.

Årsagen er at man opfatter klinikkens behandling som ydmygende og umyndiggørende.

Det fremgår blandt andet af den nye bloghjemmeside ’Sundhedsforstyrrelsen.dk’, hvor aktivister har offentliggjort de spørgeskemaer, som Sexologisk Klinik bruger i deres behandling af transkønnede.  

»Ved at eksponere praksis omkring Sexologisk Klinik, håber vi at fjerne magten fra disse såkaldte eksperter, som retmæssigt kritiseres af internationale og nationale interessegrupper, og vise, at dette ikke er tiden til at lytte til Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik – at de har fejlet i deres mandat, og ikke længere bør have lov til at gemme sig i eksperternes rækker. At de repræsenterer et syn på transkønnede, som vi som mennesker ikke kan eller vil finde os i. Det er tid til at lytte til de transkønnede, deres venner, familie og deres allierede og høre, hvad dette statssanktionerede barbari fører med sig, og så ændre det politisk,« kan man læse på hjemmesiden.

Interesserede læsere kan på hjemmesiden se, hvordan det er gængs praksis på klinikken, at der spørges ind til seksuelle præferencer og andre emner.

Spørgsmålene lyder blandt andet »Er du tilfreds med dit sexliv«, »Har du nogensinde haft seksuel kontakt mod betaling« og »Føler du dig ensom«.

Dertil kommer, at klienterne på Sexologisk Klinik skal svare på »Hvor tilfreds er du i øjeblikket med din krop« – og give deres enkelte kropsdele points.

– Folk forstår ikke helt, hvor slemt, det rent faktisk er, det der sker på Sexologisk Klinik. Mange tænker, hvorfor kan de transkønnede ikke bare gå derover og svare på nogle spørgsmål. Jeg har heller aldrig selv været i behandling på Sexologisk Klinik og blev rystet, da jeg første gang læste de her spørgsmål, fortæller Niels Jansen, som er medinitiativtager til blog-hjemmesiden, til Modkraft.

Besøg hjemmesiden Sundhedsforstyrrelsen.dk her.

En psykiatrisk diagnose

Kritikken af Sexologisk Klinik er langt fra ny.

Udover tilbagevendende kritik fra transkønnede, så har menneskerettighedsorganisationen Amnesty International også været ude med riven.

Det fremgår af rapporten ’The State Decides Who I Am’, hvor de danske myndigheders praksis bliver kritiseret på en række punkter for deres behandling af transkønnede.

Ud over ventetiden, der pt. er på over otte måneder, inden en egentlig undersøgelse overhovedet kan påbegyndes, nævner rapporten også Sexologisk Kliniks grundlæggende tilgang til transkønnethed som en psykiatrisk diagnose, som et problem.  

Dette syn på patienterne medfører en grundlæggende mistillid til de transkønnedes egne erfaringer og følelser, der ikke anses for troværdige, lyder kritikken.  

Kritikken går desuden på, at klinikken har fokus på stereotype kønsroller samt seksuelle præferencer hos de transkønnede.

Dette er en kritik, som også transaktivisten Niels Jansen kan istemme.

– Vi bliver behandlet, som om vi var suspekte hos Sexologisk Klinik. Man kan jo heller ikke forestille sig, at kvinder, der skal have hormonbehandling i overgangsalderen blev mødt med en sådan mistænkeliggørelse og blev stillet spørgsmål om, hvorvidt de nogensinde havde pint andre mennesker. Det er simpelthen nedværdigende.

Læs artiklen »Amnesty International kritiserer Danmarks trans-politik« på Modkraft.

Klinik: Spørgsmål er international anerkendt

Hos Sundhedsstyrelsen bekræfter man, at de offentliggjorte spørgeskemaer på bloghjemmesiden Sundhedsforstyrrelsen er autentiske. 

Overlæge på Sexologisk Klinik, Annamaria Giraldi, mener ikke er spørgsmålene i skemaet er nedværdigende.

– De detaljerede spørgeskemaer er nødvendige som et led i en grundig vurdering, hvor målet er at hjælpe transkønnede videre. Skemaerne er internationalt fagligt anerkendte og bruges i lande som Norge, England, Holland og Tyskland, siger Annamaria Giraldi, overlæge på Sexologisk Klinik, i et skriftligt svar til Modkraft.

Hun vurderer ikke at offentliggørelsen af de kontroversielle spørgeskemaer umiddelbart vil få nogen betydning for klinikkens arbejde.

– Det er et vigtigt led i vores vurdering, at de der kommer på klinikken svarer så ærligt som muligt. Og det håber vi, at de fortsat vil gøre, siger Annamaria Giraldi.

Læs udkastet til »Vejledning om udredning og behandling af transkønnede« fra Sundhedsstyrelsen her.

Retningslinjer på plads i november

Hos Sundhedsstyrelsen oplyser man til Modkraft, at styrelsen har modtaget 23 høringssvar til det udskældte udkast til nye retningslinjer for behandling af transkønnede.   

Høringsfristen er afsluttet og man vil nu kigge på en række forslag til forbedringer af retningslinjerne, som først efter planen træder i kraft til november.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det derfor ikke udkastet til nye retningslinjer, der forhindrer den omtalte læge i at tilbyde homonbehandling.

I en pressemeddelelse om sagen skriver styrelsen den 8. oktober:

– Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at en speciallæge, der hidtil har varetaget hormonbehandling af et antal transkønnede, nu er ophørt med dette. Det kan umiddelbart efterlade disse personer uden behandlingstilbud, og nogle har udtrykt bekymring for, at tilgang af disse patienter til den højtspecialiserede teamfunktion på Rigshospitalet (Sexologisk Klinik) vil øge ventetiden til vurdering og behandling.

Og fortæller, at man har henvendt sig til Region Hovedstaden for at de mellem 60 og 80 mennesker som modtager behandling kan få hurtig hjælp. 

– Sundhedsstyrelsen har derfor netop sendt et brev og opfordret Region Hovedstaden til at sikre, at patienter, som hidtil har været i hormonbehandling hos den praktiserende speciallæge, ved behov kan få en hurtig vurdering og et relevant behandlingstilbud ved den højtspecialiserede teamfunktion på Rigshospitalet, skriver styrelsen på deres hjemmeside.

Læs pressemeddelelsen »Fortsat hormonbehandling til transkønnede« hos Sundhedsstyrelsen.

Informeret samtykke

Blandt dem der har indsendt et høringssvar til Sundhedsstyrelsen er LGBT Danmark.

Organisationens udtrykker »stor bekymring« over planerne om at begrænse homonbehandlingen til Sexologisk Klinik.

»Det udkast til en ny vejledning, der har været udsendt i høring, fastholder og i nogle tilfælde skærper den hidtidige praksis med langvarige, umyndiggørende forløb, hvor et behandlerteam med monopol i Danmark kan afvise at behandle patienter, uden at afgørelsen kan ankes,«skriver LGBT Danmark i en pressemeddelelse.

Organisationen vil ikke vente på at de nye retningslinjer træder i kraft og har i stedet startet en kampagne, hvor der argumenteres for, at myndighederne skal kunne gives homonbehandling på baggrund af et »informeret samtykke« med patienten.  

Man har i den forbindelse produceret en pjece som indeholder »saglig oplysning til behandlerne om konsekvenserne af den igangværende udvikling med henblik på, at der også herfra kan komme modstand mod Sundhedsstyrelsens initiativ«.

– Vil vi gerne hjælpe behandlerne til også at sige fra overfor de nye retningslinjer, udtaler Vibe Grevsen, transpolitisk talsperson for LGBT Danmark.

Og selvom høringsfristen er overstået, så har LGBT Danmark også startet en brevkampagne mod Sundhedsstyrelsen.

Her lyder budskabet:

»Mennesker er forskellige og mangfoldige, uanset deres køn, og en persons køn kan ikke fastslås ud fra, om personen svarer til stereotyper herom; for eksempel med hensyn til påklædning, interesser, arbejdsområde, seksualitet eller andet. Jeg tilslutter mig derfor, at transkønnede i Danmark skal have ret til at modtage behandling baseret på informeret samtykke, og at behandling ikke må betinges af behandlerens oplevelse af patientens køn frem for patientens egen.«

Læs artiklen og find både protestbrevet og pjecen her: »Pjece klar til at klæde behandlere på til at gøre modstand mod Sundhedsstyrelsen« på LGBT Danmarks hjemmeside. 

Demonstration og underskriftindsamling

Kampagnen om »informeret samtykke« får også opbakning fra andre transaktivister, der er gået sammen om en demonstration foran Sundhedsministeriet den 23. oktober med et budskab om at transpersoner »skal have retten til egen krop«.

Demonstrationen er indkaldt af Transpolitisk Front, Transpolitisk Forum, LGBT Danmark, LGBT Ungdom, T-Lounge, Warehouse 9, LAMBDA, Stop Had og Øjne i natten, og anbefales desuden af Amnesty International, Copenhagen Pride, Enhedslisten og AIDS-fondet.

Læs mere om demonstrationen her (facebook).

Samme krav lyder fra to transkønnede, der som tidligere omtalt på Modkraft, har startet deres egen underskriftindsamlingen.

På mindre end to uger er det lykkedes at samle knap 3.000 underskrifter, som skal afleveres til sundhedsminister Nick Hækkerup for at få skabt opmærksomhed omkring utilfredsheden med de nye retningslinjer.

Læs artiklen »Til kamp for informeret samtykke« hos Modkraft.

Skriv under på underskriftindsamlingen »Informeret samtykke nu« her.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce