Ø skal tage ét opgør med fagtoppen!

Hermed en åben bøn, ikke alene til Listens ledende kammerater og organer – men også generelt til faglige kammerater og kollegaer – lad os få taget det opgør med fagtoppen!

Latterlige socialdemokratiske stråmænd!

Der er et flertal i folketinget (F, S, Ø, O) for at komme med en dagpenge løsning her og nu. For det her er for alvorligt til politisk drilleri og internt fnidder på venstrefløjen!

Jan Hoby
20. aug

København som feministisk kommune?

Jeg synes, at vi langsomt, men sikkert skal arbejde henimod, at København bliver Danmarks første feministiske kommune fra kælder til kvist

Undersøg CIAs brug af dansk luftrum - Polen dømt for medvirken ved tortur i CIAs frangeprogram

Dom til Polen for medvirken ved tortur i CIAs fangeprogram gør en dansk kommissions-undersøgelse af CIA-fly i dansk luftrum endnu mere nødvendig.

Carl Valentin
19. aug
13

Skrot tilskuddet til de gule forretninger!

Regeringens udmelding om, at den vil fjerne loftet over fradraget for fagforeningskontingenter, er en kæmpe sejr for venstrefløjen og de danske lønarbejdere. Den organiserede del af arbejderklassen vil få flere penge mellem hænderne, og flere vil have lyst og råd til at melde sig ind i en rigtig fagforening.

Israel og anti-semitismerne

Anti-semitter og racister af forskellige slags udnytter situationen til deres eget formål, men ingen af dem bekymrer sig ærligt om hverken jøders eller palæstinenseres sikkerhed - for dem er enhver begivenhed blot en lejlighed til at sprede mere had.

Kønnet i sandkassen

I skoler i dag stortrives stereotyper om drenge som forstyrrende og skoleuegnede, mens piger er stille, flittige og hjælpsomme

Kurderne fortjener al vores støtte

Det er skæbnens ironi, at PKK har spillet en helt afgørende rolle i forsvaret mod IS' angreb på de syriske områder i Nordirak og Syrien, når de i mange år har figureret på både EU og USA's terrorlister

Vær på vagt over for Venstrepopulisme!

Vær på vagt over for Venstrepopulisme!

Kønshonnør for bureaukratiet? En kritik af den nye lov om juridisk kønsskifte

Modkrafts nye blogger pudser Foucault på Loven og konkluderer, at ikke alt, der glimter, er det bare guld.