Annonce

17. marts 2008 - 13:02

Optrapning i ungdomshuskampen på vej

Skuffelse over stilstanden i forhandlingerne samt den negative udgang på forløbet omkring Frederikssundsvejens Skole ser ud til at betyde, at ungdomshusbevægelsen forlader den mere tilbageholdende linje og går tilbage til en mere konfrontativ strategi. Det er i hvert fald det klare indtryk efter det seneste BlokR-træningsseminar.

JPEG - 64 kb
BlokR-aktivister fremviser et af de kæmpeskjolde, man har fabrikeret som et led i de grundige forberedelser til aktionen i Købehavns centrum den 3. april. Skjoldene skal beskytte de fremtrængende aktivister mod slag fra politiets knipler. Foto: Mark Knudsen/Monsun

På seminaret, der blev afholdt søndag den 16. marts et sted på Indre Nørrebro, påpegede flere deltagere, at man nu har forhandlet med politikerne i et halvt år uden at gøre håndgribelige fremskridt. Der er blevet holdt møder og produceret papirer, men da et nyt ungdomshus stadig synes at fortabe sig et sted i horisonten, var holdningen, at det var nødvendigt at genoptage kampen på gadeplan.

BlokR skal tage kampen tilbage til gaden
Præcis det er formålet med BlokR-aktionen, den civile ulydighedsaktion, der oprindelig skulle have været afholdt den 21. februar, men som blev udsat for at give plads til høringsprocessen i Københavns Nordvestkvarter omkring Frederikssundsvejens Skole.

Nu hvor den er slut, intensiverer aktivisterne forberedelserne til aktionen, der er blevet flyttet til den 3. april, hvor der igen er møde i Københavns Borgerrepræsentation, og hvor ungdomshusbevægelsen satser hårdt på at få en afklaring på spørgsmålet om afløseren til Jagtvej 69.

JPEG - 85 kb
På BlokR’s træningsseminar forberedte aktivister forskellige scenarier i forhold til et politiangreb og byggede redskaber, der skal gøre en konfrontativ, men ikke-voldelig, aktion mulig. Foto: Mark Knudsen/Monsun

Som tidligere beskrevet her på Modkraft.dk er planen at genanvende G13-aktionskonceptet ved at lade fire aktivistblokke bane sig vej frem til Rådhuset med henblik på at blokere den store bygning og ikke lade politikerne komme ud, før et nyt ungdomshus er en realitet.

De fire blokke vil være udstyret med farverne grøn, rød, gul og turkis og have hver deres operationsstil og opgave i forhold til aktionens overordnede mål.

Salg af gasmasker
På seminaret kom den konfrontative stil kraftigt til udtryk i forberedelserne. Eksempelvis havde arrangørerne indkøbt flere hundrede gasmasker, der blev solgt eller udlånt til de tilstedeværende aktivister.

En aktivist instruerede de tilstedeværende i brugen af gasmaskerne. Da de nedsætter iltindtaget med 30 procent, blev folk beordret til at hoppe og springe samt tage armbøjninger iført maskerne. Der blev også informeret om andre teknikker, der kan bruges til at imødegå politiets brug af tåregas, der er det centrale magtmiddel i politiets urobekæmpelsesstrategi.

Gasmaskerne og træningen i anti-gasteknikker skal ses i lyset af erfaringerne fra G13-aktionen, hvor det netop var den massive brug af tåregas, der gjorde politiet i stand til at begrænse mængden af aktivister, som det rent faktisk lykkedes at komme ind på Grøndalsvængegrunden.

– Vi arbejder med de forholdsregler, som man kan tage i forhold til politiets magtmidler. Vi vil især gerne være bedre forberedte på gas, end vi var til G13-aktionen i oktober, forklarer Thomas fra BlokR’s pressegruppe.

– Det virker måske lidt voldsomt, men forhåbentlig får vi slet ikke brug for al den her træning, tilføjer han og understreger, at alle kan deltage i BlokR, også dem, der ikke ønsker at komme i nærkontakt med eventuel tåregas og politiknipler.

Skjolde og mobile barrikader
Den konfrontative stil kom også til udtryk i andre ting. Således havde repræsentanter fra den ene af de fire aktionsblokke forberedt en øvelse, hvor deltagerne skulle træne i at trænge gennem politikæder uden brug af vold.

JPEG - 67.8 kb
Mobile barrikader og skjolde er en del af konceptet for den grønne blok, når Rådhuset skal blokeres den 3. april. Foto: Mark Knudsen/Monsun

For at gøre øvelsen så realistisk som mulig blev den udført i halvmørke lokaler til lyden af høje udrykningssirener og skrattende politihøjtalere. De aktivister, der spillede betjente, var udstyret med hårdt sammenrullede »avisknipler«, som de lod hagle ned over de aktivister, der forsøgte at presse sig igennem.

For at kunne beskytte sig mod politiets knipler, og for at kunne gennembryde deres kæder, har man også brugt de seneste uger på at bygge kæmpeskjolde og mobile barrikader, samtidig med at man gentagende gange indskærpede, at BlokR-aktionen ganske som G13 bygger på et kodeks om ikke-voldelig, men konfrontativ, civil ulydighed.

– Med BlokR kræver vi, at politikerne gør alvor af deres ungdomshusløfte fra den 13. december 2007. De prøver at gøre det her til en konflikt mellem os og politiet eller os og naboerne eller os og alle mulige andre. Men virkeligheden er jo, at det er en konflikt mellem dem og Københavns ungdom. Derfor tager vi nu konflikten der hen, hvor de er, ind til Rådhuset, opsummerer Thomas, da seminaret er slut sidst på eftermiddagen palmesøndag.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce