Annonce

14. marts 2008 - 11:36

Voldstiltalte demonstranter pure frifundet

De 26 tiltalte i den såkaldte knibtangsmanøvre under rydningen af Ungdomshuset er pure frifundet. Afgørelsen kom fra en enig domsmandsret, og er et stort nederlag for anklagemyndigheden. Sådan lyder analysen fra Linda Hansen, leder af Center for Rets- og Politiforskning, som har fulgt sagen.

JPEG - 58.1 kb
Byretten har endnu engang fastslået, at det ikke er ulovligt at deltage i demonstrationer, hvor andre optræder voldeligt. Foto: Mark Knudsen/Monsun

– Domsmandsretten har ikke fundet det bevist, at de 26 har tilsluttet sig voldeligheder. De har ikke fundet det bevist, at de har tilskyndet til optøjer, at de har opført sig voldeligt eller at deres blotte tilstedeværelse har opmuntret andre til vold. De præmisser for dommen betyder simpelthen, at den er et eklatant nederlag for anklagemyndigheden, siger Linda Hansen til Modkraft.dk.

Chefanklager Birgitte Gammelgaard var selv tilstede i retten, hvor hun tog det meget usædvanlige skridt at anke sagen på stedet. Derfor måtte de 26 frifundne ikke forlade stedet, før de havde fået udleveret ankeskrivelsen. Det betyder, at de senere skal i Landsretten med samme sag.

– Det er dog højest tvivlsomt, at anklagemyndigheden får et anderledes resultat i Landsretten med en så klar dom, mener Linda Hansen.

Chefanklageren brugte da også som argument for den meget konsekvente anke, at der er mange anklagede i sagen, og da påsken nærmer sig, kan det være svært at få ankeskrivelser ud til alle indenfor den 14-dages frist, der gælder. Så anken på stedet var delvist af praktiske hensyn.

Alligevel mener Ulrik Rasmussen, der er advokat for to af de tiltalte, at anken er misbrug af retssystemet:

– Det er en skandale, at man overhovedet kører denne sag, fordi Højesteret allerede tilbage i 1996 meget klart har tilkendegivet, hvor grænsen går for, hvornår man deltager og ikke deltager, udtaler advokaten.

Advokater klager over urigtig politirapport
En udløber af sagen betyder desuden, at de i alt 12 tilknyttede advokater dagen før domsafsigelsen sendte en klage til statsadvokaten, som nu skal undersøge, om politiet udarbejdede en falsk anholdelsesrapport, da de mange mennesker blev anholdt under knibtangsmanøvren den 1. marts.

Anholdelsesrapporten fra en vicepolitikommissær fra Københavns Politi blev fremlagt i både By-, Lands- og Højesteret og har været en del af grundlaget for en straffesag, men den rummer groft fejlagtige oplysninger, oplyser Center for Rets- og Politiforskning i en pressemeddelelse.

I rapporten hævder vicepolitikommissæren, at samtlige de anholdte havde kastet med sten mod politiet, men det modbeviser videomateriale fra episoden.

I rapporten skriver betjenten:

»I forbindelse med aktionen blev der kl. 17:58 anholdt ca. 40 – 50 personer, der alle havde deltaget aktivt i at kaste med sten eller andet mod politiet. De anholdende kolleger var alle sikre på at de personer, der var blevet anholdt også havde deltaget med kast mod politiet af forskellig art. Delingsfører (navn fjernet) kan bekræfte overstående oplysninger.«

Men under retssagen kunne den omtalte delingsfører ikke bekræfte den beskrivelse, og vicepolitikommissæren, der skrev rapporten, måtte hårdt presset indrømme, at den måske var »lidt bombastisk«.

Og nu skal statsadvokaten så undersøge om, »lidt bombastisk« i virkeligheden betyder, at rapportens oplysninger bevidst var fejlagtige med henblik på at få de anholdte varetægtsfængslet.

I klagen skriver advokaterne bl.a.:

»På baggrund af det ovenstående må det konkluderes, at (navnet udeladt) tilsyneladende har udfærdiget en bevidst urigtig rapport med sigtelser mod personer for strafbart forhold, en rapport han vidste at skulle indgå i rettens grundlag for en evt. varetægtsfængsling og gjorde det. Dette forekommer umiddelbart som en overtrædelse af straffelovens § 163«.

Straffelovens § 163, handler bl.a. om at afgive urigtige oplysninger i retten, og kan give op til fire måneders fængsel.

Centerleder: »En grov sag«
Nederlaget for anklagemyndigheden følger ganske kort tid efter, at det blev opgivet at rejse tiltale mod 250 mennesker, som blev anholdt for ikke at forlade området under en demonstration for Ungdomshuset i 2006, der udviklede sig til gadekampe.

I alt 274 blev anholdt i den forbindelse, men kun tre personer blev varetægtsfængslet, fordi dommerne ikke mente, at beviserne var stærke nok.

– Kritikken af politiet var meget hård dengang, og udmeldingen fra politiet var helt klar: Det skulle ikke gentage sig, siger Linda Hansen.

Det blev derfor indskærpet, at politiet skulle have beviser klar, når de arresterede folk, men den indskærpelse tog altså overhånd i den anholdelsesrapport, der nu skal undersøges.

– Rapporten er ikke bare behæftet med uheldige fejl. Der er heller ikke tale om et uheldigt ordvalg. Det er usande oplysninger, der har sendt en gruppe mennesker i varetægtsfængsel, siger Linda Hansen, og understreger, at det er særligt alvorligt, at udmeldingen i rapporten er så skråsikker og påstås at kunne bekræftes af andre i politiet:

– Når en vicepolitikommissær med så stor sikkerhed udpeger mennesker som nogle, der kaster med sten mod politiet, så tillægges det altså stor betydning i retten. Det bør betragtes som en skærpende omstændighed, at anholdelsesrapporten har ført til frihedsberøvelse af en del af de 40-50 anholdte. Og at rapporten har været fremlagt ved alle tre retsinstanser. Det er meget groft.

Centerlederen glæder sig over, at advokaterne nu har sendt sagen til undersøgelse hos statsadvokaten, og konstaterer, at det er »temmelig usædvanligt, at et helt hold af advokater handler sådan«.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce