Annonce

13. marts 2008 - 10:53

Aktivister indkalder til storaktion

BlokR er ikke den eneste masseaktion, som det venstreradikale miljø har på tapetet her i foråret. Fredag den 11. og lørdag den 12. april indkalder bevægelsen til »April2008«, to internationale aktionsdage, der ifølge arrangørerne vil byde på snesevis af demonstrationer, husbesættelser, såkaldt direkte aktioner og gadefester.

JPEG - 31.9 kb
Med bl.a. gadefester, besættelser og aktioner vil det internationale autonome miljø protestere mod husrydninger og normaliseringspres. Arkivfoto: Mark Knudsen/Monsun

Aktionsdagene er del af et internationalt initiativ, som foreløbig over tyve lande, primært fra Europa, men også New Zealand, Australien, Canada og USA, har tilsluttet sig. Det er således ikke kun her i landet, der vil blive aktioneret i de to dage, men over store dele af verden.

Fristedsbevægelse under massivt pres
– Besatte huse, selvstyrende ungdomshuse, alternative fristeder og fællesskaber er under massivt pres overalt i Europa og resten af den vestlige verden i disse år, forklarer Anton fra April2008’s pressegruppe om aktionens baggrund.

– Der ryddes ungdomshuse og andre fristeder og kulturhuse som aldrig før. Fra London over København og Berlin til Barcelona. På en enkelt uge sidste år blev der i Italien ryddet ikke mindre end 15 besatte huse, supplerer Birgitte, der også repræsenterer April2008’s pressegruppe.

Anton og Birgitte peger på den generelle højredrejning som forklaring på den hårde kurs overfor alt det, »der stikker ud«. De forklarer, at hvor der tidligere i de fleste lande var en vis tolerance overfor alternative fællesskaber som Ungdomshuset og Christiania, er stilen fra myndighedernes side nu lagt om til nul-tolerance.

De mener endda at vide, at EU har truffet en principbeslutning om at alle husbesættelser og lignende skal være fjernet eller under »kontrol« senest i 2012.

På vej mod en fælleseuropæisk bevægelse

De internationale aktionsdage blev besluttet på et transeuropæisk møde i Dijon i Frankrig i november 2007. Deltagerne blev enige om at forsøge at svare igen på det, man oplever som en systematisk repression fra statsapparaternes og magthavernes side.

– Vi vil vise, at vi ikke er så lette at fjerne, og at vi står sammen internationalt, fortæller Anton.

Anton og Birgitte beretter, at mødet i Dijon i vid udstrækning kom i stand pga. begivenhederne i marts 2007 i København. Den massive opstand ovenpå rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej viste det venstreradikale miljø i hele Europa, at kollektiv modstand er mulig.

JPEG - 49.7 kb
Aktionskonceptet i forbindelse med »April2008 kommer til at ligne det, der fandt sted under den nationale bz-dag i december 2007: Decentrale og selvstændige aktioner.

At så mange kom rejsende til fra andre lande viste også, at den autonome bevægelse bliver mere og mere transeuropæisk, måske endda global, påpeger de. En udvikling, som de opfatter som et nøje modsvar på den centralisering, som statsmagten gennemgår i disse år, tydeligst udtrykt med den stadig tættere integration i EU.

– Kontakterne og samarbejdet hen over grænserne bliver stadigt tættere. Vi hjælper og besøger hinanden mere og mere på tværs af grænserne, siger Birgitte.

Folk må aktionere, som de vil
Om det konkrete program for April2008 oplyser aktivisterne, at det er umuligt på nuværende tidspunkt præcist at sige, hvad der kommer til at ske.

– Aktionen følger et såkaldt decentralt aktionskoncept, hvilket bl.a. betyder, at der ikke er udlagt noget kodeks for aktionerne. Folk kan aktionere på de måder, som de selv finder passende, oplyser de.

– Der går dog rygter om, at der allerede planlægges besættelser og gadefester. Og så er det jo ikke kun i København, men også i resten af landet, at der kommer til at ske noget.

Adspurgt om hvorvidt København skal forberede sig på nye gadekampe, svarer aktivisterne:

– Vi opfordrer folk til at gå ud og gøre det, som de synes, er rigtigt. Og hvis den politiske proces omkring forhandlingerne om et nyt ungdomshus i København er spillet fallit i dagene forinden, så tror vi, at mange vil stå med den samme følelse af magtesløshed, som de gjorde i marts 2007.

Fra BlokR til April2008
Den 3. april, en uges tid før April2008-aktionen, har ungdomshusbevægelsen varslet den såkaldte BlokR-aktion, der går ud på at blokere Borgerrepræsentationen på Købehavns Rådhus og ikke lukke politikerne ud, før et nyt ungdomshus er fundet.

Om forholdet mellem de to aktioner forklarer Anton og Birgitte, at BlokR handler specifikt om den lokale kamp for et nyt ungdomshus. April2008 vil naturligvis ikke kunne undgå at være præget af denne situation, men aktionens sigte er ikke alene bredere i betydningen mere internationalt.

Det er også bredere i den forstand, at man gerne vil politisere kampen, hæve den op over det rent huspolitiske og knytte an til kampe på andre områder.

Anton og Birgitte er opdigtede navne. Modkraft.dk er bekendt med aktivisternes identitet.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce