Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
28. juni 2007 - 17:34

Kommentar: Hamas militærkup i Gaza skal fordømmes

Af Hanna Amireh

Det er vigtigt at understrege de følgende pointer ovenpå de tragiske begivenheder i Gaza og Hamas fuldstændige overtagelse af magten i området:

1) Vi fordømmer Hamas militærkup. Det river Gaza væk fra Vestbredden og vil i sidste ende fuldende den disintegrationsproces, som Israel startede i 1991. En proces, der handler om at opsplitte de besatte områder i to adskilte enheder. Kuppet bringer de besatte områders geografiske og politiske enhed i fare.


2) Det er indlysende, at de blodige kampe er direkte og indirekte konsekvenser af Israels langsigtede belejrings- og ekspropriationspolitik, der fører til stor fattigdom og høj arbejdsløshed såvel som ødelagt handel.

3) Det internationale samfund, især USA og EU, må også bebrejdes for at forværre palæstinensernes lidelser gennem deres politik med sanktioner og økonomisk blokade siden 2006.

4) Vi indrømmer også, at korruptionen i de palæstinensiske myndigheder, samt sikkerhedsanarkiet og den generelle mangel på midler til at rette op på situationen, har bidraget til at skabe spændinger og fjendtlighed.

5) Fatah og Hamas polarisering af det palæstinensiske samfund og deres politik, før og efter forliget i Mekka, om at dele magten imellem sig har ekskluderet alle de politiske fraktioner og civilsamfundet fra at være reelle partnere i den politiske proces. Dette har igen bidraget til at komplicere den interne scene negativt og opmuntre til de interne kampe.

Det, der konkrete bekymrer os lige nu, er især fire ting: For det første angrebet på de legitime myndigheder og Hamas militære magtovertagelse i Gaza; dernæst den fuldstændige separation af Gaza fra Vestbredden; for det tredje en kæmpe humanitær krise i Gaza, hvis Israel gør alvor af dets trusler om at lukke for forsyninger og tjenesteydelser; og endelig den fremtidige situation i Gaza, altså spørgsmålet om, hvad der vil ske med det sekulære civilsamfund, individuelle såvel som offentlige friheder og kvinders rettigheder, nu hvor området er underlagt Hamas kontrol. Vi må huske på, at nogle af bevægelsens ledere har proklameret, at de vil oprette en islamisk myndighed i Gaza.

Hvis der er noget, som vi kan lære af begivenhederne i Gaza, så er det dette: At udsulte og isolere en hele befolkning svækker ikke politiske eller ideologiske bevægelser. Tværtimod: Efter halvandens års international boykot af de palæstinensiske myndigheder er Hamas blevet styrket.

Den amerikanske forestilling om, at det er muligt at vælte en valgt regering gennem eksternt pres på befolkningen, har fejlet totalt. Samtidig var det uklogt gjort, da visse elementer i Fatah valgte at forlade sig på det eksterne pres og andre af USA’s og Israels politikker.

Hvad nu? At fortsætte med USA’s, Israels og EU’s boykotpolitik vil føre til flere katastrofer.

Det internationale samfund er nødt til at skifte retning, og det er nødt til at forhandle med en legitim myndighed, med en legitim regering uden forudgående forbehold. Fra nu af må det internationale samfund forhandle med palæstinenserne gennem deres regering og ikke via bestemte personer, som tilfældet har været tidligere gennem den såkaldte ’midlertidige internationale mekanisme’.

Det må hjælpe den palæstinensiske regering med at tage sig af sine borgere på Vestbredden såvel som i Gaza. Ikke ved at handle henover dens hoved eller ved at opstille betingelser eller udstede instruktioner.

Det er kun ved at udstyre den palæstinensiske regering, og især præsident Abbas, med det fulde ansvar i forhold til det palæstinensiske folk, både på det politiske, det økonomiske og det sikkerhedsmæssige plan, at han kan lave et gennembrud, der bringer os tilbage til status quo.

Politikken med at styrke Abbas bør baseres på en reel politisk tilgang med substantielle, alvorligt mente skridt i retning af en løsning af det palæstinensiske problem. Finansiel hjælp er ikke nok.

Som forberedende skridt er det i det hele taget nødvendigt at sikre en fuldstændig og total våbenhvile. Der er også brug for en tilbagetrækning fra befolkede områder, en fjernelse af alle militære checkpoints, massive fangeløsladelser og en ophævelse af de såkaldt illegale bosættelsesposter.

Sådanne initiativer kunne skabe et nyt klima, der giver den palæstinensiske befolkning håb om, at den politiske vej stadig er farbar. Uden drastiske skridt, såsom et forlig baseret på det arabiske fredsinitiativ, ville alle forsøg på at stoppe Hamas være meningsløse. Og uden et genuint politisk alternativ vil ekstremisme og fundamentalisme vedblive med at blomstre.

Hanna Amirah er repræsentant for venstrefløjspartiet Palestinian Peoples Party i PLOs ledelse.

Kommentaren er oversat af Niels Fastrup.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce