Annonce

11. juni 2009 - 13:51

Sexarbejdere fik Modkraftprisen

Modkraft.dk uddelte onsdag aften for første gang sin nyindstiftede pris – Modkraftprisen 2009.

Og vinderen blev en organisation, der har formået at bringe sindene i kog hele vejen rundt på den politiske skala: Sexarbejdernes Interesse Organisation (SIO).

– Vi har efter mange svære overvejelser valgt at give prisen til sexarbejderne. Ikke fordi vi er politisk enige med dem i alt, hvad de står for, men fordi organisationen kommunikativt brød igennem i en kompliceret debat om prostitution med holdninger og vinkler på debatten set fra sexarbejdernes synspunkt, siger Martin Lindblom, redaktør på Modkraft.dk.

Modkraftprisen 2009, der gives »til en person, gruppe el.lign., der har kommunikeret en sag på en ny, fantasifuld eller opsigtsvækkende måde; eller har bragt en ny vinkel på en betydningsfuld historie«, blev overrakt ved et velbesøgt arrangement i biografen Vester Vov Vov, og bestod foruden et diplom af en satirisk originaltegning af tegneren Jakob Strid.

– Alle har en holdning til prostitution, prostituerede og deres kunder; til forbud og legalisering, moral og politik på området. Men i lang tid kørte den ophedede debat helt uden om dem, det konkret handlede om, de prostituerede selv. Det fik SIO effektivt gjort noget ved på en måde, der provokerede og overraskede mange – også på vores redaktion – og derfor får de Modkraftprisen 2009, siger Martin Lindblom.

JPEG - 48.7 kb
– Sexarbejdernes Interesse Organisation brød kommunikativt igennem i en kompliceret debat om prostitution, sagde redaktør Martin Lindblom (th.) ved overrækkelsen af Modkraftprisen 2009. Foto: Mark Knudsen/Monsun

– Med prisen tager vi ikke stilling til organisationens politiske projekt eller om, hvor mange og hvilke prostituerede SIO repræsenterer, men alene den kommunikationsmæssige »nyskabelse« det var, at sagen med dem også blev hørt fra de involveredes side og ikke kun fra eksperter og meningsdannere.

Useriøs og ensidig debat om prostitution

En repræsentant for SIO – der ønskede at være anonym – tog imod prisen og sagde bl.a.:

– Tak til Modkraft for prisen til SIO, og for modet til at gøre det! Sexarbejdernes Interesse Organisation har eksisteret lidt mere end et år, og blev bl.a. dannet fordi vi ikke kunne acceptere den useriøse og meget ensidige debat om os og vores job, som konstant reproducerede myter, var fuld af påstande, misinformation og manipulerende brug af udvalgte citater fra tvivlsomme rapporter, med det formål at få købesex forbudt som i Sverige, og siden også Norge.

– Medierne, dvs. journalisterne, havde intet ordentligt kendskab til det komplicerede tema, som jo handler om sex, penge, køn, klasse, magt, marginalisering, normativitet, social eksklusion, selvbestemmelse, faglige og personlige rettigheder, migration, kapitalisme og globalisering, og som jeg personligt oplevede det, så var journalisterne mikrofonholdere for en meget aktiv gruppe af forbudstilhængere.

Kritisk og undersøgende tv-kanal

Udover Modkraftprisen blev det seneste projekt på Modkraft.dk sat i søen med præsentationen af Modkraft-tv:

– Gennem at forholde os kritisk, undersøgende og nysgerrige i dokumentationen af venstrefløjen, vil vi gerne være med til at udvikle og få folk til at reflektere over, hvad de laver, og hvorfor de vælger den strategi eller udtryk, de gør. Vi vil give folk mulighed for at formulere deres projekt. Både til Hr. og Fru Danmark, men også for sig selv, indadtil, sagde Anna Hansen fra den nye tv-redaktion bl.a. i sin tale.

Med Modkraft-tv håber produktionskollektivet at kunne skabe en platform, der giver flere mennesker mulighed for at vise deres virkelighed og være med til at skabe et mere nuanceret mediebillede:

– På den måde er ambitionen at spille en rolle som en aktiv, deltagende og udviklende del af venstrefløjen, og ikke kun at være mikrofonholdere. Rent praktisk vil vi altså dokumentere, deltage i og udvikle hvad der rør sig på venstrefløjen, forstået i en meget bred forstand.

En dyr succes

Endelig blev den nye støtteforening Medkraft formelt lanceret, og efter alt at dømme kom den godt fra start.

Med foreningen, hvis formål bl.a. er »at støtte webportalen Modkraft.dk, økonomisk som praktisk, ved iværksættelse af indsamlinger og kampagner, afholdelse af møder, arrangementer mv. og i øvrigt forestå andre tiltag, der kan komme Modkraft.dk til gode«, får portalens mange brugere mulighed for at give en økonomisk håndsrækning til det snart ti år gamle non-profit projekt, der hidtil alene har været finansieret af det selvejede mediebureau Monsun.

Ifølge Martin Lindblom er der god brug for selv de mindste bidrag, som bl.a. skal bruges til at få genåbnet Modkraft Mini Marked, hvor der kræves 25.000 kr. i depositum for at få genetableret en betalingsløsning. Dertil kommer en række fast stigende udgifter til den daglige drift af portalen, hvis besøgstal er jævnt stigende.

I gennemsnit klikker cirka 5.500 unikke brugere hver dag ind på Modkraft.dk.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce