Annonce

30. oktober 2013 - 21:22

Naturpartiet (Yara Brasil)

Kære medborgere I Københavns Kommune

Vi præsenterer stolt Naturpartiet Yara Brasil

Et helt nyt parti, hvis formal er, at få naturens rettigheder anerkendt I al politik.

Menneskerettgiheder, kender vi alle alt for godt, de varetages af adskillige politiske partier. Hvorimod naturens rettigheder er overladt til ikke statslige organisationer og lignende initiativer.

Hver gang vi som mennesker gør skade på naturen, gør vi skade på os selv. Naturindianere vidste dette og I deres rådslagninger, skuede de 7 generationer frem I tiden. I dag iværksættes der kun kortsigtede politiske initiativer og altid med et økonomisk sigte. Hvis vi som mennesker gerne vil overlevere en mere værdig verden til vores efterkommere, er det på tide at vi begynder at tænke og handle langsigtet.

Der eksisterer I dag adskillige muligheder for at imødekomme langsigtet politik der varetager naturens rettigheder. Her kan nævnes; bæredygtig fødevarepolitik, vedvarende energipolitik og biomasse I produktion og konstruktion. Disse muligheder prioriteres langt fra højt nok, og bruges mere som prestige projekter, der på en eller anden mystisk facon legitimerer den fortsatte ødelæggelse af det, vi alle har tilfælles her på jorden, nemlig naturen.

Naturpartiet Yara Brasil har gjort sig klart at det politisk er svært at konkurrere med besparelser af div. art. Ikke desto mindre ser vi det som nødvendigt, at vi som mennesker forstår at naturen kommer før os, og dette helst inden det er for sent.

Danmark har besluttet at være 100% selvforsynende med vedvarende energi I år 2050. Det ville klæde København at være frontløber for at nå dette mål, og samtidigt tage et endeligt opgør med fosiile brændsler, der efter planen, som den foreligger nu, skal eksporteres, i takt med at Danmark bliver selvforsynende med vedvarende energi.

I København og omegn står vi overfor en unik mulighed for at sige nej tak til skifergas og udvinding af fossile brændsler, det ville markere københavn og omegn som en kommune der er dedikeret til reel grøn omstilling. Rundt om I verden er der adskillige lande og stater der har markeret sig sådan.

http://keeptapwatersafe.org/global-bans-on-fracking/

Sundhed kommer af, hvad vi spiser, det er naturen der er vores medicin skab og ikke den bugnende medicinal industri. Naturpartiet Yara Brasil foreslår, at vi I København øger fokus på sund økologisk kost, gennem by tilskud til økologi produceret lokalt og I oplandet. Det skal være billigere, sundere og bedre at ernære sig I København, ikke mindst for befolkningen men så sandelig også for naturen.

Træer er planetens lunger, og det er særligt vigtigt at de eksisterer I samspil med byen. Udover at give frisk luft I byen, har træer også en følelsesmæssig funktion for os mennesker. Træer skal kun fældes hvis det er yderst nødvendigt(pga. Råd og uhelbredelig sygdom) det må være muligt at inkoorporere byens træer I byens udvikling, og stoppe den kultur der er herskende idag, som lettest beskrives som træ fjendtlig. Naturpartiet Yara Brasil vil plante 1000 frugttræer fra hele verden I Københavns Kommune over de næste fire år.

I Københavns Kommune er vi kendt for at tør at være alternative, samtidig oplever vi I disse dage boligproblemer og ressource spild som aldrig før. Naturpartiet Yara Brasil ønsker at der godkendes alternative boformer og at disse prioriteres I byplanlægningen frem for prestige byggeri. Såkaldte jordskibe, (der udelukkende bygges af genbrugsmaterialer og på en sådan made at de I værste fald er energi neutrale og I de fleste tilfælde energi producerende), er en god og billig ( for naturen og pengepungen) måde at tage hand om byens boligsociale problemer på gennem udforskning istedet for indskrænkning.

Vi er færdige med blot at se til, og dannelsen af Naturpartiet Yara Brasil er blot et blandt mange frø der lige nu er ved at spire.

• Naturrettgiheder nu • Skifergas nej tak • Gen modificerede fødevarer nej tak • Dedikeret grøn omstillings politik • Natur medicin ja tak • Mangfoldiggørelse af byens træer • Bystøtte til økologiske fødevarer • Grøn bolig social politik • Atomkraft nej tak

En stemme på Naturpartiet Yarabrasil til kommunalvalg 2013 er en stemme på din indre fornuft.

Godt Valg

- De venligste hilsener Naturpartiet Yara Brasil

https://www.facebook.com/Naturpartiet

naturpartiet@gmail.com

Valgvideo (YouTube, 2:27 min.)

Annonce