Annonce

18. maj 2015 - 16:41

God idé med kortere arbejdstid

Nedsat arbejdstid og deling af arbejdet er en vigtigt krav - både for klimaet, samfundet og livskvalitetens skyld. Desværre er diskussionen i dag kommet lidt skævt fra start.

270 mia. kr. Så meget vil Alternativets forslag om at nedsætte arbejdstiden til 30 timer koste samfundet. Den nyhed blev vi i dag vækket med af DR, der havde sat Peter Mogensens Tænketank Kraka til at regne på Alternativets forslag.

Men beregningen, hvis man da overhovedet kan kalde det en beregning, lider af alvorlige problemer.

Det største problem er, at man slet ikke indregner den besparelse, der vil komme ud af at nedsætte arbejdstiden i form af sparede udgifter til overførselsindkomster og kontrol med arbejdsløse.

Meget groft kan man sige, at hvis seks personer hver går fem timer ned i tid, vil der gives plads til én person mere på arbejdsmarkedet. Dermed kan man spare dagpenge, aktivering, kontrol – samt alle de andre mere indirekte samfundsmæssige omkostninger ved langtidsledighed.

Når Kraka ikke tager højde for dét, er det fordi tænketanken er ude i samme neoklassiske vildfarelse, som finansministeriets økonomiske modeller bygger på. (Dem der også ledte frem til konklusionen om at dagpengereformen kun ville kaste 2.000 personer ud af systemet).

Den grundlæggende antagelse i disse modeller er nemlig at arbejdsløshed ikke findes. At der ”strukturelt” altid vil være job til dem som ønsker det. Hvis man sætter arbejdstiden (eller pensionsalderen) op, vil der derfor automatisk komme flere arbejdspladser.

Det følger så også deraf, at en nedsættelse af arbejdstiden ude fra disse modeller ikke på længere sigt vil have nogen betydning for arbejdsløsheden.

Det er skørt, men det er den antagelse som dansk økonomi har bygget på siden slutningen af 90´erne hvor arbejdsudbuds-manien slog igennem i finansministeriet og det økonomiske råd.

I virkelighedens verden vil nedsat arbejdstid selvfølgelig betyde, at nogle af de mennesker der i dag går ledige – også dem der er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet – vil komme i beskæftigelse.


Ikke gennemtænkt
Men det er faktisk også lidt ærgerligt, at Alternativet  har fremlagt et forslag som hverken er særlig gennemtænkt, beregnet eller finansieret. For historien i dag og KRAKAs stærkt tendentiøse rapport vil desværre næppe gøre det nemmere at rejse debatten om at sætte arbejdstiden ned og dele arbejdet.

Men det skal vi ikke desto mindre gøre. 

Om det er muligt at nedsætte arbejdstiden så voldsomt og hurtigt som Alternativet foreslår, uden at det vil betyde et stort fald i skatte-indtægter til velfærd er nok tvivlsomt. Der vil formentlig også blive alvorlige flaskehals-problemer i en del brancher, fordi der simpelthen ikke er ledige arbejdskraft til at træde til. Der er også det problem med Alternativets forslag, at det for mange lavtlønnede familier kan betyde en markant forringelse af købekraften, hvilket hverken er rimeligt eller nødvendigt. 

Men det er afgørende, at dagens lidt skæve diskussion ikke får debatten om at nedsætte arbejdstiden og dele arbejdet til at forstumme.

Mange familier er ved at gå midt over af stress. Og hvis klimaforandringerne ikke skal gå helt amok, skal fremtidig produktivitetsfremgang omsættes i lavere arbejdstid i stedet for øget forbrug.

I Enhedslisten har vi gennem årene lanceret en række forslag til hvordan man kan tage fat på at dele arbejdet og nedsætte arbejdstiden fx ved at give forældre med små børn ret til deltid, eller ved at indføre orlovsrettigheder til efteruddannelse. Ligesom vi har opfordret fagbevægelsen til at genrejse kravet om kortere arbejdsuge, som indtil 90´erne var fast ret på overenskomst-menuen. 

Vi skal hverken lade lidt for hurtige forslag eller udbuds-økonomiske vildfarelser stoppe den debat. Det er den alt for vigtig til.  

Annonce