Annonce

23. maj 2016 - 11:17

Forsvar for 10 kurdiske helte

Billedtekst: 16. september 2012 ankom kampagnebussen "Freedom for Abdullah Öcalan" til København, dagen efter startede anholdelsen af 10 kurdere, tiltalt for at have indsamlet penge til PKK, via den kurdiske tv-station ROJ TV, Læs tidligere blogindlæg om begivenheden "Mens verden venter på miraklet for Ocalan", foto: Lilsim

Over fire år har 10 kurdiske mænd skullet forsvare sig i danske retssale overfor tyrkiske krav, mens deres hjemland ligger hulter til bulter og dagligt lukker ned for demokrati og civile rettigheder. De blev alle frikendt i 2014 i byretten for tiltale om at have indsamlet penge til PKK, men anklagemyndigheden appellerede sagen til  Østre Landsret, som afsiger dom onsdag 8. juni.

Skal det også lykkes Tyrkiet at lukke kurdiske eksilsamfund i Danmark?

Læs nogle af tiltaltes egne udtalelser, fremsagt mundligt i retten, efter anklager og forsvars procedure (nedskrevet efter tolkning):

Billedtekst: Under grundlovsforhøret af 10 kurdiske mænd, i alderen 29 til 73 år, var der demo foran Københavns Byret, 19. september 2012, Læs tidligere blogindlæg om grundlovsforhøret "Badman lukker dørene", foto: Lilsim

Klient 1:

- Hvis det er kriminelt at forsvare en befolkning, der er tilsidesat, så vil jeg sige, at det vil jeg altid forsvare

”Høje landsret og ærede medlemmer og andre medlemmer

Jeg sidder foran jer i statens tilstedeværelse; jeg er en af de forurettede.

Rent faktisk er det sådan, at hvis nogen skal sigte nogen for terror, så er det mig. Jeg lider under, at jeg i 23 år må bo i eksil.

De sigtelser, der er fremkommet, forsvarer Ankara-kriterierne. Men Københavner-kriterierne forsvarer jeg, og med den grund, at alle sigtelserne imod mig, udover 3 punkter, accepterer jeg. Og jeg står bag det, jeg osse sagde i byretten, hvor jeg har forklaret:

Jeg er ikke medlem af PKK.

Jeg er ikke en person, der i 23 år har indsamlet penge til PKK.

Jeg er heller ikke i stand til at bestride positioner eller aktiviteter, de evner har jeg ikke.

Udover de 3, accepterer jeg de andre anklager. Et folk er nægtet rettigheder. Hvis det er kriminelt at forsvare en befolkning, der er tilsidesat, så vil jeg sige, at det vil jeg altid forsvare.

Med disse ord, vil jeg bede de beærede i retten, læg hånden på hjertet, lyt ikke kun til mig, men til deres samvittighed, så tror jeg, at I ville have gjort det samme”

Billedtekst: Over 80 kurdere stod tavse i 5 minutter, på trappen til Københavns Byret, da retssagen mod ROJ TV startede 15. august 2011, hvorefter de startede et pressemøde foran den danske og udenlandske presse, læs tidligere blogindlæg om begivenheden "Alle kridter banen op i ROj TV-sagen", foto: Lilsim

Klient 2:

- Hvis I havde boet i en andet land og oplevet, det, vi har. Og var blevet dømt, så ville I kunne forstå, hvordan vi tænker

”Høje dommere og ærede nævninge, jeg vil gerne sige tak for alt til forsvarsadvokaterne, der har været med i denne sag i de sidste 4 år.

Der er en ting, jeg er blevet klar over, at I har forsvaret en hel kultur, med sprog og kultur. I er de mest modige mennesker. I forsvarer Københavner-kriterierne, mest muligt, uanset resultatet, så vi er stolte af jer.

Derudover, til dommere og nævninge, vil jeg sige, at der er en hel masse emner, der ikke er belyst i denne sag, for i 2005 startede alle problemerne. Et vidne har fortalt noget.

Læg mærke til, at anklager ikke har stillet mig ét eneste spørgsmål om 2005, for så ville jeg fortælle, at de værdier, det her land har, begyndte at blive forhandlet.

I al den tid, jeg har været anholdt, så ville jeg have forsvaret dette land og de regler, man har her.

Forsvarer talte om Hitler, og om at Tyrkiet er en retsstat.

Tænk hvis tyskerne havde overtaget Danmark, og forbudt os at tale, leve med vores kultur og tyrkerne havde lavet massakre.

Hvis I havde boet i en andet land og oplevet, det, vi har. Og var blevet dømt, så ville I kunne forstå, hvordan vi tænker.

Vi har ikke forrådt det her land, det har vi altid forsvaret, og det er jeg stolt og lykkelig over, for der kommer hundredvis her, og de har støttet mig, spurgt, drukket kaffe med mig. Der er mange flere, der sympatiserer. De eneste der tænker anderledes, er anklagerne. Osse kulturministeren fik det dårligt.

I vil føle dårlig samvittighed, nye dommere og nye nævninge, jeg lægger hånden på hjertet. Danmark længe leve, den danske befolkning og deres følelse af broderskab”

Billedtekst: 10. januar 2012 bliver ROJ TV idømt en bøde på 5 mio. danske kroner i Københavns Byret, men den kurdiske tv-station fortsætter med at sende nyheder og kultur med kurdisk vinkel, Læs tidligere blogindlæg om begivenheden "ROJ TV fortsætter med at sende", foto: Lilsim

Klient 3

- Jeg har været væk fra mit land, og jeg kan ikke lukke øjnene for, det der sker dernede. Jeg har set det hele og føler sympati for Öcalan og Mandela, det er naturligt

”Tak til dommere og nævninge, tak. De ord, jeg har sagt i byretten, er som her.

Sammenslutningen af kurdere arbejder for at få de unge væk fra kriminalitet, lære sprog, kultur, musik. Det har jeg brugt min tid på, det arbejder jeg for.

Jeg har været væk fra mit land, og jeg kan ikke lukke øjnene for, det der sker dernede. Jeg har set det hele og føler sympati for Öcalan og Mandela, det er naturligt.

Jeg mener, at Öcalan har ret, da han startede Fredsprocessen. I skal osse se lidt på, hvad vi ser, men det afgørende er dommerne og anklagerne og nævninge, I har bolden.

Mine følelser er, at vi har ikke gjort noget forkert. Tiden vil vise, at vi havde ret, tak for jeres tålmodighed”

Billedtekst: Abdullah Öcalan er symbolet for kurderes frihedskamp verden over, uanset medlemskab af PKK eller ej, foto: Lilsim

Klient 4

- Hver time, hver dag sker der ting, og vores land ligger hulter til bulter, og når vi så bare kæmper en lille smule, så bliver vi altid opfattet som terrorister

”Ærede dommere og nævninge, 43 år jeg har levet, og jeg har ikke gjort en myre fortræd. Jeg har troet på frihed og vil fortsætte med at kæmpe for dette og tro på det.

Vi vil gerne have, at I viser en smule empati.

Vi er 50 mio. kurdere i verden, desværre har vi ingenting.

Vi vil ikke være respektløse, men i nogle afrikanske lande, med fx 50.000 mennesker, har de et land og i det mindste et flag, men der er ingen i verden, der accepterer vores sprog. Og når vi forsøger at forsvare os, og på trods af, at det er inden for lovens rammer.

Det er ubegribeligt, at vi de sidste 4 år har været i denne situation; det kan jeg ikke finde en mening med. Hver time, hver dag sker der ting, og vores land ligger hulter til bulter, og når vi så bare kæmper en lille smule, så bliver vi altid opfattet som terrorister

Personligt, min mor er kurder, sådan er jeg født, skulle jeg protestere overfor Gud?

Det er så åbenlyst, I må forstå, for lige meget hvad jeg gør, har jeg troet på dette land og systemerne. Jeg har troet på Københavner-kriterierne, som kom efter 2. Verdenskrig, på grund af Hitler.

Vi har forsøgt at gøre noget, som i de kriterier. Vi stå bag vores tv-kanal, der forsvarer vores sprog og vores folk, som vi har forsøgt at forsvare og hjælpe.

Hvis nogen skal sigtes, er vi de sidste, det vil jeg gerne have, at I tænker over. Respekt”

Klient 5

- Jeg har en video, om Gülenbevægelsen og en tyrkisk agent, der forklarer, hvordan de skal sætte kurderne i et dårligt lys. Det var vigtigt for mig at få den ind her, men den blev ikke godkendt.

”Jeg skal ikke sige noget til det forsvarerne har sagt, men om falske dokumenter. Jeg har en video, om Gülenbevægelsen og en tyrkisk agent, der forklarer, hvordan de skal sætte kurderne i et dårligt lys, det var vigtigt for mig at få den ind her, men den blev ikke godkendt.

Jeg har ikke været i retten flere gange, fordi min virksomhed gik konkurs, så jeg skulle finde nyt arbejde, og få tid til andre retssager. Jeg blev nødt til at opbygge virksomheder. Jeg var ikke væk, fordi jeg ikke gad, men jeg havde ikke andre muligheder”

Billedtekst: ROJ TV fik dansk sendetilladelse og startede med at transmittere 1. marts 2004. Allerede før sendetilladelse var givet lå den første klage på Radio-og tv-nævnets bord. Dengang som nu, risikerer medier og mennesker i Tyrkiet retsforfølgelse og cikane for omtale af den kurdiske sag. Som eneste tv-station viste ROJ TV kurdernes virkelig ucensureret og var meget populær og elsket, foto: Lilsim

Klient 6

- Jeg vil kun tale i 2 minutter. Efter at jeg har hørt at Tyrkiet er en retsstat, har jeg besluttet mig for ikke at sige noget.

”Høje dommer og ret, nævninge, mit liv i Danmark er næsten kun foregået i retssale, for jeg har arbejdet i 3 år i Københavns Byret.

Jeg vil kun tale i 2 minutter. Efter at jeg har hørt at Tyrkiet er en retsstat, har jeg besluttet mig for ikke at sige noget.

Hvis jeg skal beskrive Kurdistan, så er øverste del paradis og nederste helvede. Den kurdiske befolkning er især blevet undersøgt af europæerne, men de har kun kunnet undersøge 2 %, sprog og kulturer, men der er én ting, de ikke kan finde, det er kurdernes videnskab”

Sagens stridspunker:

- Terror eller humanitær folkeret?

- Væbnet konflikt eller terror?

- Sympati for den kurdiske sag eller medlem af PKK?

- Kampen for civile rettigheder eller terror?

- Fri presse eller censur?

- Retssamfund eller regime?

Dommen i appelsagen afsiges i Østre Landsret onsdag 8. Juni kl. 9.00.

Se den historiske tidslinje i sagen hos

Timetoast - Den Kurdiske Stemme (DK) eller The Kurdish Voice (ENG)

 

Annonce