Annonce

16. juni 2014 - 9:26

Genrejs arbejdstidskravet med fuld lønkompensation

Uanset om vi taler om stat, region eller kommune, bliver der i dag løbet hurtigt i den offentlige sektor. Men står det til næsten alle politiske partier, så skal offentlige ansatte sætte tempoet yderligere op.

Men politikerne tager fejl, hvis de tror, at det forsat kan lade sig gøre at effektivisere, spare og nedskære mere i den offentlige sektor, uden at vi kommer helt ud over kanten.

Den største trussel er, at den offentlige sektor lever af ildsjæle, der sammen brænder  for at gøre en forskel i hverdagen. Uanset om vi taler om ledere, medarbejdere og ansatte i stat, region og kommune. Uanset om vi taler om pædagoger, dagplejere, skolelærere eller sygeplejesker. Jo mere der skæres, des mere kvæler politikerne de offentligt ansattes motivation. Børnene, de unge, de ældre, de udsatte, patienterne m.m. kommer mere og mere til at opleve et nedslidt og demotiveret personale, der ’brænder sammen’ – i stedet for at ’brænde’ sammen!
Sygefraværet er højt og arbejdsmiljøet og trivslen er i bund i den offentlige sektor uanset stillingskategori. Men for at gøre ondt værre, så har de samme politikere der i disse år indfører Anders Fogh Rasmussens minimalstat ad bagdøren, også forringet efterlønnen og sat pensionsalderen markant op. Fra 2017 kan man først gå på efterløn, når man er 62 år. ’Velfærdsaftalen’ fra 2006 fremrykkes med fem år, så folkepensionsalderen i år 2022 stiger til 67 år. Med en ’stigende profil’, som det hedder på nydansk.

Fra 2025 vil både pensionsalder og efterlønsalder således stige i takt med udviklingen i den gennemsnitlige levealder. Er man født efter 1970, kan man gå på folkepension som 69-årig. Kan du se billedet? Skræmmende. Der findes en engelsk betegnelse for den ’brutalisering af arbejdslivet’: “Work Till You Drop!”

Der er en anden vej

Men det behøver ikke være sådan. Det er et politisk valg, et bevidst politisk valg. Problemet er, at mens 68 pct. af befolkningen, gerne vil betale mere i skat, have flere offentlige ansatte og en bedre offentlig sektor. Så er der ikke 68 pct. af befolkningen der stemmer på partier der vil hæve skatterne for de rigeste, have flere offentlige ansatte og en bedre offentlig sektor.

Vores svenske broderfolk er gået en anden vej end sparevejen. I Göteborg vil kommunen eksperimentere med at lade SOSU’er arbejde 30 timer om ugen til fuld løn. I løbet af sommeren begynder ansatte i deres kommunale ældrepleje at arbejde 30 timer om ugen – altså i gennemsnit 6 timer om dagen. Og de fortsætter vel at mærke med at få løn for 40 timers arbejde. De investerer i deres medarbejdere, skaber glæde og motivation – og en bedre offentlig sektor, der giver mulighed for at kunne varetage sit job igennem et langt arbejdsliv.

1.maj 1904 var parolen 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile. Arbejdstiden er ikke kommet meget ned siden, snarere tværtimod og den er blevet mere intens. Mon ikke det er på tide at prøve noget nyt efter 100 år med plus/minus 40 timers uge?

Der er overenskomstforhandlinger i 2015, så det er nu, at fagbevægelsen skal genrejse arbejdstidskravet med fuld lønkompensation. Gerne som 30 timers arbejdsuge. Lad os skifte 8+8+8-modellen ud med 6+10+8-modellen.

Fagbevægelsen må genskabe en bevægelse for nedsættelse af arbejdstiden. Vi lever ikke for at arbejde. Vi arbejder for kunne leve et godt liv, sammen med dem vi elsker og holder af.

Tid til mere – Job til flere – Værdigt liv til alle!

Annonce