Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Tale
17. februar 2015 - 12:29

Danmark er ikke et fredselskende land

Når Danmark er mål for terror, er det en reaktion på den aktivistiske udenrigspolitik, Danmark i 2001 slog ind på med deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak. Det siger Enhedslistens Christian Juhl i tale holdt til demonstrationen København for Mangfoldighed.

Weekendens mord på mennesker, der var til debatmøde og til konfirmationsfest i en synagoge var meningsløse og uacceptable. De overskygger naturligvis alt.

Jeg tror, vi alle er påvirkede og chokerede over det. Alt tyder på, at der er tale om politisk motiverede mord. Det kan man ikke fordømme nok. Det er forrykt, at nogen er parat til at slå andre mennesker ihjel på grund af tegninger eller holdninger, de er uenige i. Derfor er denne demonstration en side af samme sag som mindearrangementet kl. 20 ved Krudttønden – som jeg vil opfordre alle til at deltage i – uden bannere og faner – men som en respekt for de, der meningsløst mistede livet i weekenden – og opbakning til de, der har fået ar på sjælen af at opleve angrebene eller have mistet et familiemedlem.

Krise og arbejdsløshed giver næring til lette og populistiske svar. Det er de fremmedes skyld – de tager arbejde. ISIL, Al Qaeda og Boko Harams fascistiske aktiviteter i krigene giver næring for had. Det er de fremmedes skyld – de er i ledtog med dem, prøver nogle at forklare det med.

Der er INGEN undskyldninger for de, der myrder mennesker

- på en redaktion i Paris,

- til et møde eller ved en synagoge i København,

- i krigen i Syrien eller i landsbyerne i Nigeria.

Enhver person er ansvarlig for sine handlinger. De kan ikke retfærdiggøre deres handlinger ved at henvise til den ene eller anden religion – ligesom vi ikke kan give den ene eller anden religion skylden. Enhver person er ansvarlig for sine handlinger.

Vi leder vel alle efter en forklaring på, hvad der får mennesker til at gå ind i fundamentalistiske grupper – og til at udføre vanvittige handlinger.

Hvorfor kan nogle blive så forblændede af galskab ?

Hvad er det, der får unge jyder til at drage i krig i Syrien og Irak ?

Arbejdsløshed, isolation, eksklusion – og Danmarks deltagelse i mere eller især mindre velfunderede krige hjælper ikke på situationen.

Danmark er ikke et fredselskende land – men har de seneste år deltaget i en række offensive krige.

Jeg vil gerne citere fra lederen i dagens Information:

»Vi står ikke i en krig mellem islam og Vesten,« udtalte Helle Thorning-Schmidt i går.

Det har hun ret i, men weekendens terror er den foreløbig klareste påmindelse om, hvor centralt internationalt Danmark står i konfrontationen mellem militant islam og Vesten. Og den historie handler ikke alene om de snart 10 år gamle Muhammed-karikaturer i Jyllands-Posten. Når Danmark er mål for terror, er det ikke mindst en reaktion på den aktivistiske udenrigspolitik, Danmark i 2001 slog ind på med deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak.

Den erkendelse var vigtig at have med, da Helle Thorning-Schmidt i går meddelte, at »vi skal forstå, hvad det er, der har ramt os«. For selvfølgelig skal vi forsøge at forstå, hvorfor terroren har ramt Danmark. Vanskeligere er det til gengæld at begribe, hvad der er foregået i hovedet på attentatmanden. Der findes ikke noget punkt for dialog med tanker som hans. De er ondskab i dens mest perverterede form. (citat slut)

Vi har set mørke kræfter vokse frem. De fisker i rørte vande. De mener, at problemet er muslimerne – de fremmede.

På SIADs hjemmeside skriver de:

• Mennesker der ikke følger og respekterer dansk sæd og skik, skal forlade landet
• Fremmede skal fratages statsborgerskab
• Fremmede skal fratages overførselsindkomster
• Fremmede skal anbringes i bevogtede ø-lejre under ligeså spartanske forhold, som i de fattigste lande
• Al hensyntagen til fremmed skik, sprog og religion fjernes fra det offentlige rum.

Det er fundamentalistiske svar. Det er udanske svar.

Enhver kan forestille sig, hvordan et sådan samfund vil komme til at se ud. Deres programerklæringer følger og respekterer ikke "dansk sæd og skik".

Jeg er meget enig med den amerikanske folkesanger Holly Near, når hun synger:

»Jeg er ikke bange for din Jahve
Jeg er ikke bange for din Allah
Jeg er ikke bange for din Jesus
Men jeg er bange for, hvad du gør i din guds navn

Jeg er ikke bange for din Bibel
Jeg er ikke bange for din Tora
Jeg er ikke bange for din Koran
Men jeg er bange for, hvad du gør i dine hellige skrifters navn«

Jeg har ofte mødt fremmede, der er kommet til vores land – nogle er blevet mine gode venner.

Jeg har holdt nytårsaften sammen med Abbas og Shahin og deres familie fra Iran. Jeg har festet og lavet frivilligt arbejdet sammen med Nerfid og Slata fra Bosnien. Jeg har nydt samværet med Gohar, Gevok, Annahit og Sevak fra Armenien. Jeg har for nylig lært Ahmad og Serdal fra Kurdistan at kende. De er flygtet fra deres hjemlande. De har fundet plads i vores fællesskab. Religion har aldrig været en hindring.

Deres erfaringer, kultur og venskab har gjort mig rigere. Danmarks mangfoldighed er en af vore styrker. Det gør landet værd at bo i. Det vil vi ikke have ødelagt af formørkede menneskesyn, fremmedhad og racisme.

Vi skal forsvare mangfoldigheden, åbenheden. Der skal vi gøre ved at vise, at vi ikke kun er rige på penge og materielle værdier. Det skal vi gøre ved i praksis ved at gøre vores land til et mere åbent og demokratisk sted at leve - og et sted, hvor ingen bliver ekskluderet. Det skal vi gøre ved at bekæmpe snæversyn, fundamentalisme og had.

Et samfund, der aldrig bliver sig selv nok, Et samfund, der tager stilling mod den uretfærdighed, der hersker i verden, Et samfund, med sammenhold og solidaritet er vores svar.

Tale holdt ved demonstrationen København for Mangfoldighed, 16. februar 2015.

Christian Juhl er Arbejdsmarkedsordfører, Udenrigspolitisk Nævn-ordfører og udviklingsordfører for Enhedslisten og medlem af folketinget.

Se også linksamlingen »Terror og venstrefløj« hos Modkraft Biblioteket.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce