Annonce

29. marts 2012 - 23:33

Søvndal presset til dusør

Villy Søvndal skulle både presses og udfordres af Modkraft-blogger i et åbent blogindlæg mod udlovning af dusør, før udenrigsministeren udtalte sig om Danmarks syn på Tyrkiets fornedrende behandling af borgere med regeringskritiske holdninger og stigende knægtelse af presse- og ytringsfriheden.

På trods af voldsom stigning af politiske fængslinger, drab af uskyldige civile og stadig 104 journalister og over 6.000 politiske fanger i tyrkiske fængsler, har Danmarks udenrigsminister og partiformand for SF fuld tillid til Tyrkiets AKP-regering med Recep Tayyip Erdogan i spidsen.

Læs hele Søvndals plan for, hvordan vi danskere får vores værdighed tilbage som forkæmpere for presse- og ytringsfriheden i svarmail sendt til undertegnede Modkraft-blogger.

Foto: Mette Kramer Kristensen

Herunder bringes både anmodning om udtalelse fra udenrigsministeren , link til udlovning af dusør og Villy Søvndals svar.

Kurdere kæmper for civile rettigheder med livet som indsats

765 klikkede ind på blogindlægget ”DUSØR UDLOVES: Genoprettelse af Danmarks ry som forkæmper for ytrings- og pressefriheden”, publiceret 12. marts 2012.

Men der var kun én, der kom med et bud, nemlig Danmarks udenrigsminister Villy Søvndal. Han fik en direkte henvendelse fra undertegnede om at komme med en udtalelse. Og opfordringen ”Villy Søvndal må meget gerne bidrage” afsluttede blogindlægget som sidste svirp med halen.

Dusøren i form af bogen ”Kunstneren, Kurderen og Kærligheden” – om dansk/kurderen Dler Obed, der hele sit liv kæmpede for den kurdiske sag og døde af det - er nu formodentlig i Villy Søvndals eje.

Akvarel af Dler Obed, malet i 2003 i Sydkurdistan, lige efter Saddams fald

Bogen blev i al fald overleveret forrige tågede fredag i receptionen på Udenrigsministeriet – hvis jeg ellers fandt den rigtige dør i tåge og havgus, som udspandt sig rundt om det gamle Eigtved Pakhus.

God læselyst, kære Villy Søvndal, og god vind med dialogen med Erdogan.

Vi er mange, der vil iagttage hvert eneste skridt du og den danske regering tager i forhold til presse- og ytringsfriheden, her som i Tyrkiet.

Mail-henvendelse fra undertegnede til Villy Søvndal

Kontakt for udtalelse fra Villy Søvndal (mailoverskrift)

 

Kære Villy Søvndal og Jesper Fersløv Andersen (pressechef)

Jeg skriver til dig igen, i lighed med 17. oktober 2011 (om ROJ TV), om de mere svære vilkår for ytringsfriheden og kurderne.

Denne gang er jeg gået så vidt som - over internettet - at udlove en dusør til det bedste initiativ, der kan genoprette Danmarks ry som mønsterland for fri presse- og ytringsfrihed.

I blogindlægget "DUSØR UDLOVES: Genoprettelse af Danmarks ry som forkæmper for ytrings- og pressefriheden, på min blog på netportalen MODKRAFT, opfordrer jeg Villy Søvndal til at bidrage med forslag til, hvordan vi får genoprettet DK's omdømme - og jeg beder Villy Søvndal, i kraft af sin stilling som landets udenrigsminister, om ikke andet i det mindste at komme med en forklaring på, hvorfor Danmark endnu ikke officielt har fordømt den stigende, vedvarende og gentagende krænkelse af basale menneskerettigheder i Tyrkiet.

Jeg vil gerne bede om et svar og et forslag til ovenstående.

Jeg ser meget frem til at høre fra Villy Søvndal med svar på, hvordan det kan være at Danmark tillader de menneskefornedrende fængslinger på grund af politiske holdninger, tro eller afstamning, som i stigende grad sker i Tyrkiet.

Danmarks ry som et land, der er stolt af presse- og ytringsfrihed, er forsvundet.

Jeg efterlyser en meningsfuld forklaring bag den danske regerings tilsyneladende enighed om larmende tavshed overfor undertrykkelsen af kurderne i Tyrkiet.

Og udlover en dusør i form af en boggave.

Glæder mig til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Lillian Simonsen, blogger

Modkraft.dk

 

Villy Søvndals svar:

Kære Lillian Simonsen,

Tak for din henvendelse af 13. marts 2012 om de mere svære vilkår for ytringsfriheden og kurderne i Tyrkiet, som også i høj grad optager mig.

Danmark følger Tyrkiets respekt for menneskerettigheder – herunder behandling af mindretal og presse- og ytringsfriheden tæt. Ambassaden i Ankara følger disse spørgsmål meget tæt. Som udenrigsminister agter jeg også at rejse dem i den løbende dialog med Tyrkiet.

Som led i EU- tiltrædelsesforhandlingerne overvåger også EU-Kommissionen meget nøje, hvorvidt Tyrkiet overholder de standarder og principper om demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for beskyttelse af minoriteter, der er omfattet af de såkaldte Københavnskriterier – en vigtig del af denne analyse er forholdet for kurdere i Tyrkiet, der på mange punkter fortsat er problematisk. 

Efter valget i juni i år har Tyrkiet iværksat et omfattende arbejde med at udarbejde en ny forfatning til afløsning af den nuværende forfatning fra 1982. Forfatningsreformprocessen vil få indflydelse på mange væsentlige områder inkl. individets rettigheder og det kurdiske spørgsmål.

Jeg glæder mig over, at denne proces nu står øverst på parlamentets dagsorden og at det kurdiske parti BDP har valgt at deltage i processen.

Jeg håber, at også det kurdiske civilsamfund vil deltage aktivt i processen, således at den nye forfatning bliver et positivt skridt på vejen til at få løst det kurdiske spørgsmål.

Fra dansk side vil vi fastholde denne sag og det mere generelle spørgsmål om behandling af kurderne i Tyrkiet på dagsorden både bilateralt og i EU.

Med venlig hilsen

Villy Søvndal

 

Annonce