Annonce

20. februar 2004 - 10:21

Fugl Fønix og fascisterne

De veldokumenterede afsløringer af nazisterne i Den Danske Forenings ungdomsgruppe går trods alt ikke helt hen over hovederne på Dansk Ungdoms ledelse. Heller ikke selvom der går flere måneder, før gruppen tager konsekvensen af dem.

På et møde i Holstebro den 3. august – altså knap en måned før den udgave af Danskeren, hvori Søren Krarup kræver gruppen ekskluderet – er Dansk Ungdom blevet nedlagt, blot for at genopstå på selv samme møde, men nu under navnet Dansk Forum. De belastede medlemmer, der har rodet med nazi-sympatier smides ud, formand og næstformand bytter plads, så Martin Kasler nu tegner den »nye« forening, mens kassereren bliver på sin post.

Klistermærke produceret af Dansk ForumDansk Forum opretter en lang række underafdelinger for bl.a. »sikkerhed«, »efterretning« og »aktioner«. Aktionerne består bl.a. i omdeling af løbesedler og klistermærker med påtegnede bomber og teksten »Bekæmp racismen! Rejs hjem!«. Den »afnazificerede« forening producerer også et klistermærke med teksten »Apartheid Now« skrevet hen over et dødningehovede med korslagte knogler. Klistermærket er underskrevet »Dansk Forums Balladegruppe«.

Foreningen opretter desuden en hjemmeside, hvor der i detaljer – og temmelig fantasifuldt – bringes »fakta« om en lang række venstreorienterede grupper og organisationer.

Fra Ku Klux Klan filmen »The Birth of a Nation« Dansk Forums link-samling efterlader i øvrigt ingen tvivl om gruppens ekstremt højreorienterede tilhørsforhold. Hyldestsider til de tidligere fascistiske diktatorer fra Chile og Spanien, Pinochet og Franco, blander sig med begejstrede henvisninger til gamle tyske nazi-propagandafilm og et »mesterværk« om den racistiske amerikanske terrororganisation Ku Klux Klan.

Desuden linkes til stort set samtlige højreekstremistiske partier i Europa, heriblandt de italienske fascister, Front National i Frankrig og Jörg Haiders østrigske Frihedsparti.

Også det højreekstreme tyske parti Deutschen Volksunion og den højreradikale tyske avis Junge Freiheit er med på listen. Sidstnævnte beskrives af Dansk Forum som »Den succesrige ugeavis for Tysklands unge nationalkonservative«, hvorimod den tyske efterretningstjeneste beskriver avisen som »agerende i en gråzone mellem demokratisk konservatisme, højreradikalisme og højreekstremisme«.

De usolidariske jøder

Navneskiftet fra Dansk Ungdom til Dansk Forum virker muligvis til en start efter hensigten. Men efter få år bliver organisationen alligevel indhentet af fortiden, da Dansk Folkeparti i august 1999 ekskluderer et større antal medlemmer fra Dansk Forum med henvisning til deres »højreekstreme holdninger«.

Dansk Forums formand Martin KaslerSom eksempel blev nævnt, at de ekskluderede nærede sympati for Le Pen og Pinochet, og Martin Kasler gjorde næppe sin sag bedre, da han få dage senere i dagbladet Politiken vedstod sig et vist politisk slægtskab med nazismen:

»Der er da en affinitet til nazismen, som hele højrefløjen må bekende sig til. Uden at bekende sig til den affinitet, kan du nemlig ikke gøre op med nazismen. Du er nødt til at finde patologierne i din egen tænkning.«

Dansk Forums »affinitet til nazismen« fremgår tydeligt af især debatten på foreningens hjemmeside. Her debatteres ofte både racerenhed, jøder og nazisme, og Martin Kasler, der bestemmer hvilke indlæg, der får adgang til hjemmesiden, har ingen problemer med at lade erklærede nazistiske kommentarer optræde.

Når det gælder forholdet til jøder, gør formanden sig også bemærket ved konspirationslignende bemærkninger, som f.eks. at »man i hele Hollywoods historie aldrig har portrætteret jøder negativt«, og »Det skal være usagt, om jøderne sådan i al almindelighed udnytter nazisternes holocaust til politiske formål, men korrekt er det, at jødiske organisationer (…) trækker denne efterhånden gamle traver frem ved snart sagt enhver lejlighed«.

David Irvings bog »Hitlers War« anbefales af Dansk ForumEt andet højtstående medlem af Dansk Forum, Mads Kirkegaard Otto, er også med på den vogn: »Har jøderne nogensinde udmærket sig ved at være særligt nationalistiske? Tværtimod er det jo ofte sådan, at folk pga. deres fremmede afstamning ikke kan vise solidaritet med Danmark, og det er ikke kun et jødisk fænomen«, lyder hans kommentar på Dansk Forums »Nationaldebat«.

Endelig udtrykker Dansk Forum klar sympati for holocaustbenægtere bl.a. den britiske fascist David Irving.

Fascisten og Holocaust-benægteren David Irving hyldes af Dansk Forum I Dansk Forums Bibliotek på internettet anbefales Irvings bog »Hitlers War«, som foreningen mener »kan tjene som inspirationskilde for enhver, der ønsker at tage kritisk stilling til denationaliseringen af Danmark«, ligesom der linkes til en hjemmeside om en retssag mod Irving med kommentaren »Følger tæt historikeren David Irvings juridiske kamp for sit renommé.«

»Der bor en nazist i os alle«

Det er i forbindelse med eksklusionen fra Dansk Folkeparti, at Henrik Gade Jensen så at sige dukker op igen. Fra han officielt ophørte som skribent i Danskeren har han bl.a. bestridt hvervet som redaktør af Fremskridtspartiets medlemsblad. Ifølge den racismedømte holocaustbenægter Bo Warming var det ham, der i sin tid introducerede Henrik Gade Jensen for Fremskridtspartiet, hvor Gade Jensen også en overgang fungerede som pressekretær, inden han fulgte med bl.a. Søren Espersen og Peter Skaarup over i Dansk Folkeparti, hvor han ligeledes tog sig af pressearbejdet.

Som den eneste forsvarede Gade Jensen Dansk Forum, da de blev smidt ud af partiet. Bl.a. i en kommentar i Politiken den 3. september 1999 med titlen »Vi må erkende, at der bor en nazist i os alle«, hvori han kalder Kaslers udtalelse om højrefløjens slægtskab med nazismen for »modig«.

I en kommentar i Berlingske Tidende den 23. august 1999 med titlen »Ekstremisme er sundt« oplyser Gade Jensen, at han har »smugkigget på Dansk Forums hjemmeside«, som han finder er præget af en »national jargon«. Indholdet er ifølge Gade Jensen »mestendels interessante, om end noget studentikose, diskussioner om væsentlige anliggender for det danske samfund«.

Til Universitetsavisen fra december 2003 bliver Gade Jensen spurgt, om han sympatiserede med Dansk Forums synspunkter, hvortil han svarer: »Noget – og noget ikke. For mig at se var det mest almindelige nationale synspunkter«.

Og netop i universitetssammenhæng kastede Henrik Gade Jensen sig ind i debatten til fordel for Dansk Forums Studentergruppe og deres blad »Alætheia« kun et par måneder inden eksklusionen fra Dansk Folkeparti

Usandsynlig uvidenhed

I den senere tids debat om Henrik Gade Jensens forbindelser til den ekstreme højrefløj, hævder han selv, at han aldrig har haft noget med Dansk Forums forgænger, Dansk Ungdom, at gøre – senest i ovennævnte udgave af Universitetsavisen.

Kendere af Den Danske Forening har dog meget svært ved at forestille sig, at Gade Jensen og Martin Kasler – der f.eks. begge er tilknyttet Københavns Universitet – skulle kunne undgå at støde ind i hinanden i den relativt snævre kreds omkring Danskeren.

Dels fordi de begge har tilhørt det mindretal af DDF’s medlemmer, som jævnligt har været oplægsholdere og talere til foreningens arrangementer, dels fordi de var tilknyttet Danskeren med så kort interval, at de »skulle have krydset hinanden i svingdøren for at undgå at mødes«, som det udtrykkes.

Det forekommer ligeledes usandsynligt, at Henrik Gade Jensen igennem sit mangeårige medlemsskab af Den Danske Forening skulle være uvidende om endsige uenig i foreningsbladet Danskerens redaktionelle linie, der dels hyldede europæiske fascistpartier i bl.a. Frankrig og Østrig, og samtidig konsekvent bakkede om voldelige overgreb mod flygtninge og indvandrere i Danmark såvel som udlandet.

Gade Jensen og hans politiske bagland har kritiseret journalister og politiske modstandere for at karakterisere ham som højreekstremist på baggrund af citater taget ud af en sammenhæng, og de skulle dermed have gjort sig skyld i karaktermord, hetz, løgn og berufsverbot.

Som denne artikelrække gerne skulle have belyst, er Henrik Gade Jensen ikke nazist. Men ligesom flere andre på den yderste højrefløj har han et lunkent og tvetydigt forhold til nazismen, ligesom han beviseligt har været aktiv i sammenhænge, hvor der var forbindelser til nynazister og nazistiske kredse.

Især tre forhold understreger dette, nemlig Henrik Gade Jensens omfattende aktivitet i Den Danske Forening; hans solidariske omtale af Dansk Forum samt hans sympati for den tidligere SS-officer og højreekstreme partileder Franz Schönhuber, der ifølge Gade Jensen hverken er højreorienteret eller racist.

Af Martin Lindblom/Monsun

Dette er den sidste artikel i serien om Henrik Gade Jensens højreekstreme forbindelser. De foregående fire kan læses her:

Filosoffen og fremmedhadet (Del 1)

Femte-kolonner i Europa (Del 2)

»Nazisterne »party-crasher« (Del 3)

»Hang the Nigger« (Del 4)

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce