Annonce

19. februar 2004 - 10:34

»Hang the Nigger«

I Danskeren nr. 3 fra juni 1995 skæres sympatierne for de nazistiske skinheads helt ud i pap i et længere interview med medlemmer af nazi-gruppen Dansk National Front.

I interviewet vedstår skinheadene, at de sælger klistermærker og trøjer med hagekors og slogans som »White Power« og »Racisme er kærlighed til Danmark«, og de indrømmer blankt, at de undertiden er i slagsmål med indvandrere:

»Danskerne har ret til Danmark. Vi ejer landet. Overfor samtlige vore modstandere er det et godt og rigtigt signal, at vi om nødvendigt vil bruge vold for at forsvare denne ret«, udtaler et medlem.

Og da han bliver spurgt om de vil skræmme indvandrerne ud af Danmark, lyder svaret: »Enhver fugl synger med sit næb. Hvad vi gør, er een vej«.

At medlemmerne af Dansk National Front har det fint med nazisme og racisme er ikke nogen nyhed. Allerede i december 1993 udtaler et af de ledende medlemmer i gruppens medlemsblad: »Op i røven med om vi er fra DNSB, NPD, PDN eller Den Danske Forening, det handler om at stå sammen om et dansk Danmark«.

Senere bringer både Jyllands Posten, Politiken og månedsbladet Press længere interviews med DNF-medlemmer under overskrifter som »Skinheads«, »I skyggen af det kantede kors«, »Patrioterne« og »Gaderne fri«.

Her forklarer de bl.a., at de optræder bevæbnede til møder i Den Danske Forening, og at de i mindst et tilfælde er blevet opfordret til det af Den Danske Forening selv. De udtaler også klar sympati med nazisterne, og indrømmer, at flere af dem selv er nazister.

Og frontens varesortimentet lader da heller ingen tvivl tilbage. I medlemsbladet kan man se motiver til t-shirts med hagekors, kelterkors, White Power, Danmark for Danskerne og et afrikansk ansigt med en streg over. Motiverne er optrykt under overskriften »Dansk national front«, og ned fra bogstaverne hænger ti afrikanere i galger.

I medlemsbladet fra maj 1994 er følgende sangtekst endvidere optrykt:

Sangtekst optrykt i Dansk National Fronts medlemsblad, maj 1994 What’s that scum on the street,

A nigger crawling at my feet,

(...)

Hang the nigger

Hang the nigger

That bastard’s gotta pay

(...)

We’ll give this nation a bit of hope

get the ladder, tie the rope

Det er medlemmer af denne organisation, der i juni 1995 ukritisk interviewes i Danskeren – af en anonym skribent – til artiklen, der slutter med ordene:

Vil volden blive optrappet?

Hasse: Det er meget tænkeligt. Det må vi tage, som det kommer.

Folkelig fremmedfrygt

Fem måneder senere dukker Henrik Gade Jensens navn så for sidste gang op i Danskeren. Han har altså haft tid nok til at læse interviewet med de voldelige nazi-skins, da han i Danskeren nr. 5 fra november 1995 anmelder Zygmunt Baumans bog »Modernitet og holocaust«.

Og skal man tro Gade Jensens analyse, så er det ikke f.eks. Nationalfrontens racisme, der er problemet, men derimod statens. I forlængelse af anmeldelsens overskrift »Racismen skyldes ’social ingeniørkunst’«, konkluderer Gade Jensen, at staten skaber racismen, mens folkets fremmedfrygt er »naturlig«.

»Det (synes) mig mere som om, at CDeren Mimi Jakobsen, der kalder danskerne »dumme« og »halvfede egoistiske mus i en osteklokke«, repræsenterer den farlige statsbårne racisme, end det er Brian og Benny fra Brøndby, der magtesløse fabler om perkere og fejlfarver på grillbaren«.

»Den folkelige fremmedfrygt er harmløs sammenlignet med den politiske racisme, fordi politikerne kan benytte statsapparatet til at gennemføre sin vilje med«, lyder det fra den senere pressesekretær i kirkeministeriet.

I samme nummer af Danskeren kan man for første gang i en lille annoncetekst læse om det, der tilsyneladende er det konkrete resultat af Bededagsferiens ungdomskursus:

»Piger & Drenge! Dansk Ungdom indbyder til fest og kammeratligt samvær«, lyder overskriften til et arrangement, hvor de unge mennesker kan høre taler af en repræsentant fra det højreradikale parti Sverigesdemokraterne og Poul Vinther Jensen fra DDF’s styrelse. Og så er der ellers »musik, gris og samvær«.

Nazister i Dansk Ungdom

Dansk Ungdom skal senere blive central for udviklingen i Den Danske Forening. For med oprettelsen af en ungdomsforening med så tæt tilknytning til DDF er der for alvor åbnet op for en radikalisering af den i forvejen højreekstreme forening.

Ifølge de ledende medlemmer selv bliver Dansk Ungdom stiftet af den tidligere topnazist Peter Larsen. Peter Larsen er søn af Albert Larsen, der efter en karriere hos nazisterne i DNSB – hvor han opnåede at blive æresmedlem – stiftede sit eget nazi-orienterede parti, Partiet De Nationale. Albert Larsen, der ofte åbenlyst truede med voldelige aktioner, blev som den eneste navngivne højreekstremist sat i forbindelse med bomben mod Internationale Socialisters kontor i Søllerødgade den 16. marts 1992.

Peter Larsen var ligeledes i en årrække medlem af DNSB, hvor han fast leverede illustrationer til partiets blade, indtil han fulgte med sin far over i det nye parti, som han overtog styringen af efter Albert Larsens død i 1994. Kort efter nedlagde han imidlertid partiet, og hævdede så sent som i maj 1995 at have droppet politik. Men så blev han kontaktet af nogle unge mænd fra Roskilde.

Dansk Ungdom blev stiftet den 11. november 1995. I et interview i Danskeren nr. 2 fra april 1996 fortæller formanden Claus Berthelsen og kassereren Kasper Nielsen, at Dansk Ungdom startede som en gruppe af venner i Roskilde, der mente, at »der burde gøres noget ved tingene«.

»Nogle af os havde læst om Peter Larsen, og vi tog kontakt til ham. Det viste sig at han ikke rigtig var aktiv på det tidspunkt, men han ville også gerne være med til at rette op på tingene«, fortæller Claus Berthelsen. Gennem Peter Larsen fik de derefter kontakt til ligesindede grupper af unge på Sjælland, og selv trådte han ind i den nystiftede forenings styregruppe.

Dansk Ungdom blev kollektivt medlem af Den Danske Forening, og selvom ungdomsforeningen officielt var ikke-voldelig, kunne man i den første udgave af det interne medlemsblad bl.a. læse at to af medlemmerne »skræmte livet af en neger. De er nu sigtet for trusler på livet«.

Med rank ryg i Frejas Sal

Interviewet med de to DU’ere blev foretaget af en ny stjerne på DDF’s himmel: Martin Kasler. Han debuterer officielt i Danskeren nr. 1 fra februar 1996, umiddelbart efter Henrik Gade Jensens sidste bidrag til bladet.

Martin Kaslers indlæg i Danskeren, med titlen »Et brev til ungdommen«, kan bedst beskrives som højspændt nationalromantik. Efter en næsten obligatorisk kritik af pædagogerne, der undertrykker de unges naturlige skepsis overfor fremmede (»Det blev kedeligt at være lærer. Men i de senere år er det igen blevet spændende. Små brune børn med ubehjælpsomme forældre befolker nu klasserne.«), slutter Kasler af med følgende advarsel til den danske ungdom om de »truende tider«:

»Hvad ved du? At det at være dansk er noget helt specielt for dig som dansker. At være dansk er noget man har under huden. Der er en samhørighed mellem dig og dit land, som du ikke kan løbe fra og som du ikke kan forklare. (…) At være menneske er at have et tilhørsforhold til sin slægt og sin hjemstavn. (…) Du må se i øjnene, at den tid hvor retten til dit hjemland var en selvfølge, er forbi. I dag må du stride for retten til at gå med rank ryg i Frejas Sal.

Flere og flere unge danskere siger fra og tilslutter sig organisationer som Den Danske Forening og Dansk Ungdom. Her arbejdes der på at sikre Danmark som hjem for dig og dine! Her ses fremtiden i den nationale helstøbthed og ikke i multikulturelle forvirring. Her er beslutningen taget: Danmark vil bestå.«

Andetsteds i bladet bringes en lille annonce med teksten:

»Nyt initiativ.

Danmarks fremtid siger:

Nej til indvandring.

Ja til Danmark.

Vi er Dansk Ungdom.«

Køller og knojern

Dansk Ungdom bliver hurtigt en alvorlig belastning for Den Danske Forening, der næsten revner på midten af uenighed om holdningen til den uofficielle ungdomsafdeling. I hurtig rækkefølge følger nemlig en stribe episoder, hvor de unge højreekstremister gør sig uheldigt bemærkede.

Det trebenede hagekors, den såkaldte Triskolon Den 4. februar 1996 stopper politiet i Roskilde seks unge mænd en bil fuld af våben, bl.a. baseball-køller, knojern og tåregas-spray. Ifølge politiets døgnrapport er de »iklædt tøj med nazi-symboler«, bl.a. armbind med et trebenet hagekors. Udover våbnene er der ifølge politiet en del »nynazistisk propaganda-materiale« i bilen. Ifølge DU’s medlemsblad drejer det sig imidlertid om »lovligt politisk materiale« fra Den Danske Forening. Og ifølge Ekstra Bladet begge dele.

Bag rattet sidder et styrelsesmedlem af Dansk Ungdom, og af de øvrige fem er fire medlemmer af DU, mens den sjette er tidligere medlem af nazi-partiet DNSB.

Anholdelserne satte på ny belastende spot på Den Danske Forenings nazi-problemer, men i første omgang ikke i en grad, der udløste reaktioner fra ledelsen.

Tværtimod udtalte DDF’s næstformand Harry Vinter til Ekstra Bladet, at nazisten Peter Larsen »lyder som en fornuftig ung mand, når jeg taler med ham. Hans fortid gør ham ikke uegnet til at være styrelses-medlem i Dansk Ungdom og medlem af DDF.«

Den opsigtsvækkende episode får da heller ikke ungdomsafdelingen til at dæmpe sig. I medlemsbladet indkaldes tværtimod til Den Danske Forenings sommerstævne med slet skjult forventning om slagsmål:

»Sæt et stort kryds i kalenderen d. 15/16. juni. Da holder Den Danske Forening sommerstævne i Korsør, og det kan forventes, at de autonome og/eller de fremmede vil dukke op og spille med musklerne. Det vil vi også!

DU vil være med til at gøre sommerstævnet til en stor succes.«

Ballonen revner

Vagt ved Den Danske Forenings årsmøde i Korsør 1996. Foto: Frede Farmand Stævnet bliver dog langt fra en succes for Dansk Ungdom. De karseklippede unge går nemlig så højt op i rollen som vagtværn, at ledende medlemmer af DDF kræver dem hjemsendt, og på sommerstævnets anden dag bliver Dansk Ungdom strittet ud.

Officielt lød forklaringen på druk og intern ballade, men i realiteten var det snarere et opgør i Den Danske Forenings ledelse om det politisk smarte ved at have unge nazi-sympatisører som medlemmer, der udløste det røde kort.

Få dage efter offentliggør pressen et åbent brev fra Den Danske Forenings stifter Søren Krarup til foreningens styrelse, hvor han truer med udmeldelse, hvis ikke kollektivt medlemskab afskaffes.

Krarup frygter, at kollektivt medlemskab kan fungere som en trojansk hest for »tvivlsomme og uheldige elementer«, der vil misbruge foreningen. Konkret har han – mere end et halvt år efter stiftelsen af Dansk Ungdom – erfaret, »at en Peter Larsen (…) der har haft forbindelse til et eller andet halv-nazistisk, er medlem af denne ungdomsgruppe og dermed også af Den Danske Forening«.

Brevet bliver også bragt i Danskeren nr. 4 fra september 1996, og her svarer Ole Hasselbalch på kritikken ved dels at forsvare Dansk Ungdom og deres bestræbelser på »at give kritiske unge et ståsted, så at de ikke skubbes over til nazisterne«, dels at klandre Søren Krarup for at have offentliggjort sin kritik i dagspressen.

Ole Hasselbalch undlader dermed at forholde sig til sommerens afsløringer af, at flere af Dansk Ungdom-vagterne på sommerstævnet netop er fuldblods-nazister, der mindre end to uger forud for stævnet heilede offentligt ved nazipartiet DNSB’s hovedkvarter i Greve.

I en anonym kommentar andetsteds i bladet udtrykkes endda klar forståelse for voldsanvendelse mod indvandrere:

»Med kioskrøverier, indbrud, tasketyverier, vold og overfald som hverdagskost er det forståeligt, at en gruppe af de stadig færre tilbageværende danskere taler om at samle et tæskehold for at sætte de unge indvandrere på plads.«

I samme nummer af Danskeren indkaldes til debatmøde i Roskilde med emnet »DDF – udgiverselskab eller kamporganisation?«. Det er Danskerens redaktør dr.phil. Sune Dahlgaard, der skal diskutere foreningens fremtid med stud. phil. Martin Kasler.

Danskerens læsere får hverken at vide, at Dansk Ungdom i mellemtiden har nedlagt sig selv eller at Martin Kasler har overtaget ledelsen af Dansk Ungdoms direkte arvtager ved navn Dansk Forum.

Af Martin Lindblom/Monsun

Dette er den fjerde artikel i serien om Henrik Gade Jensens højreekstreme forbindelser. De foregående tre kan læses her:

Filosoffen og fremmedhadet (Del 1)

Femte-kolonner i Europa (Del 2)

Nazisterne »party-crasher« (Del 3)

Fugl Fønix og fascisterne (Del 5)

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce