Annonce

17. februar 2004 - 10:11

Femte-kolonner i Europa

Sympatien for den gamle nazi-officer er ikke Gade Jensens eneste artikel i Danskeren nr. 5 fra november 1992. På et og samme opslag i bladet skriver både Henrik Gade Jensen, Peter Neerup Buhl og Søren Espersen.

Sidstnævnte skriver om »Muslim-truslen i England«, mens Neerup Buhl bl.a. skriver om u-landenes »demografiske aggression« og deres »femte-kolonner i Europa«:

»Ingen skal påstå, at de ikke var advaret i tide, når skarer fra fjerne riger nu koloniserer vore byer, som snart vil genlyde af bønkaldelser fra minareternes toppe«.

Denne frygt for »demografisk aggression« kommer ligeledes til udtryk andetsteds i bladet, hvor en plakat der sammenligner den nazistiske erobringskrig med nutidens flygtningestrømme, bringes under overskriften »Modtryk« og en forklarende tekst:

»Den gryende modstandskamp sætter sig spor i stadig flere »illegale« flyveblade og lign., der spredes lokalt«.

»To slags aggression«. Plakat optrykt i Danskeren nr. 5, 1992 Plakaten viser under overskriften »To slags aggression« billeder af Hitler og nazistiske tropper stillet overfor en uendelig række af mørklødede mennesker. Ved nazisterne står »Militær aggression«, mens de farvede beskrives som »Civil aggression«.

Ifølge Danskeren og de »illegale flyveblade« fører u-landene – ikke mindst de muslimske af slagsen – altså »formeringskrig« mod Vesten. Og i Vesten sørger »godheds-terrorister« og »fremmed-kollaboratører« for, at de indvandrerkritiskes ytringsfrihed trædes under fode, ikke mindst ved hjælp af den forhadte paragraf 226 b, racismeparagraffen.

I Gade Jensens artikel i Danskeren nr. 5 med titlen »Racerent nysprog«, hånes de omskrivninger, der finder sted i nyoversættelser af gamle klassikere, så sproget og udtrykkene ikke længere opfattes som racistiske. En sådan omskrivning er ifølge Gade Jensen at sammenligne med George Orwells »Nysprog« fra romanen 1984. Som eksempel bruger han bl.a. Shakespeare:

»Når Shakespeare i dag spilles i Oxford, omskrives racistiske udtryk. I Much Ado about Nothing ændres sætningen »Hvis jeg ikke elsker hende, er jeg en jøde« til »Hvis jeg ikke elsker hende, er jeg en fisk«.

I nye udgaver på dansk af Blicher, Blixen og Grundtvig foreligger der et stort arbejde for at oversætte dem til racisme-frit Nysprog i overensstemmelse med straffelovens paragraf 266B. (...) Her som overalt ser vi, at det velmenende er den største fjende af sandhed«, skriver Gade Jensen.

Dræb Niggerne

Ved gennemlæsning af Den Danske Forenings blad står det klare indtryk tilbage, at den naturlige reaktion på det anti-racistiske meningstyranni er direkte aktioner mod flygtninge, indvandrere og såkaldte »fremmedmedløbere«.

I det samme nummer af Danskeren omtales sådanne aktioner anonymt under overskriften »Gør-det-selv-aktion«:

»En modstandsgruppe på Vesterbro i København har i september gennembanket nogle afrikanske narkohandlere. Begivenheden blev først søgt fremstillet i pressen som et »racistisk« overfald.«

Graffiti på Vesterbro i København 1992. Foto: Dok-Foto Ifølge Danskeren drejer det sig imidlertid om almindelige mennesker, der bare er frustrerede over narkohandlen. Hvad bladet ikke nævner, er, at der flere steder i kvarteret er malet nazistiske graffitier med direkte adresse til de gambianske narkohandlere. Prydet med hagekors og SS-tegn lyder parolen: »Kill Dope Niggers«

På samme side i bladet omtales en rasering af kokken Søren Gerickes restaurant natten efter, at han i tv havde »forulempet« nogle »dansksindede deltagere i programmet«. Danskeren konkluderer: »Det vides ikke, hvem der har udført sabotagen, men det antages, at det drejer sig om en københavnsk gruppe, der har opfattet ham som fremmedmedløber.«

Om det er tæskeaktioner eller Nysprog Henrik Gade Jensen skal tale om, fremgår ikke, men ifølge bladets kalender er han igen taler på et DDF-møde, denne gang den 11. november på Esbjerg bibliotek.

Godhedsterrorister

I det sidste nummer af Danskeren i 1992 skrues der op for modstandsretorikken og den slet skjulte støtte til voldelige aktioner mod flygtninge og indvandrere:

Sabotage

Det »beboerkontor«, der er blevet oprettet med tilskud fra Københavns kommune som kontaktled til asylskibet Norröna ved Islands Brygge, er blevet saboteret af ukendte personer. Tidligere havde ukendte forsøgt at kaste skibets fortøjninger los.

Løbeseddel fra DNSB spredt på Bryggen i København november 1992 Den såkaldte »sabotage« bestod i groft hærværk mod det beboerkontor på Bryggen, der gennem længere tid havde forsøgt at dæmme op for rendyrkede nazistiske aktioner mod flygtningeskibet Norröna. Nazisterne fra DNSB smed med løbesedler med titlen »Islands Brygge for hvide«, og på selve skibet blev der i oktober malet to meterhøje hagekors og teksten »Sorte svin«.

Umiddelbart under ovenstående notits bringes en anden, der med overskriften »Sabotage mod moské« omtaler et brandattentat mod den marokkanske moské i København, der udbrændte.

Henrik Gade Jensens bidrag til dette decembernummer af Danskeren er en fem sider lang artikel med titlen »Moralsk terrorisme«.

»Når godhed eller humanitet påberåbes som bevæggrund til at ændre politikken på et område, så kan det kun tages som udtryk for magtsyge«, lyder det fra filosoffen, der skyder med skarpt mod den tidligere ombudsmand, professor Hans Gammeltoft-Hansen.

»Flygtningevenner er godhedsterrorister« hævder Gade Jensen, der ender sin artikel med konklusionen: »Det er ikke racisme, der er noget problem i Danmark, men anti-racisme«.

»Den voldelige modstand«

1993 blev på mange måder et skelsættende år, hvor fronterne generelt blev trukket skarpere op i flygtningedebatten i Danmark. Og for Den Danske Forening i særdeleshed.

Samtidig med at Danskeren sluttede året 1992 af med at hylde nazi-inspireret hærværk, led foreningen for første gang nederlag i en af de mange injuriesager, den siden sin start i 1987 havde rejst mod politiske modstandere. En dom i Østre Landsret den 21. december 1992 fastslog nemlig, at det var i orden at kalde Den Danske Forening »Et sammenrend af forstokkede fremmedhadere«.

Og året 1993 startede ligeså dårligt, da en anden Landsretsdom den 22. januar fastslog, at man gerne må udtale, at foreningen »er kendt for sine racistiske og menneskefjendske tendenser«. I forbindelse med denne sag slog Landsretten desuden fast, »at der som medlemmer af Den Danske Forening har været optaget personer, der har haft tilknytning til yderligtgående politiske kredse af national-socialistisk karakter«.

Kun en uge tidligere havde Landsretten sagt god for, at foreningens lokalkonsulent på Fyn måtte kaldes »kulturracist«.

Striben af juridiske nederlag får imidlertid ikke foreningen til at trække følehornene til sig. Tværtimod skruer Danskeren op for blusset i årets første udgivelse fra februar 1993.

Under overskriften »Med håndens kraft« bringes en detaljeret oversigt over flere års åbenlyst racistiske hærværksaktioner, der konsekvent omtales som »sabotage«, f.eks.:

– Flygtningefamiliers lejligheder i Brøndby saboteres.

– To gymnasieelever saboterer asylcenteret i Gram med en benzinbombe.

– Dansk fremmedkollaboratørs butik saboteres.

– Flygtningebolig saboteres.

– Flygtningebørnehave saboteres.

– Den muslimske skole på Frederiksberg saboteres.

– Indvandrerfritidshjem i Ålborg saboteres.

Ifølge Gyldendals Leksikon defineres sabotage som »planmæssig hindring eller standsning af produktion, forsætlig ødelæggelse af maskiner og materiel som led i økonomisk, politisk eller militær kamp«, og i Den Danske Forenings univers er hærværk mod flygtningefamilier og børneinstitutioner tilsyneladende en naturlig del af »modstandskampen«.

I artiklen, der introducerer oversigten, argumenteres der for, at det drejer sig om »impulsaktioner« udført af »oftest pæne og veluddannede unge«. Ifølge den anonyme skribent kan »den voldelige modstand« kun stoppes på én måde: »Ved at udforme en indvandringspolitik, som folk – især de unge – kan være trygge ved!«

Henrik Gade Jensens bidrag til dette nummer af Danskeren er en artikel med titlen »Privatiser flygtningepolitikken«. Her argumenteres for, at staten bør bestemme mindst muligt og slet ikke føre nogen flygtningepolitik. Hvis folk synes, der skal være flygtninge i Danmark, så må de selv betale for dem, skriver Gade Jensen og konkluderer:

»Det er er dyrt at være god, men gratis at være god på andres vegne. Gid flere danskere var egoister og kun ville være god på egne vegne«.

Jean-Marie Le Pen, leder af det franske højreekstreme parti Front National I samme nummer skriver Peter Nerup Buhl i en artikel om det franske højreradikale parti Front National, at »læsning af Jean-Marie Le Pens bøger synes at afkræfte påstandene om »racisme« og »ekstremisme«.

Og i en oversigt over begivenheder i udlandet får harmen frit løb i beskrivelsen af en anti-racistisk blokade mod en nazi-march i Lund den 30. november, som politiet ender med at aflyse:

»Asylsøgerne, der vælter ind over de svenske grænser, kræver såkaldte menneskerettigheder. Svenskernes ældgamle friheder og rettigheder, først og fremmest mødefriheden og ytringsfriheden, forsvinder stadig hurtigere i det multikulturelle paradis. (...) Også gadefriheden er på vej til at blive kun et minde i det Sverige, som indvandringsinteresserne er i færd med at besætte«.

Også i det efterfølgende nummer af bladet fra april 1993 kan man læse helt ukritiske omtaler af racistisk inspireret vold og hærværk. En algerisk klub på Vesterbro, et asylcenter i Roskilde og Flygtningehjælpens kontorer i Næstved er brændt af, og »formanden for Christianshavns beboerhus, som har stået for kontakten til jugoslaverne på asylskibene i Københavns havn, er blevet gennembanket. Flere unge flygtninge er ligeledes blevet banket«, meddeler bladet lakonisk, og indkalder samtidigt til offentligt møde i Københavns Sydhavn.

Af Martin Lindblom/Monsun

Dette er den anden artikel i serien om Henrik Gade Jensens højreekstreme forbindelser. Den første kan læses her:

Filosoffen og fremmedhadet (Del 1)

Nazisterne »party-crasher« (Del 3)

»Hang the Nigger« (Del 4)

Fugl Fønix og fascisterne (Del 5)

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce