Annonce

29. oktober 2003 - 14:17

Kirkeministerens spindoktor er højreekstremist

Siden november 2002 har mag. art. Henrik Gade Jensen, i forbavsende ubemærkethed bestridt posten som medierådgiver for kirkeminister Tove Fergo (V). Det er stort set undgået offentlighedens opmærksomhed, at Venstre-ministeren med ansvar for kirkelige og religiøse anliggender har udvalgt en person, der er kendt og omstridt for sine ekstreme holdninger og position på den yderste danske højrefløj.

Filosoffen Peter Kemp har således beskrevet Henrik Gade Jensens synspunkter som »racisme af værste skuffe«.

Og Århus-biskoppen Kjeld Holm udtalte til Kristelig Dagblad: »Jeg blev rystet, da jeg hørte om ansættelsen. Jeg forstår simpelthen ikke, at en minister fra partiet Venstre udpeger en spindoktor, der i høj grad har sin åndelige baggrund i ultra-højreorienterede foreninger«.

Til højre for højrefløjen

Selvom Henrik Gade Jensen efter ansættelsen som spindoktor har lukket sin personlige hjemmeside, har han ikke opgivet de højreekstreme synspunkter, som han tidligere formulerede som skribent i Den Danske Forenings blad, Danskeren. Siden ansættelsen i november 2002 har Henrik Gade Jensen leveret en lang række debatindlæg i aviserne, der primært har to budskaber.

– Hans ene hovedbudskab er, at islam ikke kan forenes med det moderne vestlige samfund. Det kan kun kristendommen, »den eneste menneskelige religion«, siger samfundsforsker René Karpantschof, der har studeret den danske højrefløj.

Det andet hovedbudskab er, at den nuværende borgerlige regering, bortset fra statsministeren, består af »en flok partifæller, der kujoneret viger tilbage«. Ifølge kirkeministerens pressechef er det derfor kun »højrefløjen«, der kan redde Europa fra den igangværende islamisering.

– I Henrik Gade Jensens skræmmebillede er det en udvikling, som har fået Storbritannien til at overveje at »afskaffe julen som fest«, og som herhjemme »er i gang med at indføre sharia i den borgerlige retsstat«, siger René Karpantschof.

Han mener, at kirkeministerens pressechef dermed afslører »et lidt besynderligt forhold« til den regering og det særlige samfundsområde, som hans egen minister er ansvarlig for.

– Han prædiker ufortrødent sin åbenlyse religiøse intolerance og placerer sig selv langt til højre for de »kujonerede« regeringspartier og deres »politiske korrekthed«, siger Karpantschof.

Om Henrik Gade Jensen fortsat har kontakt til den yderste højrefløj i Danmark, er ifølge Rene Karpantschof »et irrelevant spørgsmål«:

– Henrik Gade Jensen er den yderste danske højrefløj, lyder vurderingen fra samfundsforskeren.

Flygtningepolitik er godhedsterrorisme

Henrik Gade Jensen har ikke bare været pressearbejder for Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti. Han har også i mange år haft forbindelse til præste-fætrene Søren Krarup og Jesper Langballe, der begge er medlemmer af Dansk Folkeparti og har været medstiftere af Den Danske Forening.

I 1992 udgav de tre det såkaldte »Frihedsbrev 92« mod EU, og i årene 1992-1995 var Henrik Gade Jensen skribent og anmelder for det højreekstreme blad, Danskeren.

Her optrådte Henrik Gade Jensens artikler side om side med utilsløret hetz mod etniske minoriteter og positiv omtale af fremmedfjendske overfald, ildspåsættelser og bombeaktioner. Voldshandlinger, der i Danskeren blev beskrevet som »sabotage« og forståelige »gør-det-selv aktioner«, som led i det formanden for Den Danske Forening, Ole Hasselbalch, kaldte »national modstandskamp«.

En anden fremtrædende aktivist i Danskeren var og er Peter Nerup Buhl, der i 2001 opfordrede til at oprette »koncentrationslejre« og bedrive »etnisk rensning« i kampen for Glistrups »muhamedanerfrit Danmark«.

Henrik Gade Jensens bidrag til dette selskab er hans promovering af den såkaldte Tidehvervs-teologi.

»De sorte præster« Søren Krarup og Jesper Langballe er frontfigurer for denne særlige højre-kristne opfattelse, hvor menneskerettigheder og den europæiske oplysningstradition med Henrik Gade Jensens ord bliver til »moralsk terrorisme«, og tilhængere af en human flygtningepolitik bliver til »godhedsterrorister«.

Overhovedet det at føre en flygtningepolitik er en moralsk afpresning af offentligheden og på den måde terror, hedder det sig. »Derfor gør det så ondt, når den danske flygtningelobby med politikerne som nyttige idioter forsøger at gøre flygtningesagen til en moralsk sag«, som Henrik Gade Jensen udtrykker det.

I Tidehvervs-teologien er moral og næstekærlighed en ren privatsag, og staten bør derfor, ifølge Henrik Gade Jensen, »slet ikke føre nogen flygtningepolitik«.

Sympati for SS-officer

Henrik Gade Jensen formår også at vende op og ned på forholdet til nazisme. De største aktuelle lighedstræk med Hitlers nazistiske regime finder Henrik Gade Jensen hos studenteroprøret i 1968 og i selve det, at nutidens politikere planlægger samfundet og finder statslige løsninger på forskellige områder.

Det gælder især på flygtningeområdet, hvor et tidligere forslag fra Kristeligt Folkeparti om »at gøre kvoten af asylanter større af humanitære grunde« sidestilles med nazisternes holocaust med kommentaren: »Kvoter var noget, som Eichmann benyttede sig af, da han skulle beregne kapaciteten i de tyske udryddelseslejre«.

Til gengæld er Henrik Gade Jensen fuld af beundring for den tidligere SS-officer og daværende leder af det højreekstreme tyske Republikaner-parti, Franz Schönhuber, ligesom han kun har ros tilovers for formanden for det stærkt fremmedfjendske Dansk Forum, Martin Kasler, og dennes udtalelse om sit slægtskab med nazismen.

Ifølge René Karpantschof kommer Dansk Forums slægtskab til nazisme blandt andet til udtryk ved gruppens tro på det nationale folkefællesskab, gruppens fremmedfjendske, voldsforherligende og til tider nazistisk klingende retorik samt det faktum, at flere medlemmer, dengang gruppen hed Dansk Ungdom, havde direkte forbindelser til danske nazister.

– Mindst to ledende medlemmer og en fraktion af ukendt omfang var nazistisk orienteret, og flere af disse medlemmer lavede både før og efter deres indmeldelse i Dansk Ungdom politisk motiverede aktiviteter med nynazister og personer fra nynazistiske kredse, siger René Karpantschof.

Kirkeminister Tove Fergo vil ikke udtale sig om sagen.

Af Martin Lindblom/Monsun

Opfølgende artikel på Modkraft

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce