Annonce

Af Margit Kjeldgaard
7. marts 2014 - 17:39
Der er stadigvæk for stor forskel på mænds og kvinders løn. Målret lønkravene, indfør kvoter i daginstitutioner og giv fuld lønrefusion under barsel ! Det kønsopdelte arbejdsmarked - lønforhandlinger Over halvdelen af kvinderne på arbejdsmarkedet er ansat i den offentlige sektor - især i den kommunale sektor - hvor de passer børn, underviser, gør rent og yder omsorg for ældre. Under 20 % af...
Fagligt
8. marts 2016 - 0:10
40 år efter vedtagelsen af ligelønsloven viser det borgerlige flertal en uhørt foragt for ligestilling, ved at svække på lovens krav om kønsopdelte statistikker.
Fagligt
23. november 2015 - 11:26
Overenskomstsystem og fagforeningsstruktur i Danmark er en hindring for at kamp for ligeløn for alvor kan komme højt på den politiske dagsorden.
Kvindekamp
11. marts 2013 - 14:24

Annonce