Annonce

<p>EU</p>

Af Jørn Andersen
23. april 2013 - 5:22
Hvis ikke EL snart opbygger udenomsparlamentarime, ender vi med at administrere nyliberal nedskæringspolitik. Som Syriza.
Af Steen Gottlieb
21. april 2013 - 12:47
Udmeldelse af EU og opløsning af samme organisation vil være meget store tilbageslag.
Af Rina Ronja Kari
18. april 2013 - 8:11
I et demokrati skal vi konstant arbejde med, hvordan vi sikrer størst mulig indflydelse - ikke kun for dem med penge.
Af Erik Christensen
17. april 2013 - 19:47
Mange ved meget om EU’s dårligdomme, men de fleste meget lidt om dets muligheder. I Lissabontraktatens artikel 11 fik EU et lille kim til deltagelsesdemokrati indført ved at give borgerne mulighed for at deltage i et direkte demokrati: Det europæiske borgerinitiativ. En gruppe borgere fra 15 forskellige lande foreslår at indføre en ubetinget basisindkomst (borgerløn) for alle borgere i Europa. En sådan grundlæggende ydelse skal være universel, individuel og høj nok til at forhindre fattigdom og samtidig give mulighed for aktiv deltagelse i samfundet. Basisindkomstinitiativet blev godkendt af EU-Kommissionen den 14. januar i år. Alle underskrifter skal være indhentet inden 14. januar 2014. http://basicincome2013.eu/ubi/da/?doing_wp_cron=1366190167.5916199684143... Støt verdens første direkte digitale og transnationale redskab for et deltagelsesdemokrati!
Af Søren Søndergaard
14. april 2013 - 23:09
Skal handlefriheden genvindes, så kræver det kamp mod EU's indre marked!
Af Louise Pedersen
4. april 2013 - 13:37
EL skal ikke lave en SF, hvis højredrejning startede med, at de efter nogle år i parlamentet, begyndte at gå ind for EU.
Af Rosa Lund
2. april 2013 - 9:22
EUs udvikling skriger på en venstreorienteret og antikapitalistisk kritik. Fra Enhedslisten.
Af Jakob Lindblom
1. april 2013 - 11:06
Enhedslisten er den eneste trussel mod at Folkebevægelsen kan genvinde mandatet.
Af Rina Ronja Kari
26. marts 2013 - 13:38
Uanset hvad man mener om russiske rigmænd, har den cypriotiske befolkning overtaget en massiv gæld.
18. januar 2017 - 12:24
Der er masser af problemer med EU, mener SF og Enhedslisten. Men trods den fælles skepsis er partierne dybt splittede i EU-spørgsmålet. Det kom til udtryk ved Modkrafts debatarrangement mellem Holger K. Nielsen (SF) og Søren Søndergaard (EL).

Sider

Annonce