Annonce

3. januar 2012 - 1:15

Forsvarer Elmquist: ROJ TV bliver frikendt

ROJ TV bliver frikendt.

Så klart og kontant forudser forsvarsadvokat Bjørn Elmquist dommen i retssagen mod ROJ TV, der falder 10. januar 2012 klokken 13 i Københavns Byret.

-  Da jeg hørte anklagers procedure i retten, var jeg klar over, at det ikke kunne blive andet end frifindelse, siger forsvarsadvokat Bjørn Elmquist, netop som han kommer ud fra retsbygningen efter at have fremlagt sin forsvarsprocedure.

JPEG - 185.9 kb
foto:lilsim

I sin fem-timers procedure på sidste og 30. retsmøde, hævder Elmquist, at anklagemyndigheden ikke har bevist, at den kurdiske tv-station med dansk sendetilladelse opildner til terror:

-  Anklagemyndigheden har ikke leveret konkrete beviser for at tv-klippene har været talerør for en organisation, der udøver terror.

Forsvarer peger på, at det helt centrale spørgsmål om skyld er, som anklageskriftet siger: ”om ROJ TV har fremmet virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger, der forbudt ifølge straffelovens § 114e” og om ”ROJ TV i gentagne tilfælde har udsendt indslag for PKK” …. og dermed ”har været talerør for PKK ….. og drevet propaganda …. ” (se hele ordlyden i anklageskriftet herunder)

-  Hvis ikke der er tilstrækkeligt belæg for at kalde udsendelserne propaganda, så er sagen ikke længere. Så skal der ske frifindelse. Kort og godt.

JPEG - 211.6 kb

Dobbelt frikendelse

De to tiltalte selskaber skal også frikendes i forhold til at få konfiskeret deres sendetilladelse, siger forsvarer.

Han peger han på, at dels kan retten ikke frakende de to tiltalte selskaber sendetilladelsen; selskaberne har nemlig ikke misbrugt deres stilling.

De har handlet i god tro med tre, nærmest fire ”frikendelser” fra Radio- og tv nævnet i perioden 2005 til 2011.

Samtidig kan et moderselskab ikke gøres ansvarlig for et datterselskabs handlinger.

Så hvis ROJ TV endelig skulle blive kendt skyldig i ”at opildne til terror,” så må det blive en ommer. For de har handlet i god tro og med blåstempling af Radio- og tv nævnet.

Hvis dommerne bliver enige om, at ROJ TV har overtrådt straffeloven § 114e, så må tiltalte tv-selskaber have lov til at rette op på de tv-udsendelser, de sender fremover. De skal korrigere fejlen, og dermed beholde sendetilladelsen.

ROJ TV vil på den måde forsætte med at transmittere kurdisk kultur og nyheder globalt til 28 millioner kurdere i en ny form, der ikke støder som propaganda.

Som sanktion foreslår forsvarer, i givet fald af dom om skyld, en reduceret bøde på max 500.000 kroner i alt til begge tiltalte selskaber, overfor anklagers krav om bøder på 20 millioner kroner.

JPEG - 43.6 kb

Hvis ROJ TV kendes skyldig i propaganda, skal Tyrkiets konstante overtrædelse af menneskerettighederne i spil

Kun hvis retten mener, at ROJ TV har lavet propaganda, skal retten tage stilling til, om PKK er en terrororganisation.

Men i så fald skal retten også tage virkeligheden i Tyrkiet alvorligt, kræver Bjørn Elmquist helt i tråd med det forsvar, han fra starten af retssagen anlægger med krav om 11 vidner, der kan fortælle om forholdene for en undertrykt kurdisk befolkning og en nærmest ikke eksisterende pressefrihed styret hårdt af streng stats-censur.

Men allerede på første retsmøde forbyder retten forsvarer af føre sine 11 vidner, heriblandt Oluf Jørgensen, Christian Scherfig, Leyla Zana og flere danske journalister, der har arbejdet i Tyrkiet og kender til arbejdsforholdene.

Se listen over alle forsvarers 11 forbudte vidner hos Arbejderen

JPEG - 316.3 kb
Leyla Zana besøgte Københavns Byret som tilhører, ikke som det vigtige vidne forsvarer Bjørn Elmquist ønskede, foto: lilsim

Retsprincipper brudt gennem 30 retsmøder

I følge gældende danske retsprincipper har en tiltalt ret til forsvar og til reel adgang til kontradiktion. Tiltalte skal have mulighed for at kunne føre egne vidner og vise supplerende bevismateriale, fortsætter Elmquist i sin procedering og konkluderer, at forsvarer er blevet afskåret fra at gøre begge dele af retten med argumentet: ”ikke relevant for sagen”.

Den slags afvisninger og tilsidesættelse af retsprincipper giver forsvarer mulighed for at begære sagen afprøvet på ny i Landsretten.

Er der lige ”våben” for begge parter, spørger forsvarsadvokaten de tre dommere og beder dem nøje iagttage dette forhold.

Han tydeliggører den ulige position og forhold for forsvarer og anklager i et moderne David/Goliat-billede: som ”slangebøsse mod en bazuka”.

JPEG - 63.6 kb

Anklager har fået godkendt alle sine vidner og har også haft to anklagere til at føre sagen. Bjørn Elmquist blev nægtet at få en hjælpe-advokat og blev afskåret fra at føre 11 af sine 15 vidner.

Elmquist peger også på, at objektivitetsprincippet er blevet tilsidesat i adskillige tilfælde:

-  når anklagemyndigheden har fungeret både efterforskning og anklagemyndighed

-  når vidneafhøringer fra Tyrkiet bliver godkendt af retten, velvidende at retssystemet dér tillader en anklagemyndighed af afhøre vidner, der samtidig bliver presset og truet til at levere et givent vidneudsagn mod en mildere straf

-  når distancen til anklagers bevisførelse lader til at være påvirket af endog meget snævert samarbejde mellem fremmede magters myndigheder, ambassader og regeringer, hvor en anklagemyndighed i Danmark ikke må lade sig påvirke af pres fra nogen

Det kan heller ikke retfærdiggøres, at sagen har taget så lang tid. Den såkaldte ”tempo-maksime” kræver ifølge menneskerettighederne, at en sag ikke må ske uden så megen forsinkelse, at den bliver af ”betydelig belastning”.

ROJ TV-sagen har nu varet godt seks år.

”Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol”, citerer forsvareren menneskerettighedernes artikel 6.

JPEG - 436 kb
Megafon for Ytringsfriheden, Den Danske Pavillon - Venedigbiennalen 2011, foto:lilsim

Den vigtigste af alle frihedsregler er presse- og ytringsfriheden

Presse- og ytringsfrihed er en af de vigtigste frihedsregler, siger Elmquist og fremhæver sagen mod ROJ TV som den første straffesag af sin art med tiltale mod en tv-station, med en bred sendeflade, på flere sprog og med en målgruppe af befolkninger fra forskellige lande, der lever i undertrykkelse og uden demokrati.

Og som en yderst sjældenhed, er anmelder den tyrkiske stat, en fremmed stat.

Der er ikke demokrati i Tyrkiet, staten overtræder systematisk konventioner om menneskerettigheder, som de har underskrevet og lovet at overholde.

JPEG - 36.1 kb

Og Tyrkiet er det land, der i 2010 fik flest domme ved Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol. Tortur i fængslerne og et retssystem, der igen og igen bliver kritiseret af menneskerettighedsorganisationer som af Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Thomas Hammarberg.

Læs om Thomas Hammarbergs kritik af Tyrkiet

Virkeligheden i Tyrkiet kræver forsvarsadvokat Bjørn Elmquist gældende, når han nu blev forhindret i at føre de 11 vidner, der alle ville kunne fortælle om de undertrykkende forhold, der eksisterer for både presse- og ytringsfriheden i Tyrkiet.

Ligesom han også fik afvist af retten at vise tv-klip fra den helt anderledes mangfoldige sendeflade ROJ TV egentlig har, end den sølle promilledel nyheder, som anklagemyndigheden har fået skaffet direkte og via bestilling hos de tyrkiske myndigheder og har fremvist i retten.

Ikke ét eneste klart bevis for terror

Forsvarer nævner, at der i anklagers udvalgte og i retten fremviste tv-klip ganske vist har været mange udtalelser fra PKK, men ”de er alle i citation”, siger han.

Ikke én eneste gang har anklager leveret et klart bevis for, at en tv-udsendelse i ROJ TV har ført til terror.

-  Er det fremme af terror?

ROJ TV gør som alle mulige andre globale tv-stationer gør, nemlig at citere og bringe udtalelser fra oprørere i fx Iran, Egypten og Syrien.

Hvis de er terrorrister, så skal også både FN og EU og en masse andre lande til at passe på, mener forsvarer.

Hvis retten havde tilladt forsvarer at vise bredden af sendefalden på ROJ TV, ville det fremgå, at mange andre vinkler på PKK også er tilstede på ROJ TV’s sendeflade.

Sammenligner anklagemyndigheden med taskenspillere

Allerede tidligt i forsvarsproceduren, gør forsvarsadvokat Bjørn Elmquist det klart, at sigtelsen mod ROJ TV alene går på, om tv-udsendelserne opildner til terror.

Med dette rene snit afskærer forsvarer anklagemyndighedens konspiratoriske og politiske del af påstande i anklagen, om at PKK er en terrorbevægelse, som styrer den kurdiske tv-station i økonomi- og personaleforhold, såvel som i tidligere kurdiske tv-stationer.

JPEG - 45 kb

Bjørn Elmquist beskylder anklagemyndigheden for at forhale hele sagsforløbet ved på 8. retsmøde pludselig at snigløbe retten med at lancere disse nye konspiratoriske og søgte sammenhænge, der på ingen måde hænger sammen med den egentlige sigtelse fra Justitsministeriet om at opildne til terror. Han kalder grebet for ”komplet urelevant for sagen”.

-  Det er som at opleve en taskenspiller, der snyder ved at vise noget frem i den ene hånd, mens han lokker os samtidig til at se på den anden hånd – og pludselig er det et nyt kort i den første hånd ….

Det handler KUN om de udsendte tv-udsendelser, understreger Elmquist.

Ingen beviser af 100 %’s sikkerhed

Anklagemyndigheden har ellers brugt mange kræfter på at fremvise dokumenter, regnskaber, fotos suppleret med rapporter og vidneudsagn – alt for at få sagen til at handle om, at PKK styrer en terrorbutik.

Hvad PKK foretager sig organisatorisk vedrører overhovedet ikke ROJ TV – det er ikke relevant for sagen.

Og lige så meget anklagemyndigheden har forsøgt at styre fokus væk fra sigtelsens kerne og zoome ind på hentydninger, formodninger og sandsynligheder, er de ikke kommet op med beviser af 100%’s sikkerhed.

Anklagerne har på skift raset, hånet og forsøgt at få ROJ TV fremstillet som én stor terrorkonspiration. Men det eneste der er sket er, at man som tilhører kun sidder tilbage med ét brændende spørgsmål:

-  Hvis beviserne er så tydelige, hvorfor er anklagerne så, så aggressive?

Vicestatsadvokat Anders Riisager og politiassessor Jakob Buch-Jepsen kunne jo blot sætte beviserne op på dommerskranken som et dominospil – og vupti – med en enkelt håndbevægelse ville alle se beviserne gå op i en højere enhed.

Men sådan er det jo ikke!

Derimod ser det ud til, at WikiLeaks-dokumenterne beviser, at der er blevet handlet i porten i NATO om en tv-station for posten som generalsekretær.

Selv den daværende danske justitsminister bekræfter, at møderne omtalt i de lækkede diplomat-referater har fundet sted.

Forsvarer Bjørn Elmquist mener, at hele det danske retsvæsen er til eksamen i denne sag og spørger:

-  Kan det danske retsvæsen mon håndtere en så politisk inficeret sag uden at retsstaten lider skade?

JPEG - 46.6 kb

Efterskrift:

Den tyrkiske stat overgår sig selv i undertrykkelse af sin befolkning i 2011

Mens de tre byretsdommerne formodentlig i disse dage er ved at finde frem til sagens udfald, har virkeligheden i Tyrkiet for længst overhalet den undertrykkelse, vi som tilhørere har lagt øre og øjne til siden 15. august og gennem 30 retsmøder:

To dage før nytårsaften dræbte det tyrkiske luftvåben 35 unge civile kurdere.

49 journalister og andre mediefolk er fængslede i løbet af december. Mens der allerede i forvejen sad fængslet 63 mediefolk.

I gennemsnit bliver der arresteret 40 mennesker dagligt i Tyrkiet.

Den tyrkiske stat har i den grad overgået sig selv i undertrykkelse af sin befolkning i 2011.

Tilstandene for mindretallene i Tyrkiet er bombet tilbage til 90’erne, hvor Den Dybe Stat dræbte borgere hemmeligt.

Forskellen på 90’erne og i dag er bare, at nu er Den Dybe Stat SELVE staten, hvisker kurderne i mit øre ....

Annonce