Annonce

22. april 2013 - 11:18

Anklager beklager misvisende look-alike regnskab 400 gange

Retsmøderne 21, 22, 23 og 24 i appelsagen mod ROJ TV i Østre Landsret, 10., 11., 15. og 17. april 2013

- Jeg HAR sagt det for firehundrede gang!

Nærmest råber anklager ud i retslokale 17 over mod forsvarerne, som svar på endnu en påtale fra forsvarer om den indrømmede og tydeligt misvisende måde det kendte revisionsfirma KPMG har opstillet en rapport, bestilt af anklagemyndigheden med et ganske særligt formål.

Er anklager på dybt vand, når han i en bestilt opgave fra revisionsfirmaet KPMG fremviser urigtige fiktive regnskabsopstillinger i ROJ TV-sagen? Foto:LILSIM

KPMG har nemlig 21. oktober 2010  fået til opgave at lave en sjælden og afgrænset ”regnskabs-leg”, de skal lægge tal sammen fra ROJ TV’s og Mesopotamia’s regnskaber og se om de kan få dem til at matche med beløbene på nogle helt andre regnskaber, som belgisk og dansk politi har fundet ved ransagninger hos kurdere.

Men legen er gået så vidt, at revisor-konsulenterne har tilladt sig at skrive bogstaverne ”EMB” ind under ROJ TV’s reviderede regnskaber i et fiktivt opstillet sammenligningsskema. For de vil vise det, de er bestilt til, nemlig at ”det fremstår at relatere sig til”. ”EMB” skulle ifølge anklager være PKK-regnskaber.

Det de højt lønnede revisorer er hyret til at vise, er at nogle beløb sammenlagt fra de forskellige regnskaber næsten matcher, som de i konklusionen anfører som: ”meget høj grad af sammenfald”.

Og da forsvarer Steen Bech så endnu en gang påpeger, at det er misvisnende, når KPMG i deres fiktive skema har indskrevet ”EMB” under ROJ TV’s regnskaber, for betegnelsen har aldrig været forekommet i hverken ROJ TV’s eller Mesopotamia’s regnskaber, så er det, anklager udbryder i ærgrelse og overdrivelse om 400 gentagelser.

Men vi forstår det godt, det ER nemlig vildt forvirrende at se på skemaet på tv-skærmene i retssalen og skulle lade som om, det der står skrevet, ikke står der alligevel. Ja, det kunne endda meget nemt opfattes som manipulerende.

Lidt ligesom når opfinderne af revisionslegen, de to revisorer fra KPMG, også svarer forsvarsadvokat Bjørn Elmquist på spørgsmålet om opgavens fokus:

- Vi forholder os kun til det, der hedder ”EMB”, det er opgaven.

Og dog, for i retsbogen fra Byretten står der om opgavens præmis:

”Revisor Torben Lange forklarede, at de i revisionsberetningen har redegjort for det arbejde, de har udført. De havde udført det arbejde, som de var blevet bedt om. De har ikke forholdt sig til bevisværdien af materialet. De har alene forholdt sig til teksten på bilagene og har ikke forholdt sig til, hvordan bidragene til ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV reelt er ydet.

Det er rigtigt, at de ikke kunne vide, hvor pengene reelt kommer fra.”

Og endnu et citat retsbogen, om researchgrundlaget:

”Revisor Torben Lange oplyste, at KPMG ikke søgte at indhente noget fra Belgien, idet de fra politiet havde fået alt det materiale, som politiet var i besiddelse af. Når der har foreligget materiale for en periode, har KPMG spurgt politiet, hvis der har manglet noget tilsvarende materiale for andre relevante perioder. KPMG har ikke haft bankkontoudtog for ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV, men alene bogføringsbilag. Vidnet har ikke set bogføringsbilag eller offentligt tilgængelige regnskaber for Belgien”.

 

Hvor mange gange kan man spørge en revisor, om han har gjort sit arbejde godt nok?

Anklagemyndigheden bombarderer gennem to hele retsdage begge ROJ TV’s revisorer med spørgsmål, drevet af en formodet hensigt om at afsløre læk i de ellers pletfrie årsregnskaber fra den kurdiske tv-station og selskabet bag.

Men lige vidt kommer de.

For revisor Bjørn Grænge Hansen og daværende chef-revisor, Flemming Nejstgaard, fra revisionsfirmaet Nejstgaard & Vetlov, svarer igen og igen, om end forskelligt formuleret:

- Der er ikke dokumentation for forbindelser til PKK i regnskaberne for ROJ TV eller selskabet Mesopotamia Broadcast.

Og så burde den egentlig slutte der.

Eller som forsvarer Steen Bech udtrykker det:

- ROJ TV lever af tilskud, og så er den ikke længere!

 

”Hvis man møder op til hvidvaskningsmøder hos Danske Bank, så har man nok ikke noget at skjule”

- Har du været kritisk nok? Spørger anklager Grænge Hansen, der på gerningstidspunktet er den  nyuddannede revisor, der har fingrene helt nede i bilag, boner og bar’ regnskabskolonner.

- Jeg har været så kritisk, som jeg skal være, svarer han.

Firmaet Nejstgaard & Vetlov er stadig tv-stationens og selskabets revisor, for ”de har valgt at blive til landsrettens afgørelse”; samme firma i 10 år.

Chefen i revisionsselskabet, Nejstgaard & Vetlov fortæller om de årlige møder han stiller op til hos både Danske Bank og hos politiet om hvidvaskning, sammen med selskabets direktør.

Ej heller her er der noget at komme efter. Selvom Danske Bank tager spadestikket dybere end en revisor gør ved også at undersøge, hvor en pengegiver har sine støttebeløb fra.

- Hvis man møder op til hvidvaskningsmøder hos Danske Bank, så har man nok ikke noget at skjule, konstaterer Nejstgaard.

Det er samme Danske Bank, der er med til at oprette systemet med en bankboks, som helt lovligt kan benyttes til at indsætte beløb på ROJ TV’s støttekonto i banken.

Anklager spørger indtrængende revisor Grænge Hansen:

- Ibrahim Ayaz (daværende aktionær og medlem af bestyrelsen for ROJ TV) kom med 12 til 15 mio., var det ikke lidt skummelt? Undrede du dig ikke over, hvor pengene kom fra?

- Nej. Vi vidste jo, hvor pengene kom fra.

Han undrer sig ikke over de store støttebeløb, bare der er navn på indbetaler. Han ved, at virksomheden søger efter midler, fra fonde og andre muligheder. Og han er slet ikke i tvivl om, at kurderne kan indsamle midler via tv-kanalen, der rækker ud i hele verden.

- Vi går ikke på fornemmelser, vi går på dokumentation, svarer Bjørn Grænge.

- Vi tog stilling til tallene og ikke andet, siger Nejstgaard, der i dag er pensioneret revisor og tidligere partner.

Selvfølgelig drøfter revisorerne indgående forholdene omkring ROJ TV. Det er uundgåeligt med den megen hype, der hersker fra alle sider gennem alle årene. Men ”alt er bogført”. ”Vi forholder os til de faktiske forhold”.

Den eneste gang Grænge Hansen er tæt på at lave en revisionspåtegning, er da bestyrelsesformand, Henrik Winkel vil have flere nedskrivninger end der er dokumenterende bilag for.

Det handler om den fyrede direktørs private overbrug, sat på en mellemregningskonto. Alle årene er dette et gennemgående problem, og efter 31 retsmøder i Byretten og indtil videre 24 retsmøder i Østre Landsret, ved vi nu, ender med at blive den endelige årsag til direktørens fald.

Der falder aldrig dom i Belgien

240 computere og 114 eksterne harddiske konfiskerer belgisk politi ved ransagning hos tv-produktionsselskabet ROJ NV i 2010.

Det fortæller politikommissær Chris, der målrettet har arbejdet med at undersøge og kortlægge PKK siden 2006. Men der er endnu ikke faldet én eneste dom. Der er heller ikke blevet lukket foreninger, organisationer eller virksomheder. Og der er ingen anholdte kurdere.

Men vi arbejder på det, forsikrer Chris på retsmøde 21.

- Vi skal først kortlægge og bevise strukturen, siden skal vi bevisliggøre, at PKK er en terrororganisation.

Der er ingen sigtelser mod ansatte i ROJ NV eller andre kurdere.

Ej heller de, som har været undersøgt, varetægtsfængslet i et par dage i forbindelse med ransagningerne i 2010. Og der er ikke hjemmel i belgisk lov til at sigte journalister for propaganda.

Først i februar 2013 har en Jihad-sag medført ny lovgivning, som politikommissæren mener vil kunne føre til indgreb mod kurderne i fremtiden.

”Lysbalance”, (”Light Balance”) kalder kunstner Tala Madani dette oliemaleri på lærred fra 2012, Moderna Museum, Malmö, foto af maleri: LILSIM

Annonce