Annonce

23. oktober 2013 - 15:40

Kræv solidaritet og nærhed ved kommunevalget !

Der er en tendens til, at danske socialister ikke prioriterer den politiske kamp i kommunerne. Det er sjovere at bekæmpe nazister og andre på højrefløjen. Og det er vigtiger at være solidarisk med kampen i den tredje verden.
 
Det kan der være noget om, men tingene hænger alligevel sammen. Opfattelsen af velfærd og solidaritet er ikke kun lokalt eller nationalt, så når vi kæmper for bedre vilkår i kommunerne hænger kampen sammen med modstanden mod statens stramning af kommunernes muligheder for selvbestemmelse. Den hænger sammen med kampen mod statens stramninger på de sociale områder, herunder indsatsen for international solidaritet.
 
Kort sagt hænger kampen for velfærd og solidaritet sammen med den ideologiske og værdipolitiske kamp. Basta  :o)
 
Dertil kommer at kommuner og regioner bruger to-trediedele af de offentlige udgifter! Hvis det er klassekamp at slås for en bedre omfordeling af de offentlige midler, så kan de 2/3 af kampen ske i kommuner og regioner.
 
Det er også derfor regeringer af forskellige kulør altid  bruger styring af kommunernes udgifter som et vigtigt led i stramning af de offentlige udgifter. Når der sker afskedigelser indenfor det offentlige, så sker det i kommunerne og regionerne. Det går ud over hjemmehjælpen for de gamle og pasning af de syge på hospitalerne.
 
Det værste er at kommunernes repræsentanter i Kommunernes Landsforening er med til at blåstemple regeringens stramnings politik i de årlige forhandlinger med Indenrigsministeriet. Inden regering og kommuner lægger deres årlige budgetter afholder de lukkede forhandlinger uden offentlig adgang, hvor kommunernes repræsentanter binder sig til begrænsninger i kommunernes økonomi og handlefrihed. Kommunernes repræsentanter har mere travlt med at opfylde regeringens stramninger end opfylde lokalbefolkningens behov.
 
Der er ellers nok at tage fat på. Kommunerne kan få en vigtig rolle i at formindske skaderne ved krisen og arbejdsløsheden. Fremskyndelse af investeringer i renovering og isolering af offentlige bygninger kan skabe mange private og offentlige arbejdspladser samtidig med at holde på varmen og spare på energien. Uddannelse af de ledige er en investering i fremtiden. Bedre pasning af børn, ældre og syge giver en lille merudgift men stor glæde og tilfredshed.
 
Så min opfordring til alle vanetænkende sløve bananer på venstrefløjen er "Slå ørerne ud og følg med i, hvad der foregår i vores lokalsamfund." Stem på de kandidater, der tør stille sig op på sæbekassen og tale moderpartiet imod. Stem på dem, der vil solidaritet og velfærd. Støt de etnisk underprioriterede, der også skal kæmpe mod snæversyn og fordomme. 
 
Ja, er det ikke snart på tide, at vi får en borgmester med kurdisk baggrund udenfor København?   
 
;o)

Annonce