Annonce

25. januar 2015 - 11:10

Grækenland: Helt nye chancer på vej

En fælles venstrefløj kræver fælles mål

En Syriza-regering kan totalt ændre Europas venstrefløj - til det bedre.

Hvis Syriza vinder det græske parlamentsvalg i dag og kan danne regering alene, får det vidtrækkende følger i hele Europa.

En Syriza regering vil give europas venstrefløj en helt ny chance for at få vendt op og ned på sig selv. Jeg vælger ordet ”chance”, fordi jeg er overbevist om at positive muligheder kan ventes forude.

Og jeg mener i højeste grad at det er på tide at Europas venstrefløj får vendt op og ned på sig selv: De sidste mange år har været en lang kæde af nederlag og tilbagetog. Nedskæringspolitikken har gjort store landvindinger og resultaterne har været yderligere tilslutning til forskellige højrepopulister. Udhulingen af velfærdsrettigheder har ført til de forkerte reaktioner. En populistisk højrefløj er blev aktiv og levende. Det samme er kun sket få steder for venstrefløjen.

Men det kan blive anderledes: Et af mange lovende fremskridt, som en Syriza regering kan føre med sig er at Europas venstrefløj vil få en stærk anledning til starte på at erkende sig selv som netop Europas venstrefløj, og ikke længere som f.eks. venstrefløj i Spanien, England, Danmark eller noget andet.

Når en ny-valgt Syriza-regering opsiger de elendige aftaler om afvikling af gæld og kræver en europæisk konference om afvikling af alle landes gæld, kommer de til at løfte et afgørende problem ud af den nationale ramme. Syriza bliver dermed de første på venstrefløjen til at lave oppositionel politik på europæisk plan.

Det bliver noget ganske nyt.

Flere personer har ellers slået til lyd for at Grækenland bare skulle meldes ud af euroen, så grækerne så havde deres egne mønter, de så kunne få lov til at devaluere i stor stil. Det er ”det naturlige” påstår nogen. Jeg ved ikke, hvad der er naturligt i økonomi, men det er været mange fortilfælde på at den stærke har kunnet holde den svage i skak. Og den stærke har kunnet holde mange svage i skak – hver for sig.

Når Syriza nægter at tale om muligheden af græsk udmeldelse af euroen, er det vel netop fordi de vil fastholde perspektivet om at der er tale om et fælles europæisk problem, der så selvfølgelig skal have en fælles europæisk løsning.

Vi skal væk fra den vanvittige idé om at gældsproblemerne er forhold kun mellem en hovedkreditor (Tyskland) og så enkelt-debitorer (f.eks. Grækenland eller Spanien). Det er ikke et problem mellem enkelte lande. Tværtimod er der tale om hele Europas problem.

Når Grækenland (forhåbentligt) rejser et sådant krav om en fredskonference kan det ikke undgå at ryste det politiske liv i hele striben af øvrige gældsattes lande: Italien, Spanien, Portugal, Irland. De vil ikke kunne leve med at stå som dem, der lader sig godvilligt plukke, mens Grækenland gør modstand. Men regeringerne i de nævnte lande har kompromitteret sig. Selvfølgelig løser en konference i sig selv ikke noget. Men den vil blive et led i at rejse en fælles opinion. Dengang lykkedes Merkel at komme igennem med at pålægge hele Europa en smertefuld nedskæringspolitik, skyldes det i allerhøjeste grad fraværet af enhver form for fælles europæisk offentlighed.

En europæisk gældskonference vil give hele den europæiske venstrefløj i en stærk position med et fælles anliggende som omdrejningspunkt. Ved den lejlighed bliver det endnu mere synligt at der ikke er nogen der er sig selv nok. Altså vel at mærke den del af venstrefløjen der ikke har kompromitteret sig ved at godvilligt at underkaste sig de tyske sparekrav.

Her er det så at en europæisk venstrefløj har chancen for at manifestere sig som dem der kan formulere en ny retning for en økonomisk politik, hvor det bliver stadig mere synligt at forbundskansler Merkels sparepolitik ikke har kunnet skabe øget beskæftigelse.

Vi bliver Europas venstrefløj i det øjeblik vi  ikke blot rent abstrakt påstår at have fælles interesser, men også opstiller fælles, konkrete mål. En europæisk venstrefløj, der samler sig mod både den højrefløj der støtter Merkels sparepolitik og den højrefløj, der hylder national chauvinisme.

Annonce