Annonce

19. juni 2016 - 16:53

Brexit - et jivende slag mod Europas lønmodtagerklasse.

Meget tyder på at det bliver et nej til David Camerons aftale med EU om fortsat britisk medlemskab af Den Europæiske Union - og det kommer til at gøre rigtigt ondt

 

Meningstlkendegivelser om dette emne fra venstrefløjen i Danmark har mest handlet om i hvor høj grad EU var unfair og monstrøs. Jeg savner ovevejelser over hvad der faktisk vil ske med en britisk udtræden af EU's institutioner. Og jeg tror desværre det bliver meget ubehageligt.

 

Hvis/når Storbritannien forlader den Europæiske Union vil der selvfølgelig blive indgået en aftale mellem Storbritannien og EU om hvordan den fortsatte handel mellem de britiske øer og EU skal foregå.

 

Uanset hvad leave-tilhængerne forestiller sig (eller fortier), vil Storbritannien ikke kunne have deres virksomheder kørende i ret mange timer, før der er brug for en eller anden forbindelse til EUs indre marked. Og selvfølgelig den anden vej rundt.

 

EU's indre marked er så stor en enhed i verdensøkonomien, at ingen betydende aktør ikke har brug for en eller anden forbindelse til det. Derfor har næsten alle lande i verden en aftale med EU om hvordan handlessamkvem skal foregå.

 

Hvordan en aftale mellem Storbritannien og rest-EU kommer til at handle om er ikke nemt at forudse - udover at Storbritannien forbliver en del af det indre marked. Og lønmodtagere i EU vil fortsat kunne søge arbejde på de britiske øer, efter næsten samme regler som gælder nu.

 

Men altså kun næsten: Rigtig meget tyder på at EU-borgere, der kommer til at arbejde i et fremtidigt UK uden for EU kommer til at miste en god del af de sociale rettigheder de måtte have nu i kraft af EU's regler. Regler der handler om at stille egne borgere lige med andre EU-borgere.

 

Brexit kommer til at betyde at ikke-britiske arbejdstagere bliver en underpriviligeret lønmodtagergruppe i et fremtidigt Storbritannien.

Et Storbritannien udenfor EU, men stadig som medlem af det indre marked bliver en forstærket politisk kraft, der virker for yderligere deregulering ikke mindst med hensyn til miljøbestemmelser og regler for finansiel forretning.

 

 

Brexit betyder deregulering og bliver en styrkelse de mest aggressive dele af kapitalistklassen.

 

Et Brexit kommer i det hele taget til at betyde en generel svækkelse af EU's institutioner. Den svækkelse vil garanti vil blive udnyttet af de national konservative partier især i Finland, Ungarn og Polen. Jeg kan udmærket forestille mig at nationalismen i disse lande vil udvikle sig yderligere og de demokratiske institutioner i disse lande kommer til at undermineres i stadig højere grad. De vil grassere i nationalistisk beruselse, samtidig med at der foretages indgreb i lønmodtager rettigheder.

Lønmodtagerne i hele Europa bliver påvirket negativt af dette.

 

Brexit bliver bulshit

Hvordan man kan nedkæmpe den styrkelse af højrekræfterne i hele Europa, som Storbritaniens udtræden vil medføre, bliver et stort emne som Europas venstrefløj må forholde sig til.

 

 Redaktionel note: Se også linksamlingen "Den britiske venstrefløj og EU-afstemning juni 2016 / Brexit and the Left" hos Modkraft BIblioteket.

 

Annonce