Annonce

20. juni 2015 - 22:09

Vi har fået et blåt flertal, med en sort politik. Og det er den gamle regering der har ansvaret.

Udtalelse fra Enhedslistens Hobedbestyrelse:


Valget gav et blåt flertal med en sort politik
- Den tidligere regering har hovedansvaret for valgresultatet


Enhedslisten havde igen fremgang med det bedste valg nogensinde. Vi takker for tilliden og den aktive opbakning, og vi glæder os over at vi har udbygget vores position som et landsdækkende parti med stor tilslutning i alle dele af landet.

 

Men valget var en stor skuffelse, hvis man havde håbet på en mere rød politik. I stedet får vi en blå regering med en sort politik, som kommer til at gå hårdt ud over de mennesker, der har det sværest.

 

 De mange håb der var om en helt anden politik, da S-R-SF regeringen kom til magten blev ikke opfyldt. Det er den afgørende årsag til, at vælgerne har fravalgt den tidligere regering, der samlet gik meget markant tilbage.

 

På integrationsområdet tegner det kulsort med Dansk Folkeparti, som det største parti i den blå blok - hvilket begge statsministerpartier har et stort medansvar for. Så længe de kappes om at gøre flygtninge til syndebukke, kan det ikke overraske, at Dansk Folkeparti får en sådan fremgang.


Enhedslisten står i en ny situation. Vi er nu det største parti på venstrefløjen. Det giver os et stor ansvar for at opbygge en stærk venstrefløj.

 

Vi vil styrke vores indsats i kommuner og regioner, så vi på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau kan arbejde for at skabe forbedringer, der kan mærkes i folks hverdag, samtidig med at vi kommer med vores visioner og forslag, der viser at et helt andet samfund er muligt.

 

Vores fagligt aktive er allerede gået i gang for at drøfte, hvordan vi kan styrke det faglige arbejde og fastholde de resultater, der er opnået især i kampen mod social dumping.

 

Skal det lykkes at opnå resultater til gavn for mennesker og miljø i den kommende tid, så kræver det stærke bevægelser. Uden en levende inddragelse af de folkelige bevægelser, vil det blå-sorte sammenrend få alt for let spil. Hvordan det konkret kan realiseres, bliver en af de vigtigste diskussioner i de kommende måneder.

Vi vil bruge vores 14 mandater på Christiansborg i tæt samarbejde med de kræfter i bevægelser og fagforeninger, som vil blive ramt af en ny regerings blåsorte politik. Ingen regering kan i længden føre en politik, som et flertal af befolkningen er utilfredse med.

 

Det vil være en central opgave for Enhedslisten at fastholde fokus på dagpengekravene. Vi vil udfordre regeringen og fastholde Dansk Folkeparti på deres løfter om væsentlige forbedringer på dagpengeområdet.

 

Vi vil forlange at Danmark tager sit ansvar for at løse problemerne på flygtningeområdet ved at tage vores del af verdens flygtninge. Og ikke mindst forsvare dansk ulandsbistand og  indsatsen i forebyggende, humanitært og konfliktløsende arbejde.

 

Så snart en ny finansminister tiltræder, vil vi igen kræve fuld offentlighed om de centrale dokumenter vedrørende Dong-salget.

Enhedslisten vil fortsat arbejde for mere åbenhed, mere demokrati, sociale rettigheder og stærkere frihedsrettigheder.

 

Vedtaget enstemmigt af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 20. juni 2015


Red. note: Se også linkbox på Modkraft Biblioteket om Valget 2015, venstrefløjen og EFTER valget.

Annonce