Annonce

5. juli 2015 - 21:48

Hurra! Grækerne har stemt nej!

 

Nu er over halvdelen af stemmerne optalt i den græske folkeafstemning og det er en massiv sejr for afvisningen af EU's ”reformpakke”.

Mere end 61 procent har stemt nej, selv om de er blevet udsat for et massivt pres – og har fået at vide at Grækenland ville blive fattigt og udstødt af EU.

Men det græske folks massive flertal har afvist den umulige og giftige coctail de var blevet budt på af EU:

Lad os lige slå nogen kendsgerninger fast

  1. Oprindelig opstod gælden ved uforsvarlig låntagning fra den græske stat, såvel som fra private boligejere. En stor del af lånene til staten gik til at købe våben i Tyskland og til en olympiade der sprængte alle budgetter og som rummede mange korruptionsskandaler.

  2. Da boligboblen så brast med finanskrisen i 2008, så lod EU ikke de græske banker gå fallit – fordi det også ville have ramt tyske og franske banker. I stedet lod man EU og IMF overtage gælden og forpligtede den græske stat på at betale den.

  3. Lige siden har EU og IMF dikteret ”reformer” i Grækenland, som har betydet fattigdom, stigende arbejdsløshed, privatiseringer af statens aktiver.

  4. Denne politik har forarmet det græske folk, men den har slet ikke fået Grækenland på ”ret kurs” Landets økonomi er ikke ved at  blive rettet op, folk har ikke fået arbejde og gælden er ikke ved at blive betalt tilbage.

  5. 9 ud af 10 Euro som Grækenland nu forhandler om at låne vil gå til at betale gammel gæld.

Det var altså umuligt for Grækenland at fortsætte med den medicin de blev budt af EU og IMF og derfor sagde den græske regering og nu det græske folk nej.

I morgen, eller måske allerede i aften fortsætter forhandlingerne.

Den græske regering har et forstærket forhandlingsmandat til at sige nej til diktatet.

Men det spørgsmål, som har været omdrejningspunktet i græsk politik fortsætter med at være sprængaktuelt: Hvad gør Grækenland, hvis EU ikke vil forhandle en acceptabel løsning på gældskrisen?

Før eller siden vil det give sig selv – for hvis ikke Grækenland får nye kreditter fra EU og IMF, så vil de ikke kunne betale af på deres gæld – så kan de ikke betale og så sker der en såkaldt ”default”.

Derfor er det afgørende at den græske regering og det græske folk forbereder sig på den krise der vil opstå, når gælden ikke kan betales og landet måske bliver tømt for Euro.

Det er vigtigt at sikre fødevareforsyningen til hele befolkningen – og især den fattigste. Her er spørgsmålet om fødevarerationering aktuelt – og i forlængelse den folkelige organisering af komiteer der kan kontrollere og organisere fordelingen.

Der er brug for at lave en plan for igangsættelse af produktion og arbejdspladser på statsligt grundlag og også i samarbejde med den private sektor.

Den græske regering har været meget tilbageholdende med at opridse et alternativ til EU's diktat – måske fordi det ikke var en del af det mandat man fik med valgsejren i januar.

Men nu har regeringen et stærkt mandat til at sige nej – og de næste par måneder må både regeringen og det græske folk forberede sig på at bruge dette mandat.

De har brug for bred solidaritet fra hele Europa.

OXI – OXI – OXI!

 

Annonce